Báo cáo Cập nhật tình hình kinh tế tài chính của Ngân mặt hàng Thế giới cho biết thêm kinh tế toàn quốc đã tiếp tục tăng trưởng nkhô cứng hơn
In particular, Taking Stock notes that Vietnam giới lacks well-functioning institutions for collective sầu bargaining and dispute resolution.

Bạn đang xem: Take stock là gì


Cụ thể rộng, báo cáo nhận định rằng cả nước không đủ những thiết chế phù hợp để thảo luận cùng giải quyết toắt chấp tương quan tới lao hễ.
The Taking Stock, launched today, also says that the medium-term macroeconomic outlook remains favorable on balance.
Báo cáo Điểm lại thực trạng tài chính VN được công bố từ bây giờ cũng nhận định rằng triển vọng tài chính mô hình lớn trung hạn vẫn thường xuyên bao hàm ĐK dễ dàng trong cán cân thanh hao tân oán.
Vietnam’s medium-term outlook has improved further since the last Taking Stock release in December 2017.
Triển vọng trung hạn của Việt Nam liên tục nâng cấp Tính từ lúc lần ban hành báo cáo trước trong thời điểm tháng 12/2017.
Chulặng đề sệt biệt của Điểm lại kỳ này triệu tập vào chủ thể nâng cao năng suất cùng công bình vào đầu tư công.
Truy cập ngày 30 mon 11 năm năm nhâm thìn. ^ Kessler R. More than Cosmetic Changes: Taking Stock of Personal Care Product Safety.
Key Findings from Taking Stock - an update on Vietnam"s recent economic developments (December 2012)
Báo cáo Điểm lại là một trong những ấn phẩm chào bán thường niên của Ngân mặt hàng Thế giới triệu tập vào thực trạng kinh tế đất nước hình chữ S.
I ask you men, particularly, khổng lồ pause & take stock of yourselves as husbands & fathers and heads of households.

Xem thêm:


Tôi quan trọng đặc biệt hưởng thụ các đồng đội, hãy kết thúc lại với ngẫm nghĩ về về bản thân bản thân với tứ cách là tín đồ chồng với fan phụ thân, cùng fan gia trưởng.
I"d like all of you lớn pause for a moment, you wretched weaklings, and take stock of your miserable existence.
Tôi mong toàn bộ các bạn hãy dừng lại trong giây lát, chính các bạn đều nhỏ người yếu đuối khốn khổ, với từ dìm định kiếp sống khổ ải của bản thân mình.
Results from a new perceptions survey reported in the Taking Stock show concern about inechất lượng in Vietphái mạnh, especially aước ao urban residents.
Kết quả xuất phát từ 1 khảo sát điều tra thừa nhận thức về bất đồng đẳng trong báo cáo Điểm lại cho biết thêm mối run sợ về bất bình đẳng sống đất nước hình chữ S, đặc trưng vào nhóm dân cư thành phố.
According khổng lồ Taking Stock, concerns over ineunique have sầu arisen despite Vietnam’s rapid long-term growth with only modest increases in income inechất lượng.
Theo báo cáo Điểm lại, về tổng thể và toàn diện, toàn nước giành được phát triển nkhô hanh cùng với phần trăm tăng từ tốn về bất đồng đẳng thu nhập cá nhân theo thời gian.
He continued: “I ask you men, particularly, khổng lồ pause and take stock of yourselves as husbands & fathers and heads of households.
Ông nói tiếp: “Tôi đặc trưng kinh nghiệm những bằng hữu, hãy xong lại với ngẫm suy nghĩ về phiên bản thân mình với bốn phương pháp là fan ck với bạn cha, cùng tín đồ gia trưởng.
Hanoi, December 3, năm trước – Early signs show that Vietnam’s economic recovery is on traông xã, says the World Bank’s Taking Stock report, released today.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M