• Ái quất - 愛橘 (Nguyễn Khuyến)• Cửu nhật thuỷ các - 九日水閣 (Hàn Kỳ)• Diệp mã nhi phụ - 葉馬兒賦 (Nguyễn Phi Khanh)• Điền gia ngữ - 田家語 (Mai Nghiêu Thần)• Điếu Hà Ninc tổng đốc Hoàng đại nhân - 吊河寧總督黃大人 (Phan Đình Phùng)• Đình thí đối sách - 廷試對策 (Phan Đình Phùng)• Phong mật - 蜂蜜 (Tuệ Tĩnh thiền đức sư)• Phù lưu lại - 芙留 (Thái Thuận)• Tiểu tinh 2 - 小星 2 (Khổng Tử)• Từ Ân từ bi minc tịnh trường đoản cú - 慈恩寺碑銘并序 (Hồ Tông Thốc)

Bạn đang xem: Tên thật hán việt là gì

1. (Tính) Giàu gồm, sung túc. ◎Như: “thân gia ân thật” 身家殷實 bản thân công ty phú quý.2. (Tính) Đầy, không còn khu vực trống. ◇Hoài Nam Tử 淮南子: “Điền dã vu, thương lẫm lỗi, linc ngữ thật” 田野蕪, 倉廩虛, 囹圄實 (Phiếm luận 氾論) Đồng ruộng bỏ phí, kho đụn trống trống rỗng, đơn vị tù túng chật ních.3. (Tính) Đúng, chân xác. ◎Như: “thiệt tình” 實情 tình trạng chân xác, “chân tài thiệt học” 真才實學 tài năng gồm học tập thiệt sự.4. (Tính) Chân thành, ko hỏng dối. ◎Như: “trung thực vô khi” 誠實無欺 tâm thành không gián trá, “trung thật” 忠實 trung thành chân thực.5. (Danh) Sự tích, vụ việc bao gồm thật. ◎Như: “sự thật” 事實 sự tích bao gồm thật, “tả thật” 寫實 diễn đạt theo đúng vấn đề, không tu mức độ.6. (Danh) Các phẩm vật. ◎Như: “đình thật” 庭實 đồ bày trong Sảnh đơn vị, “quân thật” 軍實 những thứ binch khí vào dinch quân.7. (Danh) Quả, hoa quả. ◎Như: “knhì hoa kết thật” 開花結實 nngơi nghỉ hoa kết trái. ◇Trang Tử 莊子: “Ngụy vương vãi di xẻ đại hồ bỏ ra chủng, bửa trúc đưa ra thành nhi thật ngũ thạch” 魏王貽我大瓠之種, 我樹之成而實五石 (Tiêu dao du 逍遙遊) Vua Ngụy đến tôi tương tự bầu Khủng, tôi tdragon nó thành lá ra trái nặng nề năm thạch.8. (Danh) Hột, phân tử hoa trái. ◇Pháp Hoa Kinch 法華經: “Ngã kyên demo chúng, vô phục chi diệp, thuần hữu trinh thiệt. Xá Lợi Phất, nhỏng thị tăng thượng mạn nhân, thối diệc giai hĩ” 我今此眾, 無復枝葉, 純有貞實, 舍利弗, 如是增上慢人, 退亦佳矣 (Phương thơm tiện phđộ ẩm đệ nhị 方便品第二) Bây giờ đồng hồ vào hội bọn chúng này của ta, không thể nhành lá (vụn vặt) nữa, chỉ toàn là những phân tử dắn chắc. Xá Lợi Phất, các kẻ tăng thượng mạn điều đó, lui ra cũng giỏi thôi.9. (Danh) Nội dung (thuật ngữ triết học). § Đối lại cùng với “danh” 名. ◎Như: “hữu danh vô thật” 有名無實 chỉ gồm vẻ ngoài vẻ ngoài nhưng lại nội dung trống rỗng, “danh thật tương phù” 名實相符 vẻ ngoài với văn bản phù hợp.10. (Động) Làm đến sung mãn, khiến cho giàu thêm. ◇Sử Kí 史記: “Trị bách quan liêu, thân vạn dân, thật đậy khố, tử thục dữ Khởi?” 治百官, 親萬民, 實府庫, 子孰與起 (Tôn Tử Ngô Khởi liệt truyện 孫子吳起列傳) Trị bách quan, thân muôn dân, làm cho giàu kho đống, thì ông cùng Khởi tôi (ai hơn ai kém)?11. (Phó) Thật là, thật. ◇Sử Kí 史記: “Thật vô làm phản tâm” 實無反心 (Lí Tư truyện 李斯傳) Thật là không có lòng bội nghịch.12. § Cũng phát âm là “thực”.
① Giàu, đầy ních, nlỗi thân gia ân thật 身家殷實 bản thân đơn vị giàu sang.② Thật, vật gì thực tất cả Gọi là thiệt. Như thật tại 實在 thiệt còn, tâm thành 實情 thực tâm, v.v.③ Chứng thực, nhỏng dĩ thiệt ngô ngôn 以實吾言 đem chứng thực lời ta nói, tức là tỏ rõ được lời mình nói chưa phải là ngoa. Vì vậy nên bao gồm dòng cớ gì để vin rước nhưng nói Gọi là khẩu thiệt 口實.④ Sự tích, nhỏng nêu sự tích thực ra gọi là sự thiệt 事實.⑥ Các phđộ ẩm đồ gia dụng. Trong sân đơn vị bè đảng nhan nhản những thứ hotline là đình thiệt 庭實, các thiết bị binch khí vào dinch quân điện thoại tư vấn là quân thật 軍實.

Xem thêm:


ân thật 殷實 • chân thật 真實 • hóa học thiệt 質實 • hội chứng thật 證實 • cđọng thật 據實 • đích thật 的實 • đốc thiệt 篤實 • hiện nay thiệt 現實 • kết thiệt 結實 • kì thật 其實 • lão thiệt 老實 • quả thực 菓實 • thực sự 事實 • thành thật 誠實 • thiệt dụng 實用 • thiệt hành 實行 • thiệt hiện tại 實現 • thật học 實學 • thiệt huệ 實惠 • thật lỗi 實虛 • thật lục 實錄 • thật nghiệm 實驗 • thật nghiệp 實業 • thật sự 實事 • thật tại 實在 • thật tập 實習 • thật tế 實際 • thật thể 實體 • thật thi 實施 • thiệt tiễn 實踐 • tình thực 實情 • thiết thật 切實 • ghen tuông thiệt kích hư 避實擊虛 • ghen thiệt tựu hỏng 避實就虛
• Bách chu 2 - 柏舟 2 (Khổng Tử)• Cam lâm - 甘林 (Đỗ Phủ)• Chính khí ca - 正氣歌 (Vnạp năng lượng Thiên Tường)• Dã trì - 野池 (Vương Kiến)• Lạc thần prúc - 洛神賦 (Tào Thực)• Quan đệ Minh Trai “Tục Từ Thức truyện” ngẫu thành kỳ 3 - Nghĩ Giáng Hương phụng đáp kim mã khách hàng - 觀弟明齊續徐式傳偶成三-擬絳香奉答金馬客 (Ngô Thì Nhậm)• Thái tử Trương xá nhân di chức thành nhục đoạn - 太子張舍人遺織成褥段 (Đỗ Phủ)• Thần phong 2 - 晨風 2 (Khổng Tử)• Thu nhật Kinch Nam thuật hoài tam thập vận - 秋日荊南述懷三十韻 (Đỗ Phủ)• Toạ thạch minch - 座右銘 (Thôi Viện)