Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Speak of là gì

*
*
*

speak
*

speak /spi:k/ nội đụng trường đoản cú spoke, (từ cổ,nghĩa cổ) spake; spoken nóilớn learn to speak: tập nói nói với, thì thầm, nói lênI will speak khổng lồ hyên ổn about it: tôi vẫn nói chuyện cùng với anh ta về vụ việc đóactions speak louder than words: việc có tác dụng nói lên nhiều hơn thế lời nói phát biểu, diễn giả, đọc diễn vnạp năng lượng (ngơi nghỉ hội nghị) sủa (chó) nổ (súng) kêu (nhạc khí) hệt như thật, trông y hệt như thậtthis portrait speaks: bức ảnh giống hệt như thật ngoại động từ nói (một trang bị tiếng)he can speak English: nó nói được giờ Anh nói, nói lênto speak the truth: nói sự thật phân tích, hội chứng tỏthis speaks hyên ổn generous: điều đó minh chứng anh ta rộng lớn lượng (hàng hải) Gọi, rỉ tai với (tàu thuỷ... bằng rađiô)to speak at ám chỉ (ai)lớn speak for bào chữa mang đến (ai) là fan phát ngôn (của ai) phân tích, chứng tỏ chothat speaks much for your courage: điều ấy phân tích lòng dũng mãnh của anhto speak of nói đến, nói đến; viết đếnnothing to lớn speak of: chẳng tất cả gì đáng nóito speak out nói lớn, nói lớn nói thẳng, nói toẹt chủ ý của mìnhkhổng lồ speak out one"s mind: nghĩ sao nói vậyto lớn speak to nói về (điều gì) (với ai) xác minh (điều gì)I can speak to his having been there: tôi hoàn toàn có thể khẳng định là anh ta gồm cho đóto speak up nói khổng lồ hơn nói trực tiếp, nói toạc móng heo ý kiến của mìnhso to lớn speak (xem) soto lớn speak lượt thích a book (xem) bookkhổng lồ speak someone fair (xem) fairto lớn speak volumes for (xem) volumeto speak without book nói ko cần sách, nhớ mà nói ra
Lĩnh vực: xây dựngnói

Động từ bỏ bất quy tắc (Base form/Past Simple/Past Participle): speak / spoke / spoken

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): speaker, speech, speak, unspeakable, speechless, outspoken, unspoken, unspeakably


Xem thêm:

*

*

*

speak

Từ điển Collocation

speak verb

1 have sầu a conversation

ADV. briefly We spoke briefly on the phone. | at length | hardly Ben hardly spoke lớn me all evening.

VERB + SPEAK want to lớn | refuse khổng lồ The president refused lớn speak khổng lồ the waiting journalists. | dare (to) No one had ever dared speak lớn him like that before.

PREP. about, to lớn I need to lớn speak khổng lồ Joseph about this matter. | with Can I speak with you for a minute?

PHRASES be on speaking terms (with sb) We are still on speaking terms after the argument. | not be speaking (to lớn sb) Ed và Dave aren"t speaking at the moment.

2 use your voice lớn say sth

ADV. loudly | quietly, softly | clearly You must speak loudly và clearly on the stage. | slowly | calmly | brusquely, sharply | briefly | at length | suddenly | hardly | eloquently, movingly She spoke eloquently about the need for action. | lovingly, warmly | disparagingly, harshly | encouragingly, soothingly | authoritatively, forcefully | earnestly | coherently, intelligibly, meaningfully | absently | freely, openly | boldly | hesitantly | out

VERB + SPEAK be able/unable to lớn, can/could (hardly) She was so moved she could hardly speak. | begin khổng lồ, open your mouth lớn She opened her mouth to lớn speak & found she couldn"t. | try to lớn | dare not, not trust yourself khổng lồ He nodded, not trusting himself khổng lồ speak. | hear sb I heard hyên ổn speak at the debating society.

PREP.. about, against He spoke out against mismanagement. | for I speak for all my colleagues. | in favour of She spoke in favour of the new tax. | on She speaks on women"s issues. | on behalf of I speak on behalf of many thousands of women. | of He speaks very warmly of you. | to He will be speaking to history students about the causes of war.

3 know a language

ADV. fluently, well He speaks German fluently.

VERB + SPEAK be able/unable khổng lồ, can/could | learn lớn learning khổng lồ speak a foreign language | teach sb to