Fighter Commvà recognised the weaknesses of this structure early in the battle, but it was felt too risky to lớn change tactics during the battle, because replacement pilots—often with only minimal flying time—could not be readily retrained, and inexperienced pilots needed firm leadership in the air only rigid formations could provide.

Bạn đang xem: Risky là gì


Sở tứ lệnh Tiêm kích vẫn mau chóng nhận biết điểm yếu kém của cấu trúc xơ cứng này vào trận đánh, tuy thế họ thấy rằng vượt mạo hiểm Lúc thay đổi chiến thuật giữa chừng, vì chưng hầu như phi công sửa chữa thay thế – thường xuyên chỉ gồm thời gian cất cánh tối tgọi – quan trọng dễ dàng nhưng huấn luyện lại, và hầu như phi công RAF không có tay nghề cần có sự tinh chỉnh và điều khiển vững vàng rubi sống bên trên ko cơ mà chỉ bao gồm tổ chức cơ cấu xơ cứng bắt đầu đem đến được.
They accepted the risky task of channeling spiritual food inlớn Biafra, thus benefiting many brothers until the war ended in 1970. —3/1, page 27.
Họ dìm trách nát nhiệm nguy hiểm sở hữu món ăn thiêng liêng vào Biafra, như vậy mang lại lợi ích cho nhiều anh em cho tới khi trận chiến hoàn thành vào khoảng thời gian 1970.—1/3, trang 27.
Scouting teaches self-reliance by bringing the Scouts into a challenging, somewhat risky environment, without help in the direct neighbourhood.
Hướng đạo dạy dỗ tự tin bằng phương pháp gửi Hướng đạo sinch vào trong một môi trường thiên nhiên gồm chút ít mạo hiểm, thử thách mà lại không tồn tại sự giúp sức của bạn khác ở bên cạnh.
He undertook the risky maneuver of splitting his army so that he could continue north into lớn Marylvà while simultaneously capturing the Federal garrison & arsenal at Harpers Ferry.
Ông vẫn đồng ý một cuộc tiến quân đầy nguy hiểm trong khi phân chia nhỏ lực lượng nhằm vừa có thể liên tiếp bắc tiến vào Maryl& vừa tiến công chiếm lĩnh được đồn binh và kho vũ khí của miền Bắc tại Harpers Ferry.
Some of these soldier emperors were members of the equestrian class who had worked their way up lớn a sufficient position of influence within their legion that the soldiers would tư vấn a bid for the purple, although this was a risky undertaking because the soldiers could withdraw their support at any time và perhaps shift it to another military leader who looked more promising at the time.
Một số những vị hoàng đế sĩ tốt là member của lứa tuổi hiệp sĩ đang search biện pháp leo lên đến mức một vị trí đầy đủ ảnh hưởng vào binh đoàn của mình rằng những binh sĩ đã cỗ vũ loại giá bán của một mẫu hoàng bào, mặc dù cho đấy là một công việc nguy hiểm cũng chính vì những người quân nhân có thể rút sự cỗ vũ của họ bất kể thời điểm làm sao cùng có thể đưa nó mang lại một bên chỉ đạo quân sự trông dường như hứa hẹn rộng vào thời điểm này.
PAGASA had also warned residents of risky sea travel over the areas raised by the signal warning, including northern & eastern seaboards of Luzon.
PAGASA cũng lưu ý hồ hết người dân mạo hiểm về du ngoạn biển cả trên những khu vực được cảnh báo bộc lộ, bao gồm cả đại dương phía bắc cùng phía đông của Luzon .

Xem thêm: Phân Biệt Cấu Trúc: Used To, Get Used To Là Gì, Cấu Trúc Be Used To, Get Used To Và Used To


This became increasingly risky, however, due lớn communist rocket & artillery fire, which constantly rained down on the airfield & city.
Các cuộc không vận này ngày càng trsống cần nguy hiểm, bởi vì đạn rocket cùng đạn pháo của quân Khmer Đỏ, tiếp tục nã vào trường bay cùng vào thành phố.
That same year he appeared in All the Right Moves và Risky Business, which has been described as "A Generation X classic, & a career-maker for Tom Cruise", & which, along with 1986"s Top Gun, cemented his status as a superstar.
Cũng trong những năm kia anh tsay đắm gia vào nhì bộ phim truyện All the Right Moves và Risky Business, vốn được mô tả là "một tập phim kinh khủng của Thế hệ X, là tiền đề cho việc nghiệp của Tom Cruise", cùng với bộ phim Top Gun năm 1986, đang chuyển sự nghiệp của anh lên hạng rất sao.
Về phương diện pháp luật thì làm cho như vậy hoàn toàn có thể tương đối nguy hiểm đến tôi, tuy vậy tôi chuẩn bị sẵn sàng có tác dụng hồ hết gì cần thiết.
Richard Rorty (1931–2007) argued that most human beings – those outside what he called our "Eurocentric human rights culture" – are unable lớn understvà why membership of a species would in itself be sufficient for inclusion in the moral community: "Most people live sầu in a world in which it would be just too risky – indeed, it would often be insanely dangerous – to let one"s sense of moral community stretch beyond one"s family, clan or tribe."
Richard Rorty (1931-2007) lập luận rằng đa số loại tín đồ - những người ngoài chiếc mà ông call là "văn hóa nhân quyền Eurocric" của bọn họ - chẳng thể hiểu tại vì sao tứ biện pháp thành viên của một loại lại đủ để đưa vào cộng đồng đạo đức: "Hầu hết đông đảo tín đồ sống trong một nhân loại mà sinh sống này sẽ thừa đen thui ro-thực thụ, nó thường xuyên khôn cùng nguy hiểm-để cho ý thức về xã hội đạo đức của một fan vượt ra ngoài gia đình, gia tộc hoặc bộ lạc.
It is also risky for these soldiers when they get into gunfights with poachers, and therefore Nepal is always looking for new ways to lớn help with protecting the forests and wildlife.
Công câu hỏi này cũng nguy hiểm cùng với những người dân lính khi họ cần đấu súng với bầy lâm tặc, với do đó Nepal luôn luôn luôn đợi mong một cách thức mới nhằm bảo đảm các khu rừng rậm và động vật hoang dã hoang dại.
Be sure that you know what you are doing if you choose lớn invest in other currencies as this can be extremely risky if you are clueless as to how this works .
Hãy chắc chắn rằng là các bạn biết các gì bản thân có tác dụng nếu khách hàng chọn chi tiêu vào phần nhiều đồng xu tiền không giống do câu hỏi này có thể cực kỳ mạo hiểm khi chúng ta thiếu thốn đều kỹ năng cần thiết , cũng tương tự nên biết rõ rằng bài toán này diễn ra thế nào .
Conventional IPOs are risky for companies khổng lồ undertake because the khuyến mãi relies on market conditions, over which senior management has little control.
IPO thông thường là nguy hiểm cho các chủ thể tiến hành chính vì thỏa thuận này dựa trên điều kiện Thị phần, nhưng qua đó làm chủ cấp cao tất cả không nhiều quyền kiểm soát và điều hành.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M