Dưới đấy là mọi mẫu câu tất cả cất trường đoản cú "sốt", trong bộ trường đoản cú điển Tiếng csmaritimo-online.comệt - Tiếng Anh. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm rất nhiều mẫu mã câu này để đặt câu vào tình huống bắt buộc đặt câu với tự sốt, hoặc tham khảo ngữ chình ảnh thực hiện trường đoản cú sốt vào cỗ tự điển Tiếng csmaritimo-online.comệt - Tiếng Anh

1. Muỗi sở hữu mầm bệnh dịch sốt rét mướt, sốt xuất huyết với sốt tiến thưởng da

Mosquitoes carry malaria, dengue, & yellow fever

2. Sốt rét.

Bạn đang xem: Sốt tiếng anh là gì

Marsh fever.

3. Sốt thương thơm hàn hoặc một loại sốt hồi quy thì sao?

What about typhoid or some kind of relapsing fever?

4. Gà sốt parm.

Chicken parm.

5. Các bệnh như sốt lạnh, sốt kim cương domain authority với sốt xuất tiết Dengue cũng có thể bị lây lan phải vào khoanh vùng Amazon.

Malaria, yellow fever & Dengue fever can also be contracted in the Amazon region.

6. Chúng tôi thua cuộc trước sốt lạnh lẽo, sốt kim cương với căn bệnh ghẻ cóc.

We failed against malaria, yellow fever và yaws.

7. Do cơn sốt...

The fever...

8. Nước sốt con kê.

Chicken mole.

9. Và rồi tới món cá hồi với sốt mù tạt, nhưng lại sốt để rời ra.

" Then salmon with mustard sauce, but I want the sauce on the side. "

10. Canh nồi nước sốt?

Like guarding the special sauce?

11. Sốt lạnh thể óc.

Cerebral malaria.

12. Cơn sốt không còn rồi.

Your fever's gone.

13. Anh ấy bị sốt.

He has a fever.

14. Hạ được sốt rồi.

His fever's broken.

15. Tôm hùm sốt mayonaise

That is lobster with mayonnaise.

16. Những điểm tương đồng thân Cơn sốt Vàng cùng Cơn sốt Internet rất khớp nhau.

And the parallels between the Gold Rush and the Internet Rush continue very strongly.

17. Hạ được sốt rồi

His fever' s broken

18. Cơn sốt đang lui.

The fever is breaking.

19. Nước sốt Gà trống.

Rooster sauce.

đôi mươi. Con của họ bị sốt.

Their baby gets a fever.

Xem thêm: Hướng Dẫn Tích Hợp Thanh Toán Ngân Lượng Vào Website, Tích Hợp Cổng Thanh Toán Ngân Lượng

21. Cách hạ cơn sốt nhẹ

How to Treat a Mild Fever

22. nước sốt gừng tự làm?

Your soy-ginger marinade?

23. Lại do cơn sốt rồi.

It's the fever again.

24. * ớn rét mướt cùng sốt ; và

* chills và fever ; and

25. Sốt Mayo ngầu vãi tiểu.

Mayo is badass.

26. Cũng có thể chỉ cần sốt quả cà chua hoặc vào trường hợp này, là sốt quả cà chua nnóng.

And it could potentially be something as important as tomalớn sauce, or in this case, ketchup.

27. Ho kèm sốt vơi hay là vì cảm lạnh , tuy thế sốt cao hơn rất có thể là csmaritimo-online.comêm phổi .

Coughs with a low-grade fever are often from a cold , but a higher fever may mean pneumonia .

28. Vắc-xin sốt quà da là 1 một số loại vắc xin bảo vệ hạn chế lại căn bệnh sốt đá quý.

Yellow fever vaccine is a vaccine that protects against yellow fever.

29. Cơn sốt, mê sảng, xuất ngày tiết.

The fevers, the delirium, the hemorrhaging.

30. nước sốt tên cướp là gì?

What is " mobster sauce "?

31. Bọn tớ lo sốt vó đấy!

We've been worried sichồng.

32. Cơn sốt khiến cho nó mê sảng.

The fever's taken hold.

33. Tin nực nội sốt dẻo luôn!

Boom goes the dynamite.

34. Trong công ty gồm người vạc sốt.

We have fever in the house.

35. Phao câu chuột chnóng sốt mayonnaise!

Rat's asshole with mayonnaise!

36. Nó để giúp con cháu hạ sốt.

They'll bring the fever right down.

37. Sốt vày nhiễm csmaritimo-online.com rút ít Lassa gây sốt xuất ngày tiết liên tiếp xuất hiện vày khắc chế miễn dịch.

Lassa fever causes hemorrhagic fever frequently shown by immunosuppression.

38. Bệnh này do một các loại csmaritimo-online.comrut ở trong chúng ta Flacsmaritimo-online.comcsmaritimo-online.comridae tạo ra, bao hàm sốt đá quý da và sốt dengue.

The disease is caused by a csmaritimo-online.com khuẩn belonging lớn the family Flacsmaritimo-online.comcsmaritimo-online.comridae, which also includes yellow fever và dengue fever.

39. Cơn sốt sẽ nấu nung anh.

The fever... burns you out.

40. Cô đã lên cơn sốt dịu.

You're running a slight fever.

41. Ăn kèm với khoách tây ép cùng nước sốt kem hoặc nước sốt espagnol tùy ở trong vào địa phương.

Served with mashed potatoes and cream-sauce or sauce espagnole depending on the locality.