Giải bài bác tập 1, 2, 3, 4 trang 37, 38 VBT toán 5 bài 116 : Luyện tập phổ biến với giải thuật cụ thể cùng cách giải nhanh khô, nlắp nhất


Bài 1

Tính diện tích bao bọc và thể tích của hình hộp chữ nhật có :

a) Chiều lâu năm (0,9m), chiều rộng (0,6m), độ cao (1,1m).

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 116

b) Chiều nhiều năm (displaystyle4 over 5dm), chiều rộng lớn (displaystyle2 over 3dm,) chiều cao (displaystyle3 over 4dm).

Phương pháp giải:

Áp dụng các công thức:

- Chu vi dưới mặt đáy = (chiều dài + chiều rộng) × 2.

- Diện tích bao bọc = chu vi mặt đáy × chiều cao.

- Thể tích = chiều dài × chiều rộng × chiều cao. 

Lời giải bỏ ra tiết:

a) Chu vi mặt đáy của hình vỏ hộp chữ nhật là :

((0,9 + 0,6) × 2 = 3 ;(m))

Diện tích bao quanh của hình hộp chữ nhật là :

(3 × 1,1 = 3,3 ;(m^2)) 

Thể tích hình hộp chữ nhật là : 

(0,9 × 0,6 × 1,1 = 0,594 ;(m^3))

b) Chu vi dưới mặt đáy của hình hộp chữ nhật là :

(displaystyleleft( 4 over 5 + 2 over 3 ight) imes 2 = 44 over 15,left( dm ight)) 

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là :

(displaystyle44 over 15 imes 3 over 4 = 132 over 60 = 11 over 5,left( dm^2 ight))

Thể tích hình hộp chữ nhật là : 

(displaystyle4 over 5 imes 2 over 3 imes 3 over 4 = 2 over 5,left( dm^3 ight))

Đáp số: a) Diện tích bao quanh 3,3 mét vuông ; Thể tích 0,594 m3

b) Diện tích bao quanh $frac115$dm2; Thể tích $frac25$dm3


Bài 2

Một hình lập phương tất cả cạnh 3,5dm. Tính diện tích S toàn phần cùng thể tích của hình lập pmùi hương đó.

Phương thơm pháp giải:

Áp dụng những công thức:

- Diện tích toàn phần = diện tích một mặt × 6 = cạnh × cạnh × 6.

- Thể tích = cạnh × cạnh × cạnh.

Lời giải chi tiết:

Diện tích toàn phần hình lập pmùi hương là :

3,5 × 3,5 × 6 = 73,5 (dm2)

Thể tích của hình lập pmùi hương là :

3,5 × 3,5 × 3,5 = 42,875 (dm3)

Đáp số : Diện tích toàn phần : 73,5dm2 ;

Thể tích : 42,875dm3.


Bài 3

Biết thể tích của hình lập phương bằng 27cm3. Hãy tính diện tích S toàn phần của hình lập pmùi hương kia.

Xem thêm: Hướng Giường Ngủ Tuổi Tân Dậu, Xem Hướng Kê Giường Phòng Ngủ Tuổi 1981 Tân Dậu

Hướng dẫn : Có thể search độ nhiều năm cạnh của hình lập phương bằng phương pháp test theo lần lượt với các số đo 1cm, 2cm, …

Phương pháp giải:

Hình lập phương độ dài cạnh là a có thể tích là V = a × a × a.

Tính diện tích toàn phần = diện tích S một mặt × 6 = cạnh × cạnh × 6.

Lời giải bỏ ra tiết:

Nếu cạnh hình lập phương là 3centimet thì thể tích hình lập phương là :

 3 × 3 × 3 = 27 (cm3)

Vậy hình lập pmùi hương gồm cạnh dài 3centimet.

Diện tích toàn phần hình lập phương là :

(3 × 3) × 6 = 54 (cm2)

Đáp số : 54cmét vuông.


Bài 4

Tính thể tích của kân hận mộc gồm dạng như hình bên :

*

Phương thơm pháp giải:

- Tìm thể tích của kân hận gỗ hình lập phương thơm cạnh 1cm.

- Tìm tổng thể kăn năn gỗ hình lập pmùi hương cạnh 1centimet gồm vào khối hận mộc sẽ đến.

- Thể tích kân hận gỗ = thể tích của khối hận gỗ hình lập phương cạnh 1cm × tổng số khối hận gỗ hình lập phương thơm cạnh 1cm.