Quý Khách vẫn làm cho công việc thủ kho? Quý khách hàng đang mong muốn trau xanh dồi giờ đồng hồ anh siêng ngành nhằm Ship hàng công việc xuất sắc hơn? Vậy chúng ta nên tìm hiểu thêm tự điển giờ anh siêng ngành kế toán giành cho thủ kho cùng với 35 thuật ngữ vượt trội được Aroma share vào bài viết này ngay bây giờ!

*

Từ điển giờ anh chăm ngành kế tân oán dành riêng cho thủ kho

Thủ kho là 1 trong vị trí hết sức đặc biệt quan trọng trong một công ty lớn. Người làm cho thủ kho phải xúc tiếp cùng với rất nhiều công ty lớn cung ứng sản phẩm & hàng hóa, đặc biệt là các công ty lớn phệ cho nên vì vậy phải ghi nhận sử dụng giờ đồng hồ anh nhuần nhuyễn để rất có thể chủ động và linh hoạt trong các bước của chính bản thân mình.

Xem thêm:

Dưới đó là 35 thuật ngữ vào từ bỏ điển giờ đồng hồ anh siêng ngành kế toán cơ bạn dạng với thông dụng dành riêng cho thủ kho cơ mà chúng ta không nên bỏ qua:

Stock /stɑːk/ / Inventory /ˈɪnvəntɔːri/ (n): kho hàngWarehouse /ˈwerhaʊs/ (n): bên kho, vị trí cất mặt hàng hóaGoods receipt /ɡʊdz/ /rɪˈsiːt/ (n): Phiếu nhập hàngGoods Issue /ɡʊdz/ /ˈɪʃuː/ (n): Phiếu xuất hàngPost goods receipt /poʊst//ɡʊdz/ /rɪˈsiːt/ (v): nhập khẩu lên hệ thốngCost /kɔːst/ (n): bỏ ra phíMaintenance cost /ˈmeɪntənəns/ /kɔːst/ (n): chi phí bảo dưỡngWarranty cost /ˈwɔːrənti/ /kɔːst/ (n): chi phí bảo hànhDET (detention) /dɪˈtenʃn/ (n): phí lưu lại khoDEM (demurrage) /dɪˈmɝː.ɪdʒ/ (n): giá thành lưu lại bãiWaybill /’weɪb ɪl/ (n): vận đơnC/O (Certificate of origin) /sərˈtɪfɪkət/ /əv/ /ˈɔːrɪdʒɪn/ (n): giấy ghi nhận nguồn gốc xuất xứ hàng hóaC/I (Certificate of Inspection) (n) /sərˈtɪfɪkət//əv/ /ɪnˈspekʃn/: Giấy chứng nhận chu chỉnh quality hànghóaMaterial /məˈtɪriəl/ (n): nguim đồ gia dụng liệuGoods /ɡʊdz/ (n): hàng hóaCargo /ˈkɑːrɡoʊ/ (n): hàng hóa ( trên tàu)Order /ˈɔːrdər/ (n): đối chọi hàngContract /ˈkɑːntrækt/ (n): đúng theo đồngEquipment /ɪˈkwɪpmənt/ (n): thiết bịWarehouse thẻ /ˈwerhaʊs/ /kɑːrd/ (n): thẻ khoConsolidation/ groupage /kənˌsɑːlɪˈdeɪʃn/ /ˈɡruːpɪdʒ/ (n): Việc gom hàngStevedoring /ˈstiːvədɔːr ɪŋ/ (n): việc bốc tháo dỡ hangStock take /stɑːk/ /teɪk/ (v): kiểm kêAdjust /əˈdʒʌst/ (v): điều chỉnhStorage location /ˈstɔːrɪdʒ/ /loʊˈkeɪʃn/ (n): địa chỉ lưu giữ khoBonded warehouse /ˌbɑːndɪd ˈwerhaʊs/ (n): kho ngoại quanCustoms declaration /ˈkʌstəmz/ /ˌdekləˈreɪʃn/ (n): khai báo hải quanD/O (Delivery Order) /dɪˈlɪvəri/ /ˈɔːrdər/ (n): lệnh giao hàngExpired date /ɪkˈspaɪərd/ /deɪt/ (n): ngày hết hạnStockkeeper /ˈst ɑːkiːpər/ (n): thủ khoGeneral account of input – output – inventory /ˈdʒenrəl/ /əˈkaʊnt//əv/ /ˈɪnpʊt/ /ˈaʊtpʊt/ ˈɪnvəntɔːri/: Tổng hợp nhập – xuất – tồnInventory report ˈɪnvəntɔːri/ /rɪˈpɔːrt/ (n): report tồn khoTransaction /trænˈzækʃn/ (n): giao dịchSignature /ˈsɪɡnətʃər/ (n): chữ kýSoftware /ˈsɔːftwer/ (n): phần mềmPachồng /pæk/ (v): đóng gói (sản phẩm hóa)Packing List /ˈpækɪŋ/ /lɪst/ (n): Phiếu gói gọn hàng hóa

Công vấn đề chủ kho không hề dễ dàng và đơn giản nlỗi đa số người nghĩ về nhưng gồm mục đích cực kỳ quan trọng đặc biệt cùng gắn sát cùng với hoạt động phân phối marketing của người tiêu dùng. Vì cố kỉnh, Việc trau xanh dồi chuyên môn cùng tích điểm vốn trường đoản cú qua tu dien tieng anh chuyen nghen tuông ke toan dành riêng cho thủ kho là vấn đề đề nghị có tác dụng.


Leave sầu a Reply Cancel reply

Your gmail address will not be published. Required fields are marked *