Chức vụ:- Tổng Bí tlỗi của Đảng: Khóa VII, VIII ( 6/1991 - 12/1997)- Ủy viên Sở Chính trị: Khóa IV (dự khuyết), V, VI, VII, VIII- Thường trực Ban Bí thư: Khóa VI- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa II (dự khuyết), III, IV, V, VI, VII, VIII- Chủ tịch Hội đồng Sở trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) (từ 6/1988 - 6/1991)- Đại biểu Quốc hội: Khóa II, IV, V, VI, VII, VIII, IX- Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng (1997-2000)


TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- 1936: Tsay mê gia phong trào Mặt trận Bình dân

- 1937: Tmê mẩn gia Tổ chức Ái hữu thợ mỏ Hòn Gai

- 1938: Đồng chí về quê chuyển động, vào Công hội, đi lại phong trào cỗ vũ Liên Xô

- 6/1939: Được tiếp nhận vào Đảng Cộng sản Đông Dương (ni là Đảng Cộng sản Việt Nam)

- 1941: Bị địch bắt với bị kết án 10 năm tù hãm, giam tại Nhà tội nhân Hà Đông và Nhà tội phạm Hỏa Lò-Hà Nội

- 3/1945: Vượt ngục thường xuyên vận động cách mạng, tđắm đuối gia Tỉnh ủy HĐ Hà Đông, thẳng chỉ huy cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Đông

- Sau Cách mạng Tháng 8/1945: Giữ chức Bí tlỗi Tỉnh ủy Hà Đông

- 1946: Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam, Bí thỏng Tỉnh ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến thức giấc Nam Định

- 1947-1949: Khu ủy viên Khu III, Bí tlỗi tỉnh giấc ủy Tỉnh Ninh Bình, Bí tlỗi Tỉnh ủy Hòa Bình

- 1950: Phó Bí thư Liên Khu ủy, kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Hành chính Liên khu vực III, Chính ủy kiêm Tư lệnh Liên khu vực III

- 1951-1954: Bí thư Khu ủy khu Tả Ngạn Sông Hồng, kiêm Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Hành chủ yếu và Chính ủy Quân khu vực Tả Ngạn Sông Hồng

- 1955: Giữ chức Bí thỏng Thành ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban Quân thiết yếu tỉnh thành Hải Phòng

- 3/1955: Được bổ sung làm Ủy viên dự kmáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa II

- 1956: Thứ đọng trưởng Bộ Thương nghiệp

- 1958: Bộ trưởng Sở Nội thương

- 1960: Tại Đại hội Đảng lần thứ III, được bầu có tác dụng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, duy trì chức Bộ trưởng Bộ Nội thương

- 1967-1968: Chủ nhiệm Ủy ban Vật giá Nhà nước, Trưởng phái đoàn Tkhô giòn tra Chính phủ

- 1969-1973: Phó Thủ tướng kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kiến thiết cơ bạn dạng Nhà nước

- 1973: Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Sở Xây dựng, Phó Chủ tịch Hội đồng bỏ ra viện chi phí tuyến đường Trung ương với chống phong tỏa Cảng Hải Phòng

- 12/1976: Tại Đại hội Đảng lần sản phẩm IV, bạn bè được thai lại có tác dụng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Ban Chấp hành Trung ương Đảng thai có tác dụng Ủy viên dự kngày tiết Bộ Chính trị, giữ lại chuyên dụng cho Phó Thủ tướng mạo Chính phủ, prúc trách các khối: Xây dựng cơ bản, Công nghiệp, Vật bốn, Cải tạo nên công thương nghiệp và phân phối hận lưu giữ thông

- 3/1982: Tại Đại hội Đảng lần đồ vật V, bạn hữu liên tiếp được bầu lại làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng với được Ban Chấp hành Trung ương Đảng thai vào Bộ Chính trị, giữ lại chuyên dụng cho Phó Thủ tướng nhà nước, phú trách rưới những khối: Xây dựng cơ bạn dạng, Công nghiệp, Vật tư

- 12/1986: Tại Đại hội Đảng lần thiết bị VI, bạn hữu tiếp tục được thai lại làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng cùng được Ban Chấp hành Trung ương Đảng thai vào Sở Chính trị, được cắt cử làm cho Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng

- 6/1988: Đồng chí được Quốc hội bầu có tác dụng Chủ tịch Hội đồng Sở trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ)

- 6/1991: Tại Đại hội đại biểu đất nước hình chữ S lần vật dụng VII của Đảng, bạn hữu thường xuyên được thai có tác dụng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng cùng được Ban Chấp hành Trung ương Đảng thai vào Bộ Chính trị và giữ chức Tổng Bí tlỗi Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Bí thư Quân ủy Trung ương

- 6/1996: Tại Đại hội Đảng lần thứ VIII, bạn hữu liên tục được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Ban Chấp hành Trung ương Đảng thai vào Sở Chính trị và duy trì chức Tổng Bí thỏng Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Bí thỏng Quân ủy Trung ương

- 12/1997: Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần sản phẩm bốn khóa VIII, đồng minh xin thôi tham mê gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng, thôi giữ chức Tổng Bí thư; được Ban Chấp hành Trung ương Đảng suy tôn có tác dụng Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng mang lại năm 2000