Nghiệm thu tiếng anh là gì? mister-bản đồ.com để giúp bạn làm rõ hơn về sát hoạch nha.

*

Nghiệm thu tiếng anh là gì?

kiểm tra & take over : Nghiệm thuinspection : Sự nghiệm thu

Từ đồng nghĩa cùng với nghiệm thu

appraisal, consider & decide

VD: That lớn me, the exam was more like a kiểm tra for Cao Thang Collge special training programs rather than an appraisal for college. (Đối với tôi nhưng mà nói trên đây nghe đâu chưa phải là thi CĐ Cao Thắng cơ mà là nghiệm thu sát hoạch kết quả này đào tạo và huấn luyện của trường cao đẳng với tôi.)

VD : I thought I had lớn go on a mission lớn appraisal (Tôi nghĩ về tôi phải có tác dụng trọng trách để nghiệm thu)

Từ vựng liên quan

acceptance certificate : bạn dạng report nghiệm thuacceptance report: bản vẽ nghiệm thuacceptance drawing : biên bản nghiệm thuacceptance certificate : biên bản nghiệm thuacceptance report : biên bạn dạng nghiệm thu (Biên bản sát hoạch giờ đồng hồ anh là gì?)certificate of acceptance : các tiêu chuẩn nghiệm thustandards of acceptance: calip nghiệm thu (ở nhà máy)factory acceptance gage : calip nghiệm thu (ở nhà máy)factory acceptance gauge: dấu nghiệm thuacceptance stamp : giấy chứng nhận nghiệm thuacceptance certificate : giấy chứng nhận nghiệm thucertificate (ofacceptance) :góc nghiệm thuacceptance angle : hợp đồng nghiệm thuacceptance contract : kế hoạch lấy mẫu nghiệm thuacceptance sampling plan : kiểm tra để nghiệm thuacceptance thử nghiệm : nghiệm thu công trìnhacceptance of work: nghiệm thu tại hiện trườngsite acceptance kiểm tra : quy phạm nghiệm thuacceptance regulations : sự chuyển nhượng bàn giao với nghiệm thucompletion & acceptance : sự kiểm tra nghiệm thuacceptance inspection : sự kiểm tra nghiệm thuacceptance test : sự nghiệm thu công trìnhacceptance of work : sự nghiệm thu công trìnhwork acceptance : sự nghiệm thu công trình xây dựngacceptance of constructional work : sự nghiệm thu công việcwork acceptance : sự nghiệm thu cuối cùngfinal acceptance : sự nghiệm thu lần cuối / sự xem sét nghiệm thuacceptance kiểm tra :sự thử nghiệm thuacceptance testing : sự thử đốt cháy nghiệm thuacceptance firing thử nghiệm : sự xác nhận nghiệm thuacceptance certificate : thí nghiệm nghiệm thuacceptance test : thí điểm thuacceptance trials : thủ tục đo nghiệm thuAcceptance Test Procedure (ATP) : tiêu chuẩn nghiệm thuacceptance specification : tiêu chuẩn nghiệm thustandard of acceptance : tiêu chuẩn nghiệm thuconditions of acceptance : điều kiện nghiệm thuCertificate, Taking-Over / Taking-Over Certificate : giấy chứng nhận nghiệm thuTaking Over of Sections or Parts : Nghiệm thu Quanh Vùng hoặc phần tử công trình xây dựng áp dụng trước lúc nghiệm thutaking over, use before / use before taking over :áp dụng trước khi nghiệm thu

Hy vọng cùng với nội dung bài viết để giúp đỡ các bạn tất cả thêm vốn từ vựng tiếng anh mang lại học tập cũng giống như quá trình nhé.