Dưới đó là phần khởi cồn của Unit 1, nhằm mục tiêu ra mắt về chủ thể xuyên suốt cũng như khiến cho bạn hiểu giành được một cái nhìn tổng quan liêu về chủ đề. Bài viết hỗ trợ gợi ý giải bài xích tập cùng phần dịch nghĩa nhằm giúp chúng ta đọc và làm cho bài bác tập giỏi rộng,


*

1. Listen & read:

Nghe với gọi

Duong and Nick: Good morning.Guide: Good morning. Can I help you ?Nick: Yes, We ‘d lượt thích to lớn know something about the cultural groups of Viet Nam.Duong : Right. Is it true that there are 54 ethnic groups in our country?Guide: Exactly.Nick: How interesting! I am curious about them now. Which group is the largest?Guide: Well, the Viet (or Kinh) have sầu the largest number of people, accounting for about 86% of the population. 53 others are called ‘ethnic minority peoples’.Nick: And where bởi they live?Guide: All over the country. Some groups lượt thích the Tay, Hý muốn Yao... live mostly in the mountainous regions in the north, và the Csay đắm, khme, Ede.... live in the central Highl& & some southern provinces.Nick: I see. And vày they speak their own languages?Guide: Yes, và they have sầu their own ways of life, và customs & traditions.Nick: That’s awesome! I’d like to lớn find out more about them.Guide: Ok. I’ll show you around and tell you some interesting...

Bạn đang xem: Tiếng anh lớp 8 unit 3 getting started

Dịch:

Dương với Nick: Chào buổi sáng sớm.Hướng dẫn viên: Chào buổi sáng sớm. Tôi giúp gì cho các em nào?Nick: Vâng, chúng em ước ao biết vài ba diều về những nhóm văn hóa của Việt Nam. Dương: Đúng vậy. Có thiệt là có 54 nhóm dân tộc sinh sống non sông chúng ta không?Hướng dẫn viên: Chính xác.Nick: Thật thụ vị! Em tò mò và hiếu kỳ về họ đấy. Nhóm như thế nào là lớn số 1 vậy?Hướng dẫn viên: À, fan Việt (hoặc bạn Kinh) gồm số bạn lớn số 1, chiếm phần khoảng tầm 86% dân số. 53 team không giống được call là dân tộc tđọc số.Nick: Và chúng ta sống làm việc đâu?Hướng dẫn viên: Khắp quốc gia. Vài team nlỗi bạn Tày, H’muốn, Dao... sinh sống hầu như sinh hoạt phần lớn khu vực miền núi phía Bắc, và bạn Chăm, Khmer, Ê Đê... sinh sống nghỉ ngơi Tây Ngulặng với vài tỉnh phía Nam.Nick: Em đọc rồi. Và họ nói ngôn từ riêng biệt của mình bắt buộc không?Hướng dẫn viên: Đúng vậy, và họ bao gồm bí quyết sinh sống riêng rẽ của mình cũng như phong tục và truyền thống cuội nguồn riêng.Nick: Thật tuyệt! Em mong mỏi tò mò hơn về bọn họ.Hướng dẫn viên: Được. Cô đã dẫn những em đi vòng xung quanh và nói cho những em nghe vài nét thú vui...

a. Find the opposite of these words in the conversation.

Tìm trường đoản cú trái nghĩa cùng với số đông trường đoản cú này vào bài đàm thoại

1. boring2. smallest3. majority4. northern

b. Read the conversation again and answer the questions

Đọc bài xích đàm thoại lần nữa với trả lời đông đảo câu hỏi

1. Where are Duong and Nick?

They are in the Museum of Ethnology.

2. What do they want lớn know?

They want to know about the ethnic groups of Vietnam giới.

3. How many ethnic group are there in Vietnam?

There are 54 ethnic groups.

4. Which ethnic group has the largest population?

The Viet (or Kinh) have the largest population.

5. Do the ehtnic minority peoples have sầu their own customs và traditions?

Yes, they vày.

c. Can you find the following expression in the conversation? Try to lớn explain what they mean.

Xem thêm: Free Word 2013: Getting To Know Word 2013, Microsoft Word 2013

Bạn hoàn toàn có thể kiếm tìm hầu như thành ngữ vào bài xích đàm thoại không?Cốnúm giải thích bọn chúng bao gồm nghĩa gì.

1. Exacly: used as a reply, agreeing with what somebody has just said, or emphasising that it is correct.2. How interesting! How + adj/adv: used to show a svào reaction lớn something.3. I see: used to lớn show you understvà what someone said.4. That’s awesome!: Used to express your compliments with something

d. Work in pairs. Use facts from the conversation to lớn make short role – plays using the expressions in c.

Làm theo cặp.Sử dụng gần như vấn đề vào bài bác đàm thoại nhằm đóng phần lớn vai nlắp thực hiện thành ngữ trong phần c.

2. Use the words and phrases in the box lớn label each picture.

Sử dụng đầy đủ từ với nhiều trường đoản cú trong form dể Hotline thương hiệu mỗi bức hình.

*

*

1. five-coloured sticky rice (xôi 5 màu)2. terraced fields (ruộng bậc thang)3. festival (lễ hội)4. folk dance (điệu múa dân gian)5. open-air market (chợ trời)6. musical instrument (nhạc cụ)7. costume (trang phục)8. stilt house (nhà sàn)

3. Complete the following sentences with the words và phrases in the box.

Hoàn thành gần như câu sau với hầu như từ với cụm tự trong khung.

1. ethnic 2. heritage 3. stilt house3. festivals 5. thành viên 6. terraced fields

4. GAME: QUICK QUIZ

Work in pairs. Ask and answer, using these cues.