Nâng cao vốn tự vựng của công ty với English Vocabulary in Use trường đoản cú csmaritimo-online.com.Học những tự bạn phải tiếp xúc một cách tự tín.


Bạn đang xem: Yours là gì

We use pronouns lớn refer lớn possession and ‘belonging’. There are two types: possessive pronouns và possessive determiners. We use possessive determiners before a noun. We use possessive pronouns in place of a noun: …
written at the kết thúc of a formal letter that begins "Dear sir" or "Dear madam", before signing your name:
written at the end of a less formal letter that begins with the name of the person you are writing to lớn, before signing your name:
le/la/les tien/tienne/tiennes / le/la vôtre / les vôtres, le/la/les vôtre(s), le/la tien/-enne…
*

*

*

Xem thêm:

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy đúp chuột Các app tìm kiếm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn csmaritimo-online.com English csmaritimo-online.com University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ ghi nhớ và Riêng tư Corpus Các luật pháp thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message