Giải Vnghỉ ngơi bài tập Toán 5 Bài 93: Luyện tập thông thường trang 7,8

Bài 1 trang 7 Vsinh hoạt bài tập Tân oán 5 Tập 2: Trong bốn hình sau, chỉ ra rằng một hình có diện tích S không giống cùng với diện tích của ba hình còn sót lại :

*

Trả lời

Diện tích những hình :

Hình A : 4,5 * 4,5 = trăng tròn,25cm2

Hình B : 9 * 6,3 = 56,7cm2

Hình C : 9 * 12,6 : 2 = 56,7 cm2

Hình D : 13,5 * 8,4 : 2 = 56,7cm2

Vậy khoanh vào hình A.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 93

Bài 2 trang 8 Vlàm việc bài tập Tân oán 5 Tập 2: Tính diện tích hình tam giác biết:

a. Độ lâu năm đáy 10cm, độ cao 8cm là :

……………………………………………………….....

Xem thêm: Win 10 Có Cần Cài Phần Mềm Diệt Virus Không, Máy Tính Chạy

b. Độ nhiều năm lòng 2,2dm, độ cao 9,3centimet là:

……………………………………………………….....

c. Độ dài lòng

*
m, chiều cao
*
m là:

……………………………………………………….....

Trả lời

Diện tích hình tam giác tất cả :

a. Độ dài đáy 10centimet, chiều cao 8centimet là :

Diện tích hình tam giác là : 10 * 8 : 2 = 40cm2

b. Độ lâu năm lòng 2,2dm, độ cao 9,3centimet là:

2,2dm = 22cm

Diện tích hình tam giác là : 22 * 9,3 : 2 = 102,3cm2

c. Độ nhiều năm đáy

*
m, độ cao
*
m là:

Diện tích hình tam giác là :

*

Bài 3 trang 8 Vngơi nghỉ bài xích tập Toán 5 Tập 2: Diện tích của hình thang ABCD to hơn diện tích của hình tam giác MDC bao nhiêu xăng-ti-m2 (xem mẫu vẽ bên) ?

*

Trả lời

Diện tích tam giác MDC :

6,8 * 2,5 : 2 = 8,5 (cm2)

Diện tích hình thang ABCD :

(

*
=12,5 (cm2)

Diện tích hình thang lớn hơn diện tích hình tam giác là :

12,5 – 8,5 = 4cm2

Đáp số : 4cm2

Bài 4 trang 8 Vở bài tập Tân oán 5 Tập 2: Một hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 16m, chiều rộng lớn 10m. Nếu chiều nhiều năm tăng lên 4m thì diện tích S của hình chữ nhật đang tạo thêm bao nhiêu xác suất ?