Sơ đồ hóa kiến thức lý thuyết sẽ giúp bạn dễ ghi nhớ đồng thời nhớ lâu hơn. Tuyển sinh số xin gửi tới các sĩ tử sơ đồ tư duy môn Sinh học lớp 12 để tham khảo dưới đây.

Chương trình Sinh học lớp 12 gồm các chương, bài như sau:

1/ Chương 1: Cơ Chế Di Truyền Và Biến Dị

Bài 1: Gen, Mã di truyền và quá trình nhân đôi ADNBài 2: Phiên mã và dịch mãBài 3: Điều hòa hoạt động genBài 4: Đột biến genBài 5: Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thểBài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thểBài 7: Thực hành Quan sát các dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể trên tiêu bản cố định và trên tiêu bản tạm thời

2/ Chương 2: Tính Quy Luật Của Hiện Tượng Di Truyền

Bài 8: Quy luật Menđen Quy luật phân liBài 9: Quy luật phân li độc lậpBài 10: Tương tác gen và tác động đa hiệu của genBài 11: Liên kết gen và hoán vị genBài 12: Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhânBài 13: Ảnh hưởng của môi trường lên sự Biểu hiện của genBài 15: Bài tập chương I và chương II

3/ Chương 3: Di Truyền Học Quần Thể

Bài 16: Cấu trúc di truyền của quần thểBài 17: Cấu trúc di truyền và quần thể (tiếp theo)

4/ Chương 4: Ứng Dụng Di Truyền Học

Bài 18: Chọn giống vật nuôi và cây trồng dựa trên nguồn biến dị tổ hợpBài 19: Tạo giống bằng phương pháp gây đột biến và công nghệ tế bàoBài 20: Tạo giống mới nhờ công nghệ gen

5/ Chương 5: Di Truyền Học Người

Bài 21: Di truyền y họcBài 22: Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề xã hội của di truyền họcBài 23: Ôn tập phần di truyền học

6/ Chương 6: Bằng Chứng Và Cơ Chế Tiến Hóa

Bài 24: Các bằng chứng tiến hóaBài 25: Học thuyết Lamac và học thuyết ĐacuynBài 26: Học thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đạiBài 27: Quá trình hình thành quần thể thích nghiBài 28: LoàiBài 29: Quá trình hình thành loàiBài 30: Quá trình hình thành loài (tiếp theo)Bài 31: Tiến hóa lớn

7/ Chương 7: Sự Phát Sinh Và Phát Triển Của Sự Sống Trên Trái Đất

Bài 32: Nguồn gốc sự sốngBài 33: Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chấtBài 34: Sự phát sinh loài người

8/ Chương 8: Cá Thể Và Quần Thể Sinh Vật

Bài 35: Môi trường sống và các nhân tố sinh tháiBài 36: Quần thể sinh vật và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thểBài 37: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vậtBài 38: Các đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật (tiếp theo)Bài 39: Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật

9/ Chương 9: Quần Xã Sinh Vật

Bài 40: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xãBài 41: Diễn thế sinh thái

10/Chương 10: Hệ Sinh Thái, Sinh Quyển Và Bảo Vệ Môi Trường

Bài 42: Hệ sinh tháiBài 43: Trao đổi vật chất trong hệ sinh tháiBài 44: Chu trình sinh địa hóa và sinh quyểnBài 45: Dòng năng lượng trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh tháiBài 46: Thực hành Quản lí và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiênBài 47: Ôn tập phần tiến hóa và sinh thái học

Sơ đồ hóa kiến thức Sinh học lớp 12

XEM VÀ TẢI SƠ ĐỒ TƯ DUY SINH HỌC LỚP 12 TẠI ĐÂY

Suzy


*

*

*
*
*
*
*
*
*