Báo cáo Cập nhật tình hình kinh tế của Ngân hàng Thế giới cho thấy kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng nhanh hơn
In particular, Taking Stock notes that Vietnam lacks well-functioning institutions for collective bargaining and dispute resolution.

Bạn đang xem: Take stock là gì


Cụ thể hơn, báo cáo cho rằng Việt Nam còn thiếu các thể chế thích hợp để đàm phán và giải quyết tranh chấp liên quan tới lao động.
The Taking Stock, launched today, also says that the medium-term macroeconomic outlook remains favorable on balance.
Báo cáo Điểm lại tình hình kinh tế Việt Nam được công bố hôm nay cũng cho rằng triển vọng kinh tế vĩ mô trung hạn vẫn tiếp tục có những điều kiện thuận lợi trong cán cân thanh toán.
Vietnam’s medium-term outlook has improved further since the last Taking Stock release in December 2017.
Triển vọng trung hạn của Việt Nam tiếp tục cải thiện kể từ lần ban hành báo cáo trước vào tháng 12/2017.
Chuyên đề đặc biệt của Điểm lại kỳ này tập trung vào chủ đề cải thiện năng suất và công bằng trong chi tiêu công.
Truy cập ngày 30 tháng 11 năm 2016. ^ Kessler R. More than Cosmetic Changes: Taking Stock of Personal Care Product Safety.
Key Findings from Taking Stock - an update on Vietnam"s recent economic developments (December 2012)
Báo cáo Điểm lại là một ấn phẩm bán thường niên của Ngân hàng Thế giới tập trung vào tình hình kinh tế Việt Nam.
I ask you men, particularly, to pause and take stock of yourselves as husbands and fathers and heads of households.

Xem thêm: Thông Tin Tiểu Sử Pewpew Tên Thật, Pewpew Tên Thật Là Gì


Tôi đặc biệt yêu cầu các anh em, hãy ngừng lại và ngẫm nghĩ về bản thân mình với tư cách là người chồng và người cha, và người gia trưởng.
I"d like all of you to pause for a moment, you wretched weaklings, and take stock of your miserable existence.
Tôi muốn tất cả các bạn hãy ngưng lại trong giây lát, chính các bạn những con người yếu đuối khốn khổ, và tự nhận định kiếp sống khổ ải của mình.
Results from a new perceptions survey reported in the Taking Stock show concern about inequality in Vietnam, especially among urban residents.
Kết quả từ một khảo sát nhận thức về bất bình đẳng trong báo cáo Điểm lại cho thấy mối lo ngại về bất bình đẳng ở Việt Nam, đặc biệt trong nhóm dân cư đô thị.
According to Taking Stock, concerns over inequality have arisen despite Vietnam’s rapid long-term growth with only modest increases in income inequality.
Theo báo cáo Điểm lại, về tổng thể, Việt Nam đã đạt được tăng trưởng nhanh với tỷ lệ tăng khiêm tốn về bất bình đẳng thu nhập theo thời gian.
He continued: “I ask you men, particularly, to pause and take stock of yourselves as husbands and fathers and heads of households.
Ông nói tiếp: “Tôi đặc biệt yêu cầu các anh em, hãy ngừng lại và ngẫm nghĩ về bản thân mình với tư cách là người chồng và người cha, và người gia trưởng.
Hanoi, December 3, 2014 – Early signs show that Vietnam’s economic recovery is on track, says the World Bank’s Taking Stock report, released today.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M