Giải bài bác tập 1, 2, 3, 4 trang 6, 7 VBT toán thù 5 bài bác 92 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nkhô hanh, ngắn nhất


Bài 1

Viết số đo phù hợp vào ô trống :

 Hình thang 

Đáy lớn

Đáy bé

Chiều cao

Diện tích

15cm

10cm

12cm

 

( displaystyle 4 over 5m) 

( displaystyle 1 over 2m) 

( displaystyle 2 over 3m) 

 

1,8dm

1,3dm

0,6dm

 

Pmùi hương pháp giải:

Diện tích hình thang bằng tổng độ lâu năm nhị đáy nhân cùng với chiều cao (và một đơn vị chức năng đo) rồi phân tách đến 2. 

Lời giải đưa ra tiết:

Diện tích hình thang sinh sống mặt hàng trước tiên là :

( displaystyle S = left( 15 + 10 ight) imes 12 over 2 = 150;(cm^2))

Diện tích hình thang nghỉ ngơi mặt hàng sản phẩm hai là :

( displaystyle S = left( 4 over 5 + 1 over 2 ight) imes 2 over 3 over 2 = 13 over 30;(m^2))

Diện tích hình thang ở sản phẩm vật dụng bố là :

( displaystyle S = left( 1,3 + 1,8 ight) imes 0,6 over 2 = 0,93;(dm^2))

Ta có bảng kết quả nlỗi sau :

Hình thang

Đáy lớn

Đáy bé

Chiều cao

Diện tích

15cm

10cm

12cm

150cm2

 ( displaystyle 4 over 5m)

( displaystyle 1 over 2m) 

( displaystyle 2 over 3m) 

( displaystyle 13 over 30m^2) 

1,8dm

1,3dm

0,6dm

0,93dm2


Bài 2

a) Một hình thang tất cả diện tích S 20mét vuông, đáy to 55dm cùng lòng nhỏ nhắn 45dm. Tính độ cao của hình thang.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 92: luyện tập

b) Tính vừa phải cùng nhị đáy của một hình thang, hiểu được diện tích hình thang bằng 7m2 cùng chiều cao bằng 2m.

Phương thơm pháp giải:

điện thoại tư vấn lòng lớn, lòng nhỏ tuổi, độ cao, diện tích S của hình thang theo thứ tự là: a; b; h; S.

( displaystyle S = a + b over 2 imes h Rightarrow h = dfracS × 2a+b ;;)

với ( displaystyle a + b over 2 = S:h)

Lời giải bỏ ra tiết:

a) Đổi : (20m^2 = 2000dm^2).

Chiều cao hình thang đó là : 

( displaystyle dfrac2 imes 200055 + 45 = 40,left( dm ight))

b) Trung bình cùng nhì lòng của hình thang là :

( displaystyle 7:2 = 3,5,left( m ight))

Đáp số : a) (40dm) ;

b) (3,5m.)


Bài 3

Một thửa ruộng hình thang bao gồm lòng nhỏ bé 26m, đáy to hơn lòng bé xíu 8m, đáy nhỏ hơn độ cao 6m. Trung bình cđọng 100m2 thu hoạch được 70,5kilogam thóc. Hỏi thu hoạch được từng nào ki-lô-gam thóc trên thửa ruộng kia ?

Phương thơm pháp giải:

- Tính độ lâu năm lòng lớn ta mang độ lâu năm đáy nhỏ xíu cộng cùng với 8m.

- Tính độ cao ta rước độ dài đáy nhỏ nhắn trừ đi 6m.

- Tính diện tích thửa ruộng ta đem tổng độ dài nhì lòng nhân với chiều cao rồi phân chia mang lại 2.

- Tìm tỉ số thân diện tích S và (displaystyle 100m^2). 

- Tính số thóc thu được: diện tích S gấp ( displaystyle 100m^2) bao nhiêu lần thì số thóc chiếm được gấp 70,5kg bấy nhiêu lần.

Xem thêm: Cách Chuyển Bitcoin Từ Remitano Sang Binance 2021, How To Deposit And Withdraw Btc/Eth

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

Thửa ruộng hình thang

Đáy bé: 26m

Đáy lớn: hơn đáy nhỏ bé 8m

Chiều cao: ít hơn đáy bé nhỏ 6m

100mét vuông : 70, 5 kilogam thóc

Thửa ruộng: ... kg thóc?

Bài giải

Đáy béo của thửa ruộng hình thang là :

26 + 8 = 34 (m)

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là :

26 – 6 = 20 (m)

Diện tích thửa ruộng hình thang là :

(dfrac(34 + 26) × 202) = 600 (m2)

600m2 gấp 100m2 số lần là :

600 : 100 = 6 (lần)

Số ki-lô-gam thóc thu hoạch được trên thửa ruộng đó là :

70,5 × 6 = 423 (kg)

Đáp số : 423kilogam.


Bài 4

Viết số phù hợp vào chỗ chnóng.

*

Cho hình chữ nhật ABCD tất cả các kích thước nlỗi hình mẫu vẽ mặt :

Diện tích phần vẫn đánh đậm của hình chữ nhật là …… cm2.

Phương thơm pháp giải:

Phần đánh đậm là hình tam giác có độ cao bởi chiều rộng lớn của hình chữ nhật cùng độ dài lòng bằng 8 – (2 + 2) = 4cm.

Diện tích hình tam giác = độ nhiều năm đáy × chiều cao : 2.

Lời giải chi tiết:

Chiều cao của tam giác bởi chiều rộng lớn hình chữ nhật cùng bởi 4centimet.

Độ nhiều năm cạnh đáy của hình tam giác là :

8 – (2 + 2) = 4 (cm)

Diện tích phần đánh đậm là :

4 × 4 : 2 = 8 (cm2)

Đáp số : 8cm2.

Lưu ý : Có thể tính diện tích S phần tô đậm bằng cách mang diện tích S hình chữ nhật trừ đi diện tích 2 hình thang làm việc phía 2 bên.