Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người sử dụng cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ csmaritimo-online.com.điện thoại.Học những từ bạn phải giao tiếp một cách lạc quan.

quý khách đang xem: Way off là gì

Our current policy requires service personnel travelling off base lớn be in civilian clothes unless they are in a military vehicle. The training of the personnel stationed there in their various operational roles continues both on & off base. From time lớn time we know it will be necessary khổng lồ deploy it off base in time of tension and, indeed, in time of war. Furthermore, about 3,000 military personnel & their families live sầu on base và a large number of military personnel và their families live off base. Control is also key to lớn getting ahead in the count, and thus gaining the advantage over batters to keep them off base. There is almost always one aircraft undergoing a routine inspection in the hangar and currently one was transferred off base to be refitted. Các ý kiến của những ví dụ ko thể hiện cách nhìn của các biên tập viên csmaritimo-online.comle csmaritimo-online.com hoặc của csmaritimo-online.com.điện thoại University Press tốt của các đơn vị trao giấy phép.

Bạn đang xem: Way off là gì

*

*

*

Xem thêm: Cách Nhập Tài Khoản Google Trên Tivi Tcl Nhanh Chóng, Create A Google Account

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy lưu ban con chuột Các phầm mềm search tìm Dữ liệu cấp giấy phép Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn csmaritimo-online.comle English csmaritimo-online.com University Press Quản lý Sự thuận tình Sở ghi nhớ với Riêng bốn Corpus Các điều khoản thực hiện /displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語