1. Cách sử dụng Very

Dùng Very với tính từ, vượt khứ phân từ giữ vai trò là tính từ và trạng từ. Very vào trường hợp này nghĩa là “rất”.

Bạn đang xem: Sau really là gì

Ví dụ:

I am very hungry.I was very pleased to lớn get your letter.You played very well.

Nhưng lưu ý giải pháp cần sử dụng very (much) vào câu sau:I’m very much afraidthat your son may be involved in the crime.

Very ko được sử dụng với quá khứ phân từ gồm nghĩa bị động. Thay vào đó, Much, very much hoặc greatly (ngôn ngữ trang trọng) thường được cần sử dụng.

Ví dụ:

Your help was very much appreciated.He was much loved by everyone.She was greatly admired.

Dùng Very để nhấn mạnh tính từ ở thể so sánh nhất hoặc trước own. Không dùng Very trước so sánh nhất có most. Trong trường hợp này, ta cố kỉnh bằng by far.

Ví dụ:

They wanted thevery bestquality.Be there by sixat the very latest.At last he had hisvery owncar(=thuộc về riêng rẽ anh ấy chứ ko phải thuộc về ai khác).I think watching television isby far the most harmfulactivity for a child.

Not: …is the very most harmful activity for a child.

Với dạng so sánh hơn của tính từ, ta sử dụng much, very much, a lot

Ví dụ:

Your work is very much better.They are much younger children.

Very không được cần sử dụng với tính từ và trạng từ vốn đã bao gồm nghĩa “cực kỳ”. Thay vào đó, tất cả thể sử dụng một trạng từ cấp độ như absolutely,completely…

Ví dụ:

She was absolutely furious.I’m completely exhausted.You played really brilliantly.

Very cũng không đi với các tính từ có nghĩa tuyệt đối như dead, quality.

Ví dụ:

The king wasdead.Not:The king was very dead.He ismarried. (Not:He is very married.)

Very không cần sử dụng với động từ. Ttuyệt vào đó, ta sử dụng very much.

Ví dụ:

We enjoyed staying with you very much.

Lưu ý cấu trúc the very same

Ví dụ:

Mario said the very same thing.

Xem thêm: Harley Quinn Tên Thật - Nữ Nhân Vật Xinh Đẹp Harley Quinn Trong Dc Comic

*

2. Cách sử dụng Really

Dùng Really để nói điều gì đúng là sự thật.

Ví dụ:

What vị you really think about it?Tell me what really happened.They are not really my aunt & uncle.I can"t believe sầu I am really going to lớn meet the princess.

Dùng Really để nhấn mạnh điều gì bạn đang nói hoặc một ý kiến bạn đưa ra.

Ví dụ:

I want to lớn help, I really vì chưng.Now I really must go.I really don"t mind.He really likes you.Ireally & trulyam in love sầu this time.

Dùng Really để nhấn mạnh tính từ hoặc trạng từ.

Ví dụ:

a really hot fireI"m really sorry.She was driving really fast.

Dùng Really, thường vào câu phủ định, để giảm cường độ điều bạn đang nói.

Ví dụ:

I don"t really agree with that.It doesn"t really matter.‘Did you enjoy the book?’ ‘Not really’(=‘no’ or ‘not very much’).We’ve sầu done well, really.

Lưu ý: Vị trí của Really bao gồm thể nuốm đổi nghĩa của câu.

Ví dụ:

I don’t really know nghĩa là bạn không chắc về điều gì đó.I really don’t know nhấn mạnh bạn không hề xuất xắc biết.

Dùng Really trong câu hỏi cùng câu phủ định khi bạn muốn ai đó nói “không”.

Ví dụ:

Do you really expect me to lớn believe that?I don"t really need khổng lồ go, vì chưng I?

Dùng Really để diễn tả sự vui say đắm hoặc khiếp ngạc về điều gì đó.

Ví dụ:

We"re going khổng lồ Japan next month.’ ‘Oh, really?’"She"s resigned.’ ‘Really? Are you sure?’

Dùng Really dể bày tỏ bạn thất vọng về việc nhưng mà ai đó đã có tác dụng.