Because if you look closely, our education system today is focused more on creating what ex-Yale professor Bill Deresiewicz calls "excellent sheep" -- young people who are smart và ambitious, và yet somehow risk-averse, timid, directionless &, sometimes, full of themselves.

Bạn đang xem: Timid là gì


Bởi bởi nếu như bạn quan liêu liền kề kĩ hơn, hệ thống dạy dỗ của ta thời nay đang tập trung rộng vào bài toán tạo nên dòng mà cựu GS của trường ĐH Yale Deresiewicz điện thoại tư vấn là "con chiên tốt vời" bọn họ là những người ttốt tối ưu cùng hoài bão, nhưng lại sợ hãi mạo hiểm, nhút ít nhát và không có kim chỉ nan, với đôi khi là siêu từ bỏ mãn.
The lyrics, which speak of "castles burning", can be seen as a metaphor for Lester"s csmaritimo-online.comew of Angela—"the rosy, fantasy-driven exterior of the "American Beauty""—as it burns away khổng lồ reveal "the timid, small-breasted girl who, like his wife, has willfully developed a false public self".
Ca tự của bài hát, nói đến "tòa thành tháp bùng cháy", có thể được coi là phnghiền ẩn dụ trước ý kiến của Lester với Angela—"vẻ ngoài phát hành lạc quan cùng đầy ảo tưởng của "Vẻ đẹp mắt Mỹ""—lúc chúng rực rỡ với để lộ "một cô nàng nhút nhát và thông thường, y hệt như vk của anh ấy, cố tình thiết kế mẫu tôi rơi lệch trước công chúng".
What makes me hesitate is when candidates don’t have sầu a clue about what lớn vì chưng or are too timid to lớn bởi it.
Điều làm cho tôi không biết duy nhất là lúc những người tìm csmaritimo-online.comệc không có tín hiệu nghĩ coi cần làm những gì tuyệt quá rụt rè thao tác đó.
If we are not careful, the wicked world around us could make us timid about preaching, causing us lớn chiến bại our joy.
Nếu không cảnh giác, trần gian gian ác ngơi nghỉ bình thường xung quanh hoàn toàn có thể khiến chúng ta nhút ít nhát vào csmaritimo-online.comệc rao giảng với làm mất đi đi nụ cười của chúng ta.
Wirthlin of the Quorum of the Twelve Apostles explained how righteousness affects our confidence: “When we are doing what is right, we will not feel timid & hesitant about seeking dicsmaritimo-online.comne direction.
Wirthlin nằm trong Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sđọng Đồ đã giải thích phương pháp nhưng mà sự ngay chính tác động tới csmaritimo-online.comệc tin yêu của bọn chúng ta: “Lúc chúng ta vẫn làm cho điều đúng, thì bọn họ sẽ không cảm thấy nhút nhát cùng do dự về csmaritimo-online.comệc tìm kiếm sự lý giải thiêng liêng.
She was not at all a timid child & she was not exactly frightened, but she felt that there was no knowing what might happen in a house with a hundred rooms nearly all shut up -- a house standing on the edge of a moor.
Cô chưa hẳn là 1 trong đứa ttốt nhút ít nhát tất cả các với cô không đúng chuẩn khiếp sợ, nhưng cô cảm giác rằng không có biết phần lớn gì hoàn toàn có thể xẩy ra vào một nơi ở cùng với hàng trăm ngàn phòng gần như là tất cả shut up - một căn nhà đứng trên những cạnh của một neo đậu.
Even longtime servants of Jehovah may at times feel timid about taking a public stvà for their faith.
Ngay cả phần nhiều tôi tớ lâu năm của Đức Giê-hô-va chắc rằng đôi khi cũng Cảm Xúc nhút ít nhát với thấy rất khó nhằm công khai bênh vực đức tin của mình.
(Ephesians 4:22-24) The teachings of God’s Word can also transsize the timid of heart into lớn bold Witnesses of Jehovah & zealous Kingdom proclaimers. —Jeremiah 1:6-9.

Xem thêm: Những Phần Mềm Đào Bitcoin Phổ Biến Nhất Cho Windows, Mac, Linux


(Ê-phê-sô 4:22-24) Sự dạy dỗ của Lời Đức Chúa Ttránh cũng hoàn toàn có thể đổi khác bạn nhút nhát thành Nhân Chứng dạn dĩ của Đức Giê-hô-va, fan nóng sắng ra mắt Nước Trời.—Giê-rê-mày 1:6-9.
Khả năng vươn lên là một Nhân Chứng mạnh dạn mang lại Đức Giê-hô-va, dù bây chừ bạn cũng có thể Cảm Xúc bản thân còn nhút nhát hoặc e sợ hãi.
We need not be timid about testifying of Joseph’s mission as prophet, seer, và revelator, for the Lord has always worked through prophets.3 Because of the truths restored through Joseph Smith, we know much more about our Heavenly Father and the Sacsmaritimo-online.comor Jesus Christ.
Chúng ta không nhất thiết phải nhút ít nhát khi làm cho triệu chứng về thiên chức của Joseph cùng với tứ biện pháp là vị tiên tri, tiên loài kiến với mặc khải, vì chưng Chúa vẫn luôn luôn luôn thao tác làm csmaritimo-online.comệc qua những vị tiên tri.3 Nhờ vào các lẽ thiệt được hồi phục qua Joseph Smith, chúng ta hiểu rõ rộng về Cha Thiên Thượng và Đấng Cứu Rỗi Giê Su Ky Tô.
Though often portrayed as timid, “a mother hen will fight to lớn the death to protect her chicks from harm,” says one humane society publication.
Theo ấn phẩm của một đội chức đảm bảo động vật, mặc dù thường được biểu hiện là nhút nhát, nhưng lại “con kê bà mẹ vẫn pk cho đến bị tiêu diệt nhằm đảm bảo an toàn đàn nhỏ khỏi nguy hiểm”.
4 Reflecting on a Bible text, such as Matthew 10:37, helped a sister whose timidity made her fearful of her opposed husb&.
4 Vì nhút nhát yêu cầu một chị cơ sợ ông chồng bản thân hay kháng đối. Nhưng chị được mang lại lợi ích Khi suy ngẫm mọi câu Kinc Thánh nhỏng sống Ma-thi-ơ 10:37.
(2 Timothy 1:8) It is csmaritimo-online.comtal never khổng lồ let fear or timidity hold us baông xã from gicsmaritimo-online.comng a witness & identifying ourselves as Jehovah’s Witnesses.
csmaritimo-online.comệc hiểm yếu là chớ khi nào khiến cho sự sợ hãi ngăn uống cản bọn họ rao giảng có tác dụng bệnh và từ thừa nhận diện mình là Nhân-triệu chứng Giê-hô-va.
Hội nghị thứ nhất giúp tôi anh dũng rộng, hội nghị máy hai giúp tôi biết csmaritimo-online.comên mãn rộng cùng hội nghị sản phẩm cha địa chỉ tôi biết quyết tử nhiều hơn thế.
Kagan’s work concentrates on one of these patterns: the dimension of temperament that runs from boldness to timidity.
Những công trình xây dựng của Kagan nghiên cứu và phân tích về một trong những phương diện này: sự trái chiều thân các cực táo bị cắn dở bạo cùng nhút ít nhát.
Despite his timidity, Necsmaritimo-online.comlle will fight anyone after some encouragement or if he thinks it is right and important.
Mặc mặc dù vô cùng nhút nhát, Necsmaritimo-online.comlle đang võ thuật với bất kể kẻ thù như thế nào sau khoản thời gian được khuyến khích hoặc Khi cậu cho rằng điều ấy đặc biệt cùng đúng lẽ buộc phải.
Danh sách truy nã vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M