nghi thức đặc biệt·có vẻ lễ nghi·lể nghi·nghi lễ·sách dạy lễ nghi·trình tự hành lễ

*

The stoning ritual is the last major ritual and is often regarded as the most dangerous part of the Hajj, with its large crowds, confined spaces, and tight scheduling.

Bạn đang xem: Ritual là gì


Các nghi lễ ném đá là nghi lễ lớn cuối cùng và thường được coi là nguy hiểm nhất của Hajj, với một đám đông lớn, không gian hạn chế, và lịch trình quá chặt chẽ.
They thought that they could have it both ways —that they could appease Baal with their revolting rituals and still ask favors of Jehovah God.
Họ nghĩ họ có thể thờ cả hai—vừa thực hiện những nghi lễ ghê tởm để Ba-anh nguôi giận, vừa cầu xin Đức Chúa Trời giúp đỡ.
Common themes are a celebratory ritual dance described by Strabo and seen in a relief from Fuerte del Rey known as the "Bastetania dance" and the confrontation between the deceased and a wolf figure.
Các đề tài phổ biến đó là một điệu múa nghi lễ dùng để ca tụng được Strabo mô tả lại ,nó còn xuất hiện trên một bức phù điêu đến từ Fuerte del Rey và được gọi là "điệu múa Bastetania", một đề tài khác nữa là sự đối đầu giữa người chết và hình tượng một con sói.
Following his father"s death and his succession as Marquess and head of the Shō family in 1901, Shō Ten and his family gave up the trappings of traditional Ryukyuan royal court life, costume, court language, and ritual, and adopted those of the Japanese peerage.
Sau cái chết của cha, ông thừa kế tước hiệu hầu tước và người đứng đầu gia tộc Shō vào năm 1901, Shō Ten và gia đình mình đã từ bỏ trang phục truyền thống Lưu Cầu, cũng như phong cách sinh hoạt, ngôn ngữ và lễ nghi vương tộc trước đây, thay vào đó, họ tiếp nhận văn hóa của quý tộc Nhật Bản.
Tôi không còn cầu hỏi đồng bóng cũng không tham gia vào các nghi lễ địa phương và nghi thức trong tang lễ.
By cicsmaritimo-online.coml war, dysfunctional governance, economic inflation, from licsmaritimo-online.comng in the locality where you had your rituals as a child?
Bởi cuộc nội chiến, sự rối loại trong csmaritimo-online.comệc cai trị, lạm phát kinh tế, từ địa phương bạn sống tại , nơi bạn có những nghi thức riêng bạn từ khi là một đứa trẻ?
In many styles it is traditional to conduct a ritual cleaning (sōji) of the dōjō at the beginning and/or end of each training session.
Trong nhiều phong cách, theo truyền thống, người ta cần hướng dẫn một nghi thức rửa tay chân nhằm thanh tẩy (sōji) của dōjō vào thời điểm bắt đầu và/hoặc kết thúc mỗi buổi tập.

Xem thêm: Schemes Là Gì ? Nghĩa Của Từ Scheme


In the community school setting, Halperin observes many different forms of practical (fictive) kinship that are particularly ritualized (i.e., adoption, child foster care (temporary and permanent), and various other forms of nonbiological or extra-biological kinship.
Trong thiết lập trường học cộng đồng, Halperin quan sát nhiều hình thức khác nhau của quan hệ thân nhân thực tế (tưởng tượng) được nghi thức hóa một cách đặc biệt (ví dụ, nhận con nuôi, chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em (tạm thời và vĩnh csmaritimo-online.comễn), và nhiều các hình thức khác nhau của quan hệ thân nhân phi sinh học hoặc sinh học mở rộng.
" Nhận Thánh Ân " là một nghi lễ được sử dụng trong thời điểm khó khăn để đảm bảo sự tồn vong của hội.
Thus, when children today, dressed as ghosts or witches, go from house to house threatening a mischievous trick unless they receive a treat, they unwittingly perpetuate the rituals of Samhain.
Ngày nay, vào ngày Lễ hội ma, các trẻ em thường hóa trang thành hồn ma hoặc phù thủy, đi từ nhà này sang nhà khác, đe dọa sẽ bày các trò tinh quái nếu chủ nhà không cho quà. Khi làm thế, chúng vô tình duy trì những phong tục của lễ Samhain.
Slacsmaritimo-online.comc pagan priests were believed to commune with the gods, predict the future and prepare for religious rituals.
Các linh mục ngoại giáo nô lệ được tin là xã với các vị thần, dự đoán tương lai và chuẩn bị cho các nghi thức tôn giáo.
Một số người thậm chí dâng cúng lễ vật và thực hành các nghi lễ với hy vọng làm hài lòng tổ tiên quá cố.
We seem to have forgotten -- as though, with the explosion of knowledge, the whole human genome mapped out at our feet, we are lulled into inattention, forgetting that the ritual is cathartic to the physician, necessary for the patient -- forgetting that the ritual has meaning and a singular message to convey to the patient.
Chúng tôi dường như đã quên mất rằng -- dù, trong thời bùng nổ tri thức, cả bản đồ gen của con người bày ra dưới chân, chúng tôi bị dụ dỗ tới mức lơ đễnh, quên mất cái nghi lễ thanh lọc với y sĩ, và cần thiết cho bệnh nhân -- quên mất rằng cái nghi lễ ấy có ý nghĩa và thông điệp duy nhất truyền tải tới bệnh nhân.
Danh sách truy vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M