*
*
*

*

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành: Chứng khoán

*
Từ vựng tiếng Anh siêng ngành: Chứng khoán

A

– Advance against securities (n): Tiền cho vay vốn dựa vào trang bị vắt chấp– Annual stocktaking (n): Sự kiểm kê mặt hàng năm

B

– Bank stock (n): Vốn của ngân hàng– Bearer securities (n): Chứng khoán vô danh

C

– Capital stock (n): Vốn vạc hàng = Vốn cổ phần– Commodity price index (n): Chỉ số đồ dùng giá– Comtháng stoông chồng (n): (Mỹ) Cổ phần thường– Cost of living index (n): Chỉ số giá sinch hoạt

D,E

– Dow jones index (n): Chỉ số Đao Giôn– Exchange of securities (n): Sự điều đình bệnh khoán

F

– Fixed – yield securities (n): Chứng khoán có ích tức núm định– Foreign securities (n): Chứng khân oán nước ngoài– Full paid stoông xã (n): Cổ phần nộp đủ tiền

G

– General stock (n): Cổ phiếu thông thường– Gilt – edged securities (n): Chứng khân oán viền tiến thưởng, hội chứng khoán loại 1– Gilt – edged stochồng (n): Cổ phiếu loại 1– Government securities (n): Trái khoán công ty nước, công trái– Government stochồng (n): Chứng khoán thù công ty nước, công trái

I

– Interest bearing securities (n): Chứng khoán sinch lãi– Investment securities (n): Chứng khoán thù đầu tư

L

– Listed securities (n): Chứng khoán thù yết bảng, chứng khoán thù giao dịch thanh toán được– Listed stock (n): Cổ phiếu yết bảng (Mỹ)

M,N

– Marketable securities (n): Chứng khoán lưu lại thông, bệnh khoán giao dịch được– Negotiable securities (n): Chứng khoán hoàn toàn có thể chuyển nhượng được

P

– Pledging of securities (n): Sự thế chấp ngân hàng chứng khoán– Preference stoông chồng (n): Cổ phiếu ưu tiên– Price và wages index (n): Chỉ số giá với lượng– Production index (n): Chỉ số sản xuất– Public securities (n): Chứng khân oán công ty nước– Purchase and sale of stoông chồng (n): Sự giao thương mua bán triệu chứng khoán

Q,R

– Quoted securities (n): Chứng khoán được định giá– Realizable securities (n): Chứng khoán thù rất có thể bán được (hoàn toàn có thể biến đổi tiền được)– Registered securities (n): Chứng khoán thù cam kết danh– Retail price index (n): Chỉ số giá bán lẻ

S

– Securities (n): Chứng khoán– Securities for debt (n): Sự bảo đảm một món nợ– Securities for someone (n): Sự đảm bảo mang đến ai– Securities market (n): thị trường chứng khoán– Security (n): Vật bảo đảm, tiền đảm bảo an toàn, sự đảm bảo, triệu chứng khoán– Security of bearer (n): Chứng khoán không thương hiệu, bệnh khoán thù vô danh– Speculative securites (n): Chứng khoán đầu cơ– Stoông chồng – tài khoản = Stochồng – book (n): Sổ nhập với xuất hàng– Stoông chồng borrowed (n): Chứng khoán thù được gia hạn tkhô cứng toán– Stock broking (n): Người môi giới hội chứng khoán– Stoông chồng carried (n): Chứng khoán được gia hạn thanh khô toán– Stoông chồng certificate (n): Giấy ghi nhận gồm cổ phần– Stoông xã circles (n): Giới thanh toán giao dịch hội chứng khoán– Stoông xã exchange (n): Snghỉ ngơi thanh toán chứng khoán– Stock in h& = Stock in trade = Stoông xã on hand (n): Hàng gồm sẵn, hàng tồn kho– Stoông chồng market (n): Thị Phần hội chứng khoán– Stoông chồng operator (n): Người buôn hội chứng khoán– Stock tip (n): Sự truyền tai nước riêng rẽ mang lại câu hỏi thanh toán giao dịch chứng khoán– Stoông chồng turnover (n): Sự giao vận hàng– Stock(n): Cổ phiếu, kho dự trữ, mặt hàng vào kho, vốn– Stockbroker (n): Người môi giới chứng khân oán, người mua cung cấp CP triệu chứng khoán– Stockholder (n): Người giữ lại chứng khoán– Stockist (n): Người tàng trữ hàng– Stockjobber (n): Người đầu cơ chứng khoán– Stockjobbery (n): Sự đầu cơ bệnh khoán– Stockjobbing (n): Sự đầu cơ triệu chứng khoán– Stockcác mục (n): Bảng giá chỉ hội chứng khoán– Stockman (n) (Mỹ): Người coi kho– Stockpile (n) // (v): Kho dự trữ, dự trữ– Stockroom (n): Buồng kho– Stocktaking (n): Sổ kiểm kê mặt hàng, sự kiểm kê hàng

T

– To deposit securities with… (v): Ký thác chứng khoán ở…– To give sầu security (v): Nộp tiền bảo chứng– To have in stock (v): Có sẵn (hàng hóa)– To lay in stoông chồng (v): Đưa vào dự trữ– To lover money without securities (v): Cho vay không có đồ vật bảo đảm– To stand security for someone (v): Đứng ra bảo vệ đến ai– To stoông xã up (v): Mua tích trữ, cất vào kho, để vào kho– To take stoông chồng in… (v): Mua CP của công ty…– To take stoông xã of… (v): Kiểm kê sản phẩm trong kho…– Transfer of securities (n): Sự chuyển nhượng triệu chứng khoán

U

– Unlisted securities (n): Chứng khoán ko yết bảng– Unlisted stoông xã (n): Cổ phiếu không yết bảng– Unquoted securites (n): Chứng khoán không yết giá– Unquoted stoông xã (n): Cổ phiếu không yết giá– Unweighted index (n): Chỉ số bất quân bình

V,W

– Variable- yield securities (n): Chứng khân oán hữu ích tức thế đổi– Volume index of exports (n): Chỉ số cân nặng mặt hàng xuất khẩu– Weighted index (n): Chỉ số quân bình– Whole sale price index (n): Chỉ số giá chỉ sắm sửa (chào bán sỉ)

Tổng hợp