MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ XÂY DỰNG -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự bởi - Hạnh phúc ---------------

Số: 20/2019/TT-BXD

Hà Thành, ngày 31 tháng 12 năm 2019

THÔNG TƯ

HƯỚNGDẪN XÁC ĐỊNH, QUẢN LÝ CHI PHÍ QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÀ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

Cnạp năng lượng cđọng Nghị định số 81/2017/NĐ-CPhường. ngày17 tháng 7 năm 2017 của nhà nước qui định tính năng, trọng trách, quyền lợi và nghĩa vụ vàtổ chức cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng;

Căn uống cứ đọng Nghị định số 37/2010/NĐ-CPhường ngày07 tháng tư năm 2010 của Chính phủ về lập, đánh giá, phê trông nom cùng thống trị quyhoạch đô thị;

Căn uống cứ đọng Nghị định số 44/2015/NĐ-CPhường. ngày06 mon 5 năm 2015 của Chính phủ lao lý chi tiết một số văn bản về quy hoạchxây dựng;

Căn uống cứ đọng Nghị định số 72/2019/NĐ-CPhường ngày30 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ sửa thay đổi, bổ sung một vài điều của Nghị địnhsố 37/2010/NĐ-CP.. ngày 07 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm định, phê chu đáo cùng quảnlý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày thứ 6 tháng 5 năm 2015phương pháp chi tiết một số văn bản về quy hướng xây dựng;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kinch tếxây dựng,

Bộ trưởng Bộ Xây dựng phát hành Thông tưhướng dẫn xác định, quản lý bỏ ra phí quy hướng xây dựng cùng quy hoạch đô thị.

Bạn đang xem: Thông tư hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng

Cmùi hương I

QUYĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điềuchỉnh

Thông tư này phía dẫn vấn đề khẳng định,làm chủ ngân sách quy hướng thi công và quy hoạch thành phố gồm: quy hướng xây dựngvùng thị trấn, vùng liên huyện; quy hướng đô thị (quy hướng bình thường, quy hướng phânquần thể, quy hướng bỏ ra tiết, quy hoạch chăm ngành hạ tầng kỹ thuật); quy hoạchthiết kế khu vực công dụng (quy hoạch chung, quy hoạch phân quần thể, quy hoạch bỏ ra tiết)cùng quy hướng nông làng mạc (quy hoạch thông thường gây ra buôn bản, quy hoạch chi tiết xây dựngđiểm cư dân nông thôn).

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Thông tư này vận dụng đối với tổ chức triển khai,cá nhân thực hiện vốn chi phí nhà nước, vốn đơn vị nước ngoài túi tiền để khẳng định, làm chủ chi phíquy hoạch thi công và quy hoạch city.

2. Khuyến khích các tổ chức triển khai, cá thể sửdụng vốn không giống vận dụng các nguyên tắc trên Thông tứ này để xác minh, quản lý chiphí tổn quy hướng sản xuất với quy hoạch thành phố.

Điều 3. Ngulặng tắc xácđịnh bỏ ra phí

1. Ngân sách chi tiêu quy hướng phát hành cùng quy hoạchđô thị đề nghị được xem đúng, tính đủ, cân xứng cùng với đồ sộ của vật dụng án quy hướng, đặcđiểm, đặc thù và thử dùng thành phầm từng loại quá trình quy hướng.

2. túi tiền quy hoạch phát hành với quy hoạchthành phố được khẳng định theo phía dẫn tại Thông bốn này được sử dụng để lập cùng quảnlý chi phí, làm cơ sở nhằm tổ chức triển khai thi tuyển chọn hoặc chỉ định thầu xác minh solo vịtriển khai các quá trình quy hướng tương xứng với biện pháp của điều khoản.

3. Ngân sách lập nhiệm vụ, vật dụng án quy hoạchxây dựng và quy hoạch city (Gọi tắt là nhiệm vụ, thứ án quy hoạch) được xác địnhtương xứng cùng với ngôn từ quá trình, tiến độ quá trình, tận hưởng về chất lượng theohình thức. Chi tiêu lập đồ án quy hoạch được xem như xét điều chỉnh Khi công ty nước thayđổi cơ chế về thuế, tiền lương có tác dụng biến hóa mặt bằng chi phí lương chuyên gia ảnhhưởng trực tiếp đến chi phí lập vật dụng án quy hoạch hoặc vào trường hợp kéo dàithời hạn tiến hành đồ án quy hoạch ko do lỗi của đơn vị lập vật dụng án quy hướng,thì cung cấp phê chuẩn y dự toán thù ngân sách lập trang bị án quy hoạch bao gồm trách nhiệm cẩn thận, điềuchỉnh chi phí lập thứ án quy hoạch cho tương xứng. Việc kiểm soát và điều chỉnh ngân sách lập đồán quy hướng đề xuất phù hợp với nguồn ngân sách sử dụng, vẻ ngoài hợp đồng cùng những luật pháp củaluật pháp gồm tương quan.

Cmùi hương II

XÁCĐỊNH CHI PHÍ QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÀ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

Điều 4. Phương thơm pháp xácđịnh chi phí quy hoạch tạo ra với quy hoạch đô thị

1. giá cả lập vật án quy hướng cùng chimức giá của các công việc lập quy hướng khác được khẳng định theo định nút quy địnhtại Phú lục đương nhiên Thông tư này. túi tiền cho những các bước xác định theo địnhnút qui định tại Thông tư này chưa bao hàm thuế giá trị gia tăng, khi xác địnhdự tân oán ngân sách quy hoạch xây dựng và quy hướng city thì nên cần bổ sung cập nhật thuế giátrị ngày càng tăng theo điều khoản hiện tại hành.

2. Trường hợp đồ sộ của thiết bị án quy hoạchnằm trong vòng giữa nhì đồ sộ dụng cụ trên Prúc lục hẳn nhiên Thông bốn này,thì định mức giá (hoặc xác suất %) của vật dụng án quy hướng được xác minh trên cơsnghỉ ngơi định mức giá (hoặc xác suất %) của cận trên và cận dưới khoảng tầm quy mô đượccông cụ trên Thông tư theo bí quyết nội suy sau:

*

Trong đó:

- Nt: Định mức giá (hoặctỷ lệ%)nên tính, đơn vị tính: triệu đồng (hoặc Xác Suất %);

- Gt: Quy mô dân số quy hoạchhoặc diện tích quy hoạch bắt buộc tính định mức; đơn vị tính: giá trị;

- Ga: Quy tế bào số lượng dân sinh quy hoạchhoặc diện tích quy hướng cận dưới đồ sộ đề xuất tính định mức; đơn vị tính: giátrị;

- Gb: Quy mô dân số quy hoạchhoặc diện tích S quy hướng cận bên trên đồ sộ bắt buộc tính định mức; đơn vị chức năng tính: giá chỉ trị;

- Na: Định mức giá (hoặcphần trăm %) quy hướng tương ứng cùng với Ga; đơn vị tính: triệu đồng (hoặc tỷlệ %);

- Nb: Định mức chi phí quy hoạchtương ứng với Gb; đơn vị tính: triệu VND (hoặc xác suất %).”

3. Định mức giá thành quy hướng xây dựngvới quy hướng đô thị của các đồ án quy hướng tất cả bài bản nhỏ dại hơn bài bản được quy địnhtrên Thông bốn này được xác định bằng định nấc của đồ vật án bao gồm bài bản nhỏ nhất đượclao lý.

4. Đối với những đồ án quy hướng bao gồm quy môlớn hơn bài bản được quy định; hoặc những các bước quy hoạch chưa được dụng cụ địnhmức hoặc định nút nguyên tắc trên Thông bốn này không cân xứng thì xác định chi phí bằngdự toán thù. Nội dung dự toán xác định theo hướng dẫn tại Phú lục số 2 kèm theoThông bốn này. Dự toán lập vật dụng án quy hoạch được xác minh yêu cầu dựa trên cơ sở nhiệmvụ quy hướng được cấp gồm thđộ ẩm quyền phê lưu ý.

Điều 5. Xác định chimức giá lập, thẩm định vật dụng án quy hoạch

1. Nội dung, thành phầm đồ vật án quy hướng đượcgiải pháp trên Nghị định cơ chế chi tiết một trong những nội dung về quy hướng thi công,Nghị định về lập, thẩm định, phê chú tâm với quản lý quy hoạch city, những Nghị địnhchăm ngành gồm tương quan với những vnạp năng lượng bạn dạng lý giải.

2. Chi tiêu lập thứ án quy hoạch bao gồmcác ngân sách sau: ngân sách cho người tsi mê gia triển khai lập đồ án, các chigiá thành khác (ngân sách thiết lập tư liệu, số liệu, phiên bản đồ vật, vnạp năng lượng chống phẩm, ứng dụng quyhoạch (trường hợp có), ngân sách khấu hao sản phẩm, ngân sách di chuyển, ngân sách tồn tại,ngân sách hội nghị, hội thảo cùng các khoản chi phí không giống (giả dụ có)).

3. Chi phí lập đồ dùng án quy hướng xác địnhtheo định nút được chính sách trên Thông bốn này chưa bao gồm ngân sách để thực hiệnnhững quá trình sau:

a) Lập nhiệm vụ quy hướng.

b) Khảo sát thi công Ship hàng lập đồ dùng ánquy hướng.

c) Mua hoặc lập những bản thiết bị địa hình ship hàng lập trang bị án quy hoạch (nếucó).

4. Chi phí lập một số trang bị án quy hướng đượcluật trên Thông bốn này khẳng định nhỏng sau:

a) Ngân sách chi tiêu lập trang bị án quy hoạch xây dựngvùng huyện, vùng liên thị xã được xác minh trên cửa hàng đồ sộ diện tích S, mật độdân sinh của vùng quy hướng cùng định mức giá tại Bảng số 1 - Phụ lục số 1.

b) túi tiền lập vật án quy hoạch phổ biến đôthị được xác minh bên trên cơ sở đồ sộ diện tích S, nhiều loại thành phố cùng mật độ dân số củakhoanh vùng lập quy hoạch theo định mức giá thành trên Bảng số 2 - Phụ lục hàng đầu.

c) Ngân sách lập đồ vật án quy hoạch phân khucity được khẳng định bên trên các đại lý quy mô diện tích quy hoạch với định mức bỏ ra phítrên Bảng số 3 - Prúc lục số 1.

d) Ngân sách chi tiêu lập đồ vật án quy hoạch chi tiết đôthị được xác minh trên cơ sở quy mô diện tích quy hoạch với định mức giá thành tạiBảng số 4 - Phụ lục tiên phong hàng đầu.

đ) giá cả lập thứ án xây đắp đô thịriêng rẽ khẳng định bởi dự toán thù mà lại ko thừa thừa 1,5 lần mức giá tính theo địnhmức ngân sách quy hoạch chi tiết city tỷ lệ 1/500 tương ứng cùng với diện tích của đồán thiết kế thành phố.

e) Ngân sách lập vật dụng án quy hướng chuyênngành hạ tầng kỹ thuật của các tỉnh thành trực ở trong Trung ương được lập dựtoán thù theo quá trình mà lại buổi tối nhiều ko vượt thừa chi phí tính theo Tỷ Lệ % tại Bảng số5 - Prúc lục hàng đầu đối với chi phí lập vật án quy hướng tầm thường city khớp ứng.

g) giá thành lập đồ gia dụng án quy hoạch chungthi công những quần thể chức năng được xác định bên trên các đại lý quy mô diện tích S quy hoạchvới định mức ngân sách tại Bảng số 6 - Phú lục số 1.

h) Chi phí lập thiết bị án quy hướng phân khuxây cất các khu tính năng được xác minh bên trên cơ sở đồ sộ diện tích S quy hoạchvà định mức chi phí tại Bảng số 7 - Phú lục hàng đầu.

i) Ngân sách lập trang bị án quy hoạch đưa ra tiếttạo những quần thể công dụng được khẳng định trên đại lý bài bản diện tích quy hoạchvà định mức giá thành trên Bảng số 8 - Phụ lục hàng đầu.

k) túi tiền lập thiết bị án quy hoạch tầm thường xâydựng xã được khẳng định bên trên cơ sở bài bản dân số đoán trước theo thời hạn quy hoạchtrong trách nhiệm quy hoạch được chăm chú (không nhắc dự đoán số lượng dân sinh theo khoảng nhìn) cùng địnhmức chi phí tại Bảng số 9 - Prúc lục hàng đầu.

l) Ngân sách chi tiêu lập đồ vật án quy hướng bỏ ra tiếttạo ra điểm người dân nông làng được xác định bên trên cơ sở bài bản diện tích quyhoạch với định mức giá trên Bảng số 10 - Phú lục số 1.

m) Chi tiêu lập thiết bị án quy hoạch khônggian tạo ra ngầm city cùng những đồ án quy hướng tạo không giống được xác định bằngdự tân oán.

5. Ngân sách chi tiêu kiểm soát và điều chỉnh trang bị án quy hoạch đượcxác minh rõ ràng nhỏng sau:

a) Trường thích hợp kiểm soát và điều chỉnh toàn thể thiết bị ánquy hoạch: căn cứ văn bản các bước bắt buộc điều chỉnh để xác minh ngân sách bằng dự toántuy nhiên tối đa ko thừa quá 1/2 chi phí lập đồ gia dụng án quy hoạch new tương ứng.

b) Trường đúng theo kiểm soát và điều chỉnh tổng thể và toàn diện thứ ánquy hướng mà lại phạm vi điều chỉnh không quá thừa đồ sộ diện tích S hoặc dân sốcủa thiết bị án đã làm được phê chú ý thì ngân sách kiểm soát và điều chỉnh vật án quy hướng được xác địnhbởi dự toán thù tuy vậy không quá vượt 80% của ngân sách lập đồ án quy hoạch bắt đầu tươngứng.

Trường hợp phạm vi kiểm soát và điều chỉnh vượt quáđồ sộ diện tích S với dân sinh của vật án đã có được phê ưng chuẩn thì chi phí điều chỉnh đồán quy hoạch buổi tối đa ko thừa thừa 100% của ngân sách lập vật án quy hoạch mớikhớp ứng.

6. Đối cùng với những đồ án quy hướng bao gồm yêu cầulập hồ sơ quy hoạch theo khối hệ thống đọc tin địa lý (GIS) thì chi phí lập trang bị ánquy hướng được kiểm soát và điều chỉnh cùng với hệ số K=1,1.

7. giá thành thẩm định và đánh giá thiết bị án quy hướng lànhững ngân sách dành riêng để đưa ra trực tiếp cho những vận động đánh giá như: đưa ra trả thùlao thẳng cho những cá thể, cơ quan vào cùng bên cạnh đơn vị chức năng tmê say gia vào quátrình thẩm định; ngân sách hội nghị, hội thảo, các buổi họp góp ý kiến cùng với cácđơn vị gồm tương quan trong quá trình thđộ ẩm định; pân hận hợp với những đơn vị chức năng nhằm chimang lại việc khảo sát thực tiễn những vị trí có dự án quy hoạch.

Chi phí đánh giá và thẩm định vật án quy hướng tínhtheo định nấc Xác Suất % tại Bảng số 11 - Phụ lục tiên phong hàng đầu đối với chi phí lập đồ ánquy hướng. Riêng chi phí mướn tổ chức, chuyên gia (kể cả tổ chức triển khai, siêng gianước ngoài) phản biện thiết bị án quy hướng ship hàng công tác thẩm định đồ án quy hoạchvà chi phí mang lại các bước điều tra khảo sát thực địa phục vụ công tác đánh giá và thẩm định đồ án quyhoạch (nếu có) được khẳng định bằng dự tân oán ngân sách bổ sung bên cạnh ngân sách thđộ ẩm địnhthiết bị án quy hướng kiến tạo tính theo định nút tỷ lệ % tại Bảng số 11.

Điều 6. Xác định chiphí lập trọng trách, thẩm định và đánh giá trọng trách quy hoạch

1. Nội dung trách nhiệm quy hoạch được quyđịnh tại Nghị định qui định cụ thể một số trong những nội dung về quy hoạch kiến thiết, Nghịđịnh về lập, đánh giá và thẩm định, phê chăm bẵm cùng làm chủ quy hướng thành phố, các Nghị địnhchuyên ngành tất cả liên quan với những văn uống phiên bản lí giải.

2. Ngân sách lập trọng trách quy hoạch xác địnhnhỏng sau:

a) Ngân sách chi tiêu lập nhiệm vụ quy hướng xây dựngvùng thị trấn, vùng liên huyện được xác định trên cơ sở quy mô diện tích S, mật độdân số của vùng quy hướng và định mức giá tại Bảng tiên phong hàng đầu - Phú lục hàng đầu.

b) Chi tiêu lập trách nhiệm quy hướng chungthành phố được xác định bên trên cơ sở quy mô diện tích, loại đô thị và tỷ lệ dân sốcủa Quanh Vùng lập quy hoạch theo định mức giá trên Bảng số 2 - Prúc lục tiên phong hàng đầu.

c) túi tiền lập trách nhiệm quy hoạch phânkhu city được xác định bên trên cơ sở quy mô diện tích quy hoạch cùng định mức chichi phí tại Bảng số 3 - Prúc lục số 1.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Xem La Bàn Chi Tiết, Hướng Dẫn Cách Sử Dụng La Bàn Chi Tiết

d) Chi phí lập trách nhiệm quy hoạch bỏ ra tiếtcity được xác minh bên trên các đại lý quy mô diện tích S quy hướng và định nấc chi phítại Bảng số 4 - Phú lục tiên phong hàng đầu.

đ) giá thành lập trách nhiệm xây dựng đô thịriêng rẽ xác địnhbằng dựtoán thù dẫu vậy ko thừa thừa 1,5 lần mức giá lập trách nhiệm quy hướng đưa ra tiếtđô thị xác suất 1/500 tương xứng với diện tích của thứ án kiến thiết thành phố.

e) giá cả lập nhiệm vụ quy hoạch chuyênngành hạ tầng nghệ thuật của những thị trấn trực ở trong Trung ương được lập theo dựtoán thù quá trình tuy thế tối đa ko vượt vượt chi phí tính theo Xác Suất % trên Bảng số5 - Prúc lục số 1 đối với ngân sách lập trọng trách quy hoạch chung thành phố khớp ứng.

g) Chi tiêu lập nhiệm vụ quy hoạch chungdesgin các khu vực chức năng được xác minh trên cửa hàng đồ sộ diện tích S quy hoạchvà định mức giá trên Bảng số 6 - Prúc lục số 1.

h) Ngân sách lập trách nhiệm quy hướng phânkhu vực sản xuất những khu tác dụng được khẳng định bên trên cơ sở quy mô diện tích quy hoạchcùng định mức ngân sách tại Bảng số 7 - Phú lục hàng đầu.

i) giá cả lập trọng trách quy hoạch chi tiếtxây dựng các quần thể tác dụng được xác định bên trên cơ sở bài bản diện tích quy hoạchcùng định mức giá thành tại Bảng số 8 - Phú lục số 1.

k) Chi tiêu lập nhiệm vụ quy hoạch chungxây cất buôn bản được xác định trên các đại lý bài bản dân số dự báo theo thời hạn quy hoạchtrong trọng trách quy hoạch được duyệt(không kể dự báo dân số theo tầm nhìn) với định mức chi phí trên Bảng số 9 -Phụ lục số 1.

l) Chi phí lập trách nhiệm quy hướng chi tiếtsản xuất điểm dân cư nông xã được xác định bên trên cửa hàng đồ sộ diện tích quy hoạchvà định mức ngân sách tại Bảng số 10 - Phú lục tiên phong hàng đầu.

m) Ngân sách lập nhiệm vụ quy hướng củacác nhiều loại vật án quy hướng khác được xác minh bằng phương pháp lập dự tân oán.

3. Ngân sách chi tiêu đánh giá trọng trách quy hoạchđược khẳng định bằng 20% đối với chi phí lập trách nhiệm quy hướng.

Điều 7. Xác định chigiá tiền làm chủ nhiệm vụ lập quy hoạch cùng một số quá trình khác

1. Ngân sách quản lý nhiệm vụ lập thứ ánquy hoạch sản xuất là chi phí cho các hoạt động của cơ quan làm chủ quá trình lậpquy hoạch như: chi mang đến chuyên gia, cán bộ kiêm nhiệm, chi hội họp, công tácchi phí, đồ dùng bốn, văn chống phđộ ẩm với một số công việc không giống Giao hàng công tác làm việc cai quản lýnhiệm vụ lập quy hoạch theo quy định về làm chủ thu cùng cơ chế bỏ ra của lao lý.

2. Ngân sách thống trị nghiệp vụ lập quy hoạchtính theo Xác Suất % đối với ngân sách lập đồ gia dụng án quy hoạch. Định mức chi phí quản ngại lýnhiệm vụ lập đồ gia dụng án quy hướng được xác minh trên Bảng số 11 - Prúc lục hàng đầu. Trườngthích hợp các bước quản lý nhiệm vụ lập quy hướng xây đắp bao gồm phạm vi một vùng,liên vùng cùng lập thiết bị án quy hướng tầm thường của đô thị quan trọng đặc biệt thì chi phí quản lí lýnhiệm vụ lập quy hướng tính theo định nút và kiểm soát và điều chỉnh với thông số K=2.

3. Chi phí làm chủ nghiệp vụ lập quy hoạchkhẳng định theo định nấc không bao hàm chi phí nhằm tiến hành các quá trình sau:

a) Thuê tổ chức triển khai, Chuyên Viên phản bội biện đồán quy hoạch hoặc hội thảo siêng đề Giao hàng phản nghịch biện đồ gia dụng án quy hướng.

b) Tổ chức mang ý kiến của cơ sở, tổ chứcvà đại diện thay mặt xã hội cư dân góp ý mang lại vật án quy hướng, ví như bao gồm.

c) Cắm mốc giới theo quy hoạch ra ngoàithực địa.

d) Công tía thiết bị án quy hướng được chăm chút.

e) Thuê tổ chức, cá nhân hỗ trợ tư vấn lập, thẩmtra dự tân oán chi phí quy hoạch

g) Tổ chức thi tuyển tổ chức support lập đồán quy hoạch (ví như có).

h) Các quá trình khác ship hàng công táclàm chủ nhiệm vụ lập vật dụng án quy hướng.

4. Chi phí tổ chức mang ý kiến của cơquan tiền, tổ chức và đại diện xã hội cư dân được xác định bởi dự toán thù chi phínhưng lại buổi tối đa không thừa quá 2% của chi phí lập thiết bị án quy hoạch tương xứng, nhưngko bên dưới 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng).

5. giá thành ra mắt thứ án quy hoạch đượckhẳng định bằngdựtoán thù ngân sách dẫu vậy về tối nhiều ko vượt thừa 3% chi phí lập đồ án quy hoạch khớp ứng,cơ mà ko bên dưới 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng).

6. Chi phí làm cho mô hình quy hoạch tínhtheo định mức giá thành trên Bảng số 12 - Phú lục tiên phong hàng đầu và nhân cùng với diện tích củamô hình quy hoạch.

7. giá cả tổ chức thi tuyển tổ chức tưvấn lập đồ gia dụng án quy hướng (nếu như có) được xác minh bằng dự toán thù chi phí theo hướngdẫn trên Phụ lục số 2.

Điều 8. Xác định chichi phí mướn tư vấn nước ngoài lập quy hoạch

1. Chi phí mướn tổ chức triển khai, cá nhân bốn vấnnước ngoài lập quy hướng xác định bởi dự tân oán tuy vậy không thừa quá mức cho phép đưa ra phísau:

a) Trường hòa hợp thuê tổ chức triển khai tư vấn trongnước chủ trì phối hận hợp với chuyên gia tư vấn nước ngoài để lập trách nhiệm, lập đồán quy hoạch: Mức chi phí mướn tổ chức triển khai support trong nước với chi phí mướn chuyêngia tứ vấn nước ngoài ko vượt quá 1,5 lần mức giá lập nhiệm vụ, lập đồán quy hoạch tính theo Thông tư này.

b) Trường vừa lòng thuê tổ chức triển khai support trongnước và tổ chức tư vấn nước ngoài kết hợp để lập trách nhiệm, lập thứ án quy hoạch:Mức ngân sách mướn tổ chức triển khai hỗ trợ tư vấn trong nước với tổ chức support nước ngoài xác địnhko quá thừa 2,5 lần mức giá lập trọng trách, lập thứ án quy hướng tính theoThông tư này.

c) Trường hợp thuê tổ chức bốn vấn nướcxung quanh thực hiện cục bộ các bước lập nhiệm vụ, lập đồ dùng án quy hoạch: Mức chimức giá thuê tổ chức triển khai tư vấn nước ngoài ko vượt thừa 3,5 lần mức giá lập nhiệmvụ, lập đồ gia dụng án quy hướng tính theo Thông tứ này.

2. Trường phù hợp mướn tổ chức support nước ngoàinhằm lập trọng trách, lập thiết bị án quy hoạch các thứ án có tính chất, hưởng thụ phức hợp, đặcbiệt với những đồ dùng án quy hoạch được xác định bằng cách lập dự tân oán theo hướng dẫncủa Thông tư này, cơ mà định mức giá mướn tổ chức support quốc tế vượt thừa địnhnút phương tiện trên khoản 1 Điều này thì cơ quan tất cả thẩm quyền phê chuyên chú dự toánngân sách quy hoạch báo cáo cấp cho phê chăm chút trang bị án quy hoạch cùng quyết định phê duyệtdự toán thù theo quy định.

Cmùi hương III

QUẢNLÝ CHI PHÍ QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÀ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ

Điều 9. Quản lý chi phíquy hướng với các ngân sách tất cả tương quan đến sự việc lập đồ gia dụng án quy hoạch

1. Cơ quan liêu được giao nhiệm vụ quản ngại lýnghiệp vụ lập quy hoạch gồm trách nát nhiệm quản lý tiết kiệm ngân sách và chi phí, công dụng chi phí lậpquy hướng với chi phí của những quá trình khác bao gồm tương quan đến lập quy hoạch theonhững điều khoản có liênquan.

2. giá thành thống trị nhiệm vụ lập quy hoạchlà số lượng giới hạn chi phí cho các vận động của phòng ban quản lý quá trình lập quyhoạch. Trong quá trình quản lý ngân sách, ban ngành được giao trọng trách quản lýnhiệm vụ lập quy hướng được mướn tổ chức triển khai, cá thể tư vấn bao gồm đủ năng lượng kinhnghiệm nhằm lập, thđộ ẩm tra dự toán thù ngân sách quy hướng.

3. Nhiệm vụ quy hoạch bởi vì ban ngành quản lýđơn vị nước lập thì chi phí lập trách nhiệm quy hoạch được cai quản theo lao lý củachính sách tài thiết yếu đối với cơ quanquản lý công ty nước.

4. Chi tiêu thđộ ẩm định đồ án quy hướng đượcquản lý theo dự toán thù được xem xét. Việc tkhô giòn tân oán ngân sách thẩm định đồ gia dụng án quyhoạch yêu cầu tiến hành theo lý lẽ của luật pháp tất cả liên quan.

Điều 10. Thđộ ẩm quyền thẩmđịnh, phê để mắt tới dự toán ngân sách quy hoạch

1. Cấp phê chu đáo đồ gia dụng án quy hoạch hoặc cấpđược ủy quyền tổ chức triển khai đánh giá, phê phê duyệt dự toán thù ngân sách lập nhiệm vụ quy hoạch,lập thiết bị án quy hoạch với ngân sách triển khai những quá trình bao gồm tương quan mang đến lập quyhoạch.

2. Bộ Xây dựng, những Sở và Ủy ban nhândân tỉnh, đô thị trực thuộc TW tổ chức triển khai đánh giá và thẩm định, phê thông qua dự toánchi phí lập nhiệm vụ quy hướng, lập vật án quy hướng với ngân sách triển khai cácquá trình bao gồm liên quan mang đến lập quy hoạch đối với vật án vị bản thân tổ chức lập thuộcthẩm quyền của Thủ tướng nhà nước phê chăm chú.

Cmùi hương IV

TỔCHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Quy định chuyểntiếp

1. Đối với những quá trình lập quy hoạchvẫn thực hiện theo vừa lòng đồng, câu hỏi thanh hao toán thù chi phí lập quy hoạch buộc phải căn cứngôn từ của hòa hợp đồng đã ký kết kết.

2. Đối cùng với những công việc lập quy hoạchsẽ phê thông qua dự toán thù ngân sách tuy vậy không tổ chức triển khai tuyển lựa công ty thầu, hoặc vẫn tổchức chắt lọc nhà thầu lập quy hoạch nhưng lại đang trong quá trình Bàn bạc, chưaký kết phối kết hợp đồng thì cấp có thđộ ẩm quyền phê phê duyệt dự toán thù chi phí lập quy hoạchđể ý, ra quyết định câu hỏi áp dụng cơ chế tại Thông tư này.

3. Đối với những ngôi trường phù hợp không giống khôngtrực thuộc phạm vi công cụ tại khoản 1, khoản 2 Điều này triển khai việc xác địnhngân sách lập quy hoạch theo lao lý trên Thông bốn này.

Điều 12. Hiệu lực thihành

Trong quy trình thực hiện, trường hợp có vướngmắc kiến nghị những tổ chức triển khai, cá thể giữ hộ chủ kiến về Sở Xây dựng để để ý, giảiquyết./.

Nơi nhận: - Thủ tướng tá, những Phó Thủ tướng mạo Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Sở, cơ quan ở trong Chính phủ; - HĐND, Ủy Ban Nhân Dân những tỉnh, thành phố trực trực thuộc TW; - Văn uống chống Trung ương với các Ban của Đảng; - Hội đồng dân tộc bản địa với các Ủy ban của Quốc hội; - Văn chống Quốc hội; - Vnạp năng lượng phòng Chính phủ; - Vnạp năng lượng chống Chủ tịch nước; - Viện Kiểm gần kề dân chúng tối cao; - Tòa án dân chúng về tối cao; - Kiểm toán thù bên nước; - Cơ quan lại Trung ương của những đoàn thể; - Cục chứng thực văn uống bạn dạng QPPL (Sở Tư pháp); - Sở Xây dựng các tỉnh, thị thành trực thuộc TW; - Sở KT-quốc hội TPhường thủ đô hà nội, TP Hồ Chí Minh; - Công báo, Website của nhà nước, Website Sở Xây dựng; - Bộ Xây dựng: Sở trưởng, Thứ trưởng, các đơn vị trực thuộc cùng trực nằm trong Sở Xây dựng; - Lưu: VP.., PC, KTXD(100b).

Bài viết liên quan