The tip of the iceberg Tiếng Anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng The tip of the iceberg Tiếng Anh .

Bạn đang xem: Tip of the iceberg là gì


Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh
*

Thuật ngữ liên quan tới The tip of the iceberg Tiếng Anh
Chủ đề Chủ đề

Định nghĩa - Khái niệm

The tip of the iceberg Tiếng Anh là gì?

The tip of the iceberg Tiếng Anh có nghĩa là "Phần nổi của tảng băng chìm"Những thứ được nhìn thấy chỉ là một phần nhỏ của một cái gì đấy lớn hơn nhiều

The tip of the iceberg Tiếng Anh có nghĩa là "Phần nổi của tảng băng chìm"Những thứ được nhìn thấy chỉ là một phần nhỏ của một cái gì đấy lớn hơn nhiều. “Exceptionally long drought periods are just the tip of the icebergwhen it comes to the global impact of climate change.”. Thành ngữ Tiếng Anh.Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực .

"Phần nổi của tảng băng chìm"Những thứ được nhìn thấy chỉ là một phần nhỏ của một cái gì đấy lớn hơn nhiều Tiếng Anh là gì?

"Phần nổi của tảng băng chìm"Những thứ được nhìn thấy chỉ là một phần nhỏ của một cái gì đấy lớn hơn nhiều Tiếng Anh có nghĩa là The tip of the iceberg Tiếng Anh.

Xem thêm:

Ý nghĩa - Giải thích

The tip of the iceberg Tiếng Anh nghĩa là "Phần nổi của tảng băng chìm"Những thứ được nhìn thấy chỉ là một phần nhỏ của một cái gì đấy lớn hơn nhiều. “Exceptionally long drought periods are just the tip of the icebergwhen it comes to the global impact of climate change.”. Thành ngữ Tiếng Anh..

Đây là cách dùng The tip of the iceberg Tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ The tip of the iceberg Tiếng Anh là gì? (hay giải thích "Phần nổi của tảng băng chìm"Những thứ được nhìn thấy chỉ là một phần nhỏ của một cái gì đấy lớn hơn nhiều. “Exceptionally long drought periods are just the tip of the icebergwhen it comes to the global impact of climate change.”. Thành ngữ Tiếng Anh. nghĩa là gì?) . Định nghĩa The tip of the iceberg Tiếng Anh là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng The tip of the iceberg Tiếng Anh / "Phần nổi của tảng băng chìm"Những thứ được nhìn thấy chỉ là một phần nhỏ của một cái gì đấy lớn hơn nhiều. “Exceptionally long drought periods are just the tip of the icebergwhen it comes to the global impact of climate change.”. Thành ngữ Tiếng Anh.. Truy cập csmaritimo-online.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.