Nâng cao vốn từ bỏ vựng của bạn cùng với English Vocabulary in Use tự csmaritimo-online.com.Học các từ bạn phải tiếp xúc một cách sáng sủa.


Bạn đang xem: Rid là gì

By 1961 he had rid himself of his intellectual, bespectacled look, cultivating instead a more friendly look in order khổng lồ find a wider "^ " audience.
Seeking to get rid of a corrupt & inefficient political class, the estancieros organised their own political parties on two occasions.
It"s true, no doubt, that an omnipotent being would have sầu the power lớn rid itself of all such inclinations.
This modified emulation theory can conceptually integrate simulation theory & also get rid of some problematic philosophical implications.
Thus, it becomes desirable to get rid of the kernel, of course, without affecting the approximation of eigenvectors và eigenvalues.
You yourself should know what difficulties lice provide aboard a ship and what a giant work is needed lớn get rid of them.
Các ý kiến của các ví dụ ko biểu đạt cách nhìn của những biên tập viên csmaritimo-online.com csmaritimo-online.com hoặc của csmaritimo-online.com University Press tuyệt của những nhà cấp phép.
*

khổng lồ give someone so much help or information that that person does not need to try himself or herself

Về câu hỏi này

Xem thêm: Hướng Dẫn Tạo Tài Khoản Samsung Đơn Giản Và Nhanh Chóng Nhất

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các tiện ích tìm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập csmaritimo-online.com English csmaritimo-online.com University Press Quản lý Sự thuận tình Sở nhớ với Riêng bốn Corpus Các điều khoản thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message