So over the course of two semesters, the Fall & the Spring, the students spkết thúc three hours a day every single day in our 4,500 square foot studio/siêu thị space.

Bạn đang xem: Semester là gì


Trong nhị học tập kỳ, học tập kỳ thu cùng kỳ xuân, học sinh đang dành 3 giờ mỗi ngày vào diện tích S 4 ngàn 5 trăm feet vuông của lớp dạy dỗ nghề/studio.
In March 2011, after 18 months at the university, Watson announced that she was deferring her course for "a semester or two", though she attended Worcester College, Oxford during the 2011–12 academic year as a "csmaritimo-online.comsiting student".
Tháng 3 năm 2011, sau 18 tháng học ĐH, cô tuyên ổn tía đã hoãn lịch trình học tập lại 1 hoặc 2 học tập kì. với theo học tại Worcester College, Oxford trong những năm học tập 2011–12 với mục đích "sinh csmaritimo-online.comên thỉnh giảng".
In the end, if we chạy thử everyone by hand in exams, it"s kind of hard lớn get the curricula changed to a point where they can use computers during the semesters.
Nếu sau cùng chúng ta kiểm tra đa số fan bằng phxay tính tay, vô cùng khó mà lại thay đổi chương trình học tập tới điểm nhưng mà ta rất có thể sử dụng máy tính xách tay trong veo học .
Williams also attended Los Angeles City College for one semester as the school had a Studio Jazz Band.
Williams lúc đầu gồm theo học nghỉ ngơi Đại học tập thành thị Los Angeles vào một học kỳ, phía trong ban nhạc Studio Jazz của ngôi trường.
So over the course of two semesters, the Fall and the Spring, the students spend three hours a day every single day in our 4, 500 square foot studio/ shop space.
Trong hai học tập kỳ, học tập kỳ thu và kỳ xuân, học sinc đã dành 3 tiếng hàng ngày trong diện tích S 4 ngàn 5 trăm feet vuông của lớp dạy dỗ nghề/ studio.
But frankly there are enough differences within the country now where maybe you can take a bunch of kids from NYU, have them go study for a semester at the University of Arkansas, & csmaritimo-online.comce versa.
Nhưng thiệt ra thì bây chừ đang gồm đủ mọi khác hoàn toàn vào nước nhà lúc mà lại có lẽ chúng ta cũng có thể gồm một đám ttốt trường đoản cú ĐH New York, cho chúng đi học một học kì ngơi nghỉ ĐH Arkansas, và ngược lại.
So the following episode happened the seventh week of my first semester of my first year at Yale Law School.
Và phần tiếp theo của mẩu chuyện xẩy ra vào tuần lắp thêm bảy của kì thứ nhất trong thời điểm trước tiên của mình tại csmaritimo-online.comện Luật học Yale.
At the kết thúc of the semester, Karen knew her final grade would reflect her refusal to lớn taste the drinks.
Vào cuối học kỳ, Karen biết điểm ở đầu cuối của chính bản thân mình sẽ phản nghịch ảnh lời không đồng ý của em nhằm nếm những loại đồ uống.

Xem thêm:


In addition, UCF offers four different summer semesters, A, B, C, và D, ranging from six weeks to twelve weeks.
Some instructors may wish to Recsmaritimo-online.comew or submit all responses on a single day near the end of the semester; others may decide to lớn recsmaritimo-online.comews and submit responses one at a time periodically throughout the course.
Một số giảng csmaritimo-online.comên rất có thể mong muốn ôn lại hoặc nộp tất cả những câu vấn đáp vào một ngày tuyệt nhất ngay sát cuối học tập kỳ; phần lớn giáo csmaritimo-online.comên không giống hoàn toàn có thể đưa ra quyết định ôn lại với nộp mọi câu trả lời cho một thắc mắc vào một thời khắc theo thời hạn nhìn trong suốt khóa huấn luyện.
Recently released figures show that 81 percent of enrolled students passed the end-of-semester assessment, attendance increased from 71 khổng lồ 77 percent, và nearly 80 percent of students met reading requirements.
Các số liệu new được ra mắt cho thấy thêm 8một trong những phần trăm học csmaritimo-online.comên ghi danh sẽ thi đỗ bài xích thi Recsmaritimo-online.comew cuối học kỳ, số học sinh tham gia tăng từ 71 mang đến 77 Xác Suất, cùng ngay gần 80 tỷ lệ học csmaritimo-online.comên đáp ứng được hầu như yên cầu về gọi.
I took school seriously, và for the first time ever in my life, I received an academic award for excellence, và made dean"s list from the first semester in high school.
Tôi vẫn học tập rất trang nghiêm, và lần thứ nhất trong đời tôi, Tôi nhận được một phần thưởng học tập xuất nhan sắc, và được vào danh sách tulặng dương trường đoản cú học kỳ thứ nhất sinh sống trường trung học.
Brian, an English boy, sacrificed his opportunity to go khổng lồ a university so that he could be a full-time preacher; and Eve, an American girl, left college after a few semesters for the same reason.
Một thiếu thốn niên tín đồ Anh thương hiệu Bờ-rai-ên (Brian) đã hy sinh thời cơ đi học đại học để có thể làm cho bạn rao giảng trọn thời gian; với cô Ê-va, một thiếu phụ Hoa-kỳ, đã và đang rời ngôi trường ĐH sau đó 1 vài ba lục cá nguyệt cũng bởi mục đích trên.
first paper of a new semester, & I get the paper bachồng, and it"s C+, with the phản hồi, "Good as can be expected."
bài bác bình chọn thứ nhất của học tập kỳ new, cùng lúc tôi thừa nhận lại bài xích làm của chính bản thân mình, tôi được C+ cùng với lời phê, "tốt nhỏng mong muốn."
The most frequent use of these are in chip-based student identity cards, whose validity changes every semester.
csmaritimo-online.comệc thực hiện thường xuyên duy nhất trong số này là chip dựa vào chứng minh học csmaritimo-online.comên, bao gồm hiệu lực chuyển đổi từng học tập kỳ.
I"m just saying we haven"t seen you... at Fezzywigs for a $ 1 pitcher... since last semester và you don"t... show up for Monday Night Football.
Tôi chỉ nói là ko thấy cậu... sinh sống Fezzywigs có tác dụng fan ném bóng 1 đô la... trường đoản cú học tập kì trước cùng cậu không... lộ diện ở buổi soccer tối thứ hai.
Because what they found is that all semester, this half of class just kept trying stuff, doing things, & making mistakes, and doing experiments, and getting so much experience making pots that they got so much better.
Bởi vì phần đông gì họ nhận biết là trong suốt cả học kỳ, một phần lớp này đã cố gắng có tác dụng cùng thao tác, cùng tạo ra đầy đủ sai lầm, với nấu thử nghiệm, với nhận được không hề ít kinh nghiệm tay nghề làm chậu gnhỏ và bọn họ sẽ trở nên giỏi hơn rất nhiều.
Danh sách truy tìm vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M