giữa những dạng bài xích tập rất gần gũi trong giờ anh sẽ là phụ thuộc vào tự mà đề bài sẵn bao gồm, tín đồ học tập buộc phải cần sử dụng những cấu tạo tương tự để viết lại câu làm thế nào để cho nghĩa không thay đổi. Trong nội dung bài viết này, hãy thuộc csmaritimo-online.com mày mò về cách viết cùng những kết cấu viết lại câu nhằm xử lý dạng bài bác tập này nhé!


*

Các bước viết lại câu thế nào cho nghĩa ko đổi

Bước 1: Chúng ta đề nghị hiểu thật kỹ càng đề bài cùng gọi ý của câu này, cũng tương tự xem xét về mặt cấu tạo ngữ pháp, hãy cân nhắc phần đông từ khóa (“…not only… but also…”, “… so … that …”, …)

Cách 2: Tiếp theo, người học yêu cầu hiểu kỹ rất nhiều từ bỏ được đến sẵn vào câu kế tiếp vận dụng những cấu trúc đang học tập nhằm áp dụng viết lại câu bao gồm cấu tạo khác nhưng mà nghĩa không thay đổi.

Bạn đang xem: Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi

Bước 3: Sau Lúc bọn họ đã đánh giá được công thức nhằm đổi khác thì bọn họ phải gọi lại với chú ý đầy đủ điểm ngữ pháp cnạp năng lượng bạn dạng nlỗi sau:

Với rượu cồn từ bỏ, ta chú ý xem sẽ phân chia thì không, bao gồm cần phải chia thụ động không? gồm đề xuất thêm tốt quăng quật “not” không?Với danh trường đoản cú, ta để ý coi tất cả rất cần được thêm S/ES không?Với tính trường đoản cú giỏi trạng tự ta đề nghị để ý bao gồm rất cần phải biến đổi ngược nghĩa không?

Cấu trúc viết lại câu làm thế nào để cho nghĩa không đổi

Dưới trên đây, csmaritimo-online.com sẽ reviews đến chúng ta 30 cấu trúc viết lại câu.

Cấu trúc 1

Sử dụng Lúc viết lại câu giờ Anh đựng các tự, các tự chỉ nguyên nhân (bởi vì vì)

Since, As, Because + S + V + …

⇔ Because of, Due to, As a result of + Noun/ V-ing

Ví dụ: Because it’s raining now, I can’t go khổng lồ work.

Because of the rain, I can’t go to work.


*

(Bởi do ttách mưa, buộc phải tôi thiết yếu đi làm việc được)

Cấu trúc 2

Dùng biến hóa câu trong tiếng Anh tất cả những từ bỏ, nhiều từ bỏ chỉ sự trái lập, trái ngược (mặc dù)

Although/Though/Even though + S + V + …

⇔ Despite/ In spite of + Noun/ V-ing

Ví dụ: Although it was very noisy, they continued khổng lồ study our lessons.

In spite of the noise, they continued lớn study our lessons.

(Mặc mặc dù hết sức rầm rĩ, nhưng bọn họ vẫn thường xuyên học cho xong bài)

Cấu trúc 3

áp dụng cấu trúc so thatsuch that (vượt … cho nổi mà) đi với tính trường đoản cú hoặc danh từ

S + be/ V + so + Adj/ Adv. + that …

⇔ It + be + such + Noun + that

Các công thức viết lại câu trong giờ Anh – cấu tạo so that và such that

Ví dụ: This comedy is so boring that no one wants khổng lồ see it.

↔ It is such a boring comedy that no one wants khổng lồ see it.

(Vlàm việc kịch này ngán tới nỗi mà chẳng ai hy vọng coi nó hết)

Cấu trúc 4

Cấu trúc too to (ko thể) sử dụng thay thế cùng với kết cấu enough

S + V + too + Adj. + khổng lồ V

⇔ not + Adj. + enough + to lớn V

Ví dụ: Linch is too fat to wear that dress.

↔ Linc is not thin enough to wear that dress.

(Linc quá lớn để có thể mặc vừa dòng váy đầm kia)

Cấu trúc 5

Cấu trúc so thatsuch that (quá .. đến mức) dùng sửa chữa thay thế cùng với cấu tạo too to (vượt … tới mức không thể)

so + Adj. + that hoặc such + noun + that

⇔ too + Adj. (for somebody) + to V

Ví dụ: These shoes are so small that she can’t wear it.

↔ These shoes are too small for her to wear.

(Mấy đôi giày này quá bé xíu đối với loại chân của cô ý ấy)

It was such a difficult question that Vy couldn’t find the answer.

↔ The question was too difficult for Vy khổng lồ answer.

(Câu hỏi quá cạnh tranh cho nổi không có bất kì ai trong công ty chúng tôi kiếm được câu trả lời)

Cấu trúc 6

Viết lại cùng với kết cấu find something adj

To V + be + Adj./Noun

⇔ S + find + it + Adj./Noun + lớn V

Ví dụ: To live in the countryside alone could be hard for her.

↔ She finds it hard to live alone in the countryside.

(Cô ấy Cảm Xúc sinh sống nghỉ ngơi vùng quê là bài toán khó khăn so với mình)

Cấu trúc 7

Viết lại câu ĐK tương đương vào giờ đồng hồ Anh

Câu gốcCâu viết lạiVí dụ
mệnh đề 1 + so + mệnh đề 2If + mệnh đề 1, mệnh đề 2John didn’t bring his raincoat, so he got wet.↔ If John had brought his raincoat, he wouldn’t have got wet
mệnh đề 1 + because + mệnh đề 2If + mệnh đề 2, mệnh đề 1Mary can’t go out because Mary doesn’t have sầu money↔ If Mary had money, She could go out

Cấu trúc 8

Chuyển đổi câu If not sang unless

If … not ⇔ Unless …

Lưu ý: Các bạn không được thay đổi loại câu điều kiện, chỉ được biến đổi nghĩa đậy định hay nghi ngờ của câu gốc

Ví dụ: If it doesn’t rain, we can go out.

Unless it rains, we can go out.

(Nếu trời ko mưa, chúng ta cũng có thể rời khỏi ngoài)

Cấu trúc 9

Viết lại câu cùng với thì hiện nay trả thành quý phái thì quá khứ đối kháng (dùng công ty ngữ trả ‘it’)

S + have/has + V3/-ed

⇔ It has been + + since + S + V2/-ed + …

Ví dụ: Hung & Linch have been married for 4 years.

↔ It’s been 4 years since Hung and Linh were married.

(Đã tư năm Tính từ lúc thời điểm Hung và Linc kết hôn)

Cấu trúc 10

Chuyển đổi câu điều ước

Cấu trúcVí dụ
Câu ước ở tương laiwish + someone + would + bare infinitiveHe won’t come baông xã here.↔ I wish he would come baông xã here.(Tôi ước rằng anh ấy đã quay lại đây)
Câu ước nghỉ ngơi hiện tạiwish + someone + V2/-edI don’t have sầu lots of money.↔ I wish I could have sầu lots of money.(Tôi ước gì tôi tất cả thật các tiền)
Câu ước ngơi nghỉ quá khứwish + someone + had + V3/-edI didn’t say that I love sầu her.↔ I wish I had said that I loved her.(Tôi ước gì mình nói cách khác rằng tôi yêu thương cô ấy)

Cấu trúc 11

Chuyển thay đổi câu có thì ngày nay hoàn thành đậy định sang thì thừa khứ đọng đơn (kết cấu the last time, kết cấu when)

S + have/has + NOT + V3/-ed + since/for …

⇔ S + last + V2/-ed + when + S + V

⇔ The last time + S + V + was …

Ví dụ:

I haven’t met Mary since we left school.

The last time I met Mary was when we left school.

(Lần sau cuối tôi gặp Mary là lúc công ty chúng tôi ra trường)

Cấu trúc 12

Chuyển câu ở thì vượt khứ đơn sang thì bây giờ chấm dứt tiếp diễn

S + V2/-ed + …

⇔ S + have/has + been + V-ing + since/for + …

Ví dụ: Mary started playing guitar since she was six.

↔ Mary has been playing guitar since she was six.

(Mary sẽ nghịch guitar từ khi cậu ấy lên 6 tuổi)

Cấu trúc 13

Cấu trúc it takes time (dành/tốn thời hạn làm cho gì)


*

Cấu trúc it takes time

S + V + … +

⇔ It takes/took + someone + + to lớn V

Ví dụ: John walks khổng lồ school in 20 minutes.

↔ It takes John trăng tròn minutes lớn walk to school.

(John mất trăng tròn phút ít nhằm quốc bộ cho tới trường)

Cấu trúc 14

Dùng kết cấu it was not until … that (mãi cho tới khi)

S + didn’t + V (bare) + …. until …

⇔ It was not until + … + that + …

Ví dụ: Linc didn’t go trang chính until she finishes all the tasks.

It was not until Linh finished all the tasks that she went home page.

(Mãi cho tới khi Nam dứt xong không còn phần lớn công việc thì cậu new về nhà)

Cấu trúc 15

Các dạng kết cấu viết lại câu đối chiếu vào giờ đồng hồ Anh:

Chuyển đổi câu đối chiếu hơn thành so sánh nhất và ngược lại:

Ví dụ: In my opinion, Laos is the most beautiful country.

↔ In my opinion, no other place on earth can be more beautiful than Laos.

(Lào là nước nhà xinch đẹp tuyệt vời nhất theo ý kiến của mình ↔ Theo quan điểm của tôi, ko chỗ nào rất đẹp bởi Lào)

Chuyển thay đổi câu đối chiếu bằng thành so sánh rộng với ngược lại:

Ví dụ: My cake isn’t as big as her cake.

↔ Her cake is bigger than my cake.

(Bánh của tôi ko khổng lồ bằng bánh của cô ta ↔ Bánh của cô ý ta to thêm bánh của tôi)

Cấu trúc 16

Chuyển cấu trúc started/began quý phái thì bây chừ trả thành

S + began/ started + V-ing/khổng lồ V + ago

⇔ S + have/has + V3/-ed hoặc been + V-ing + since/for …

Ví dụ: He began lớn learn English 5 years ago.

↔ He has learned/ has been learning English for 5 years.

(Anh ấy học tiếng Anh tự 5 năm trước)

Cấu trúc 17

Cấu trúc This is the first time

This is the first time + S + have/has + V3/-ed

⇔ S + have/has + never (not) + V3/-ed + before

Ví dụ: This is the first time I have sầu watched this comedy.

↔ I have never watched this comedy before.

(Tôi chưa khi nào xem vsống kịch này trước đây)

Cấu trúc 18

Cấu trúc It’s time/ it’s high time/ it’s about time

S + should/ought to/had better + V …

⇔ It’s (high/about) time + S + V2/-ed …

Ví dụ: You‘d better go to bed.

↔ It‘s (high/about) time you went to bed.

(Đã cho tới dịp nhỏ đi ngủ rồi đấy)

Cấu trúc 19

Cấu trúc suggest that, let’s,…


*

Shall we + V

⇔ Let’s + V

⇔ How/What about + V-ing

⇔ Why don’t we + V

⇔ S + suggest + that + S + present subjunctive

⇔ In my opinion

Ví dụ:

Why don’t we go out for a walk?” said the girl.

↔ The girl suggested going out for a walk.

(Tại sao họ ko đi bộ đi? ↔ Cô gái đề nghị đi ra ngoài dạo)

Let’s have some rest!

What about having some rest?

(Chúng ta sống thôi!)

Cấu trúc 20

Câu tường thuật dạng bị động:

Câu nhà độngCâu bị độngVí dụ
People say + S + V + …It be said that + S + VPeople say that she drinks a lot of wine.↔ It is said that she drinks a lot of wine.
S + be said khổng lồ + V hoặc lớn have sầu V3/-edPeople say that she drinks a lot of wine.↔ She is said to lớn drink a lot of wine.

Cấu trúc 21

Sử dụng cấu trúc hardly when với no sooner than

Hardly + had + S + V3/-ed when + S + V3/-ed

⇔ No sooner + had + S + V3/-ed than + S + V3/-ed

Ví dụ:

As soon as I got home, she got up.

Hardly had I gone home when she got up.

No sooner had I gone home than she got up.

(Ngay sau khi tôi về nhà thì cô ấy đi tắm)

Cấu trúc 22

Dùng cấu tạo Supposed to V

It’s one’s duty lớn vì chưng something

⇔ S + be + supposed lớn vị something

Ví dụ: It’s your duty to lớn protect me.

↔ You are supposed khổng lồ protect me.

Cấu trúc 23

Sử dụng cấu trúc preferwould rather

S + prefer + doing st lớn doing st

⇔ S + would rather + vì st than do st

Ví dụ: I prefer staying at trang chính to hanging out with hyên.

↔ I would rather stay at trang chính than hang out with him.

(Con thà ở trong nhà còn hơn đi dạo cùng với hắn ta)

Cấu trúc 24

Sử dụng cấu trúc would prefer cùng would rather

S + would prefer + sb + khổng lồ V

⇔ S + would rather + sb + V2/-ed

Ví dụ: I would prefer you not khổng lồ stay up late.

↔ I would rather you not stayed up late.

(Ba không đam mê nhỏ thức khuya đâu)

Cấu trúc 25

Cấu trúc so that/ in order that (trong trường hợp nhà tự ở 2 câu là không giống nhau)

S + V + so that/ in order that + S + V

⇔ S + V + (for O) + to infinitive

Ví dụ: My mom turned off the TV so that we could sleep.

↔ My mom turned off the TV for us to sleep.

(Mẹ tôi tắt TV nhằm công ty chúng tôi hoàn toàn có thể ngủ)

Cấu trúc 26

To be + not worth + V-ing

⇔ There + be + no point in + V-ing

Ví dụ: It’s not worth getting upmix about this.

Xem thêm: Đề Thi Toán Học Kì 2 Lớp 2, Đề Kiểm Tra Học Kì Ii Môn Toán Lớp 2

There’s no point in getting upphối about this.

(Chuyện kia ko xứng đáng nhằm buồn đâu)

Cấu trúc 27

Sử dụng cấu tạo cảm thán HowWhat

S + be/V + adj/adv

⇔ How + adj/adv + S + be/V

Ví dụ: She runs slowly.

How slowly she runs!

(Cô ấy chạy lờ lững quá)

S + be + adj

⇔ What + a/an + adj + N

Ví dụ: She is so dễ thương.

What a xinh đẹp girl!

(Quả là một người con gái dễ dàng thương)

Cấu trúc 28

Cấu trúc it is necessary that:

Need khổng lồ V

⇔ lớn be necessary (for sb) + lớn V

Ví dụ: You don’t need lớn come here.

It’s not necessary for you lớn come here.

(Ah không cần thiết phải mang lại trên đây đâu)

Not… anymore

⇔ No longer + đảo ngữ

⇔ S + no more + V

Ví dụ: I don’t love sầu you anymore.

No longer do I love you.

↔ I no more love sầu you.

(Em không còn yêu thương anh nữa)

Cấu trúc 29

Sử dụng cấu trúc used to tương đương cùng với cấu trúc accustomed to

S + be accustomed to lớn + V-ing/N

⇔ S + be used to + V-ing/N

Ví dụ: My sister was accustomed to sleeping late.

↔ My sister was used to sleeping late.

(Chị gái của tôi sẽ thân quen với bài toán ngủ muộn)

Cấu trúc 30

Dùng to infinitive thay thế cho cấu tạo because

S + V + because + S + V

⇔ S + V + khổng lồ V

Ví dụ: He studies hard because he wants to pass the exam.

↔ He studies hard to pass the exam.

(Anh ta học hành siêng năng vì ước ao đậu kỳ thi)

Bài tập bao gồm đáp án

các bài tập luyện 1:

Rewrite the following sentences by changing the indicated component

The man was furious. (adjective)The council would not collect the rubbish. (verb)They watched a film on fish. (preposition)The train was late because of the bad traffic. (clause order)The gate was opened by a guard. (active sầu tense)When he got home, the door was unlocked (time clause position)He cooked a pie, some potatoes, và green vegetables. (reorder list)The game was canceled because it rained. (replace the dependent clause with a noun phrase)Mary can’t go to lớn work on time because it rains so heavilyLinch oftens played kite flying when she was a childWe discuss environmental change issuesIt appears that it is rainingHe has interest in practicing aerobics in his miễn phí time

những bài tập 2:

Những bài tập viết lại câu ko đổi khác nghĩa

1. My father used to play soccer when he was young.

=> My father doesn’t…………………………………….

2. “Let’s go fishing”.

=> Mary suggests…………………………………… …

3. Linc gave me a dress on my birthday.

=> I was……………………………………….. ……………

4. “Would you like orange juice?”

=> She………………………………………… ……………

5. I last saw Linch when I was in Ho Chi Minch City.

=> I haven’t seen……………………………………….

6. Lan got lost because she didn’t have sầu a maps.

=> If I had………………………………………..….

7. It is a six-hour drive from Phu Yen to lớn Ho Chi Minh city.

=> It takes……………………………………… ……

8. I think the owner of the oto is abroad.

=> The owner………………………………………

9. It’s a pity she didn’t tell me about this.

=> I wish………………………………………. ……………

10. Lam couldn’t go swimming because of the rain heavily.

=> The rain was too………………………………………..

Bài tập 3:

bài tập viết lại câu không thay đổi nghĩa

Lam can’t go to work on time because it rains so heavily => ………………………………………Linch oftens played kite flying when she was a child => ………………………………………We discuss about environmental change issues => ………………………………………It appears that it is raining => ……………………………………..He has an interest in practicing aerobics in her không lấy phí time => ……………………………………..Police asked her lớn identify the other man in the next room => …………………………………………………………………………….He always speaks no care => ………………………………………………………….He has learned English for 6 years => …………………………………………………………….She speaks softly that they can’t hear anything => …………………………………….Because he is absent from school => …………………………………………………It was an interesting comedy => …………………………………………………………….I don’t think he loves me => ……………………………………………………

Những bài tập 4:

Viết lại câu nghĩa ko đổi nâng cao

1. In his recent article, Linc pointed out all the faults in the government’s new transport policy.

In her recent article, Linch was…………………

2. The company has been reviewing their recruitment policy for the last four months.

The company’s …………………

3. I’m absolutely sure she took the money on purpose.

She couldn’t possibly…………………

4. She delayed writing his book until she had done a lot of research.

Only after…………………

5. They declared war on the pretext of defending their territorial rights.

The excuse…………………

6. Vy feels that she doesn’t fit with the people in the new town.

Vy feel like…………………

7. Skysrapers in the USA are on average taller than anywhere else in the world.

The average …………………

8. We were very impressed by the new cinema but found it rather expensive.

Impressed…………………

9. It’s more than a fortnight since anyone saw Nhi.

Nhi…………………

10. The deadline for the receipt of complete application forms is 4.00 p.m on Monday, 19th December.

Complete application …………………

Những bài tập 5:

Rewrite the following sentences that keep the same meaning

1. Lan regrets spending so much money.

Lan wish she ________________________________________________

2. What’s the height of the mountain?

How _________________________________________________

3. I don’t feel as tired after a train journey as I vì after a oto journey.

I feel more ___________________________________________

4. Cars are faster than buses.

Buses _______________________________________

5. She turned off the light, then she went out.

Turning __________________________________________

6. Theatre program usually have sầu lots of information.

There ________________________________________

7. She has been collecting stamps for six years.

She started ________________________________________________

8. More newspapers are being sold in this town.

People are __________________________________________________

9. They were giving their son some presents when we came.

Their son _______________________________________________

10. She spends three hours a week sorting out stamps.

Sorting out ____________________________________________

các bài luyện tập 6:

Rewrite the following sentences that keep the same meaning

1. My father bought me a nice bike.

A nice xe đạp ___________________________________________

2. They say that the company is in difficulty.

The company ___________________________________________

3. You can get a suntung by sunbathing.

If you _____________________________________________

4. “Would you mind waiting for 15 minutes ?”

We __________________________________________________

5. “Where’s the best place to buy gifts?”

I asked hyên ổn ___________________________________

6. Lam won’t thua kém weight if she doesn’t stop eating much.

Unless you ____________________________________

7. To know English is necessary.

It is ______________________________________________

8. May Day is considered to lớn be the day of the working class.

Everyone _______________________________________

9. In Stratford upon – Avon we saw Shakespeare’s birthplace.

We saw the house ___________________________________

10. There are far more heavy lorries on the road than there used lớn be.

There didn’t __________________________________________

Đáp án bài bác tập

Đáp án bài xích 1The man was angry.The council refused lớn collect the rubbish.They watched a film about fish.Because of the bad traffic, the train was late.A guard opened the gate.The door was unlocked when he got trang chủ.He cooked green vegetables, a pie and some potatoes.The game was canceled because of the rain.Mary can’t go khổng lồ work on time because of heavy rain.Linch used to lớn playing kite flying when Linc was a child.We have sầu a discussion about environmental change issues.It is likely that it is raining.He is interested in practicing aerobics in his không lấy phí time.Đáp án bài 2My father doesn’t play soccer anymore.Mary suggests going fishing.I was given a dress on my birthday.She invited me for orange juice.I haven’t seen Linc since I was in Ho Chi Minc City.If Lan had had a map, Lan wouldn’t have sầu gotten lost.It takes six hours lớn drive from Phu Yen to lớn Ho Chi Minch đô thị.The owner of the car is thought lớn be abroad.I wish she had told me about it.The rain was too heavy for Lam to lớn go swimming.Đáp án bài 3Lam can’t go to work on time because of heavy rain.Linch used to playing kite flying when Linc was a child.We have a discussion about environmental change issues.It is likely that it is raining.He is interested in practicing aerobics in her không tính phí time.Police have sầu her identify the other man in the next room.He is always careless about her words.It takes him 6 years to lớn learn English.She does not speak softly.Because of his absence from school.What an interesting comedy!At no time bởi vì I think he loves me.Đáp án bài xích 4In her recent article, Linh was critical of the government’s new transport policy.The company’s recruitment policy has been under review for the last four months.She couldn’t possibly have taken the money by mistake.Only after she had done a lot of research did she begin khổng lồ write the book.The excuse for the declaration of war was the defense of their territorial rights.Vy feel like a fish out of water in the new office.The average skyscraper in the USA is taller// higher// bagger than anywhere else in the world. Or: The average height// kích thước of skyscraper in the USA is greater than anywhere else in the world.Impressed as we were by the new cinema, we found it rather expensive sầu.Nhi was last seen ( more than) a fortnight // two weeks ago.Complete application forms must be handed in// returned// received// submitted by// no later than 4.00 p.m on Monday, 19th December.Đáp án bài 5Lan wish she hadn’t spent so much moneyHow high the mountain is?I feel more tired after a train journey than after a car journey.Buses aren’t as fast as buses.Turning off the light, she went out.There are usually lots of information in a theatre programHe started collecting stamps six years ago.People are selling more newspapers in this town.Their son was being given some presents when we came.Sorting out his stamps takes her three hours.Đáp án bài bác 6A nice bike was bought for me by my father.The company is said to lớn be in difficulty.If you sunbathe, you can get a suntan.We were asked khổng lồ wait for 15 minutesI asked hyên ổn Where was the best place to lớn buy giftsUnless Lam stops eating much, she won’t thua weightIt is necessary lớn know English.Everyone considers May Day is the day of the working class.We saw the house in Stratford upon – Avon where Shakespeare was born.There didn’t use lớn be heavy lorries on the road

Trên trên đây, csmaritimo-online.com vừa hỗ trợ cho bạn cấu trúc viết lại câu thế nào cho nghĩa không đổi cũng giống như những bài xích tập tập luyện. Mong rằng các bạn sẽ bao gồm thêm cho mình hồ hết kỹ năng và kiến thức hữu dụng. Chúc các bạn học hành vui vẻ!.