Sales Mix là gì ? Định nghĩa, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Sales Mix – Definition Sales Mix – Tài chính doanh nghiệp và Kế toán Tài chính doanh nghiệp

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh Sales MixTiếng Việt Hỗn hợp bán hàngChủ đề Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Tài chính doanh nghiệp

Định nghĩa – Khái niệm

Sales Mix là gì?

Kết hợp bán hàng là tỷ suất hoặc tỷ suất tương đối của những loại sản phẩm của doanh nghiệp được bán. Kết hợp bán hàng rất quan trọng vì những loại sản phẩm của công ty thường có mức độ doanh thu khác nhau. Kết hợp bán hàng cũng vận dụng cho những doanh nghiệp dịch vụ vì những dịch vụ được phân phối hoàn toàn có thể có mức doanh thu khác nhau .Bạn đang xem : Sale mix là gì


Sales Mix là Hỗn hợp bán hàng.Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Tài chính doanh nghiệp.

Bạn đang xem: Sale mix là gì

Ý nghĩa – Giải thích

Sales Mix nghĩa là Hỗn hợp bán hàng.Sales Mix là Hỗn hợp bán hàng. Đây là thuật ngữ được sử dụng trong nghành Tài chính doanh nghiệp và Kế toán Tài chính doanh nghiệp. nghĩa là Hỗn hợp bán hàng .

Xem thêm:


Kết hợp bán hàng được quản trị liên tục vì hỗn hợp bán hàng của công ty ảnh hưởng tác động trực tiếp đến điểm hòa vốn của công ty và nghiên cứu và phân tích doanh thu khối lượng ngân sách. Điều này có ý nghĩa do tại những doanh nghiệp thường mang nhiều loại mẫu sản phẩm trong kho của họ. Một số mẫu sản phẩm là những loại sản phẩm ngân sách thấp và những loại sản phẩm khác là những sản phẩm giá cao. Tùy thuộc vào hỗn hợp bán hàng hay tỷ suất sản phẩm giá rẻ so với sản phẩm giá cao do doanh nghiệp mang theo thì điểm hòa vốn hoàn toàn có thể cao hơn hoặc thấp hơn .


Definition: Sales mix is the relative proportion or ratio of a business”s products that are sold. Sales mix is important because a company”s products usually have different degrees of profitability. Sales mix also applies to service businesses since the services provided will likely have different levels of profitability.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

: Sales mix is the relative proportion or ratio of a business ” s products that are sold. Sales mix is important because a company ” s products usually have different degrees of profitability. Sales mix also applies to service businesses since the services provided will likely have different levels of profitability .Danh sách những thuật ngữ tương quan Sales Mix

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Tài chính doanh nghiệp & Kế toán Tài chính doanh nghiệp Sales Mix là gì? (hay Hỗn hợp bán hàng nghĩa là gì?) Định nghĩa Sales Mix là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Sales Mix / Hỗn hợp bán hàng. Truy cập jualkaosmuslim.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục