Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Đang xem: Repeat là gì

*
*
*

repeat
*

repeat /ri”pi:t/ danh từ (thông tục) sự nhắc lại, sự lặp lại; mẫu lặp lại (sân khấu) tiết mục được màn trình diễn lại (sau khi khan đưa yêu cầu) (âm nhạc) phần chỉ lại; vết chỉ phần trở lại (rađiô) chương trình (phân phát thanh) lập lại (tmùi hương nghiệp) giấy đặt đơn hàng lập lại (giống y hệt như lần trước); chuyến sản phẩm y như trước (tự Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) học trò đề nghị nghỉ ngơi lại lớp (không được lên lớp) đặc trưng tô điểm lặp đi tái diễn (trên giấy, vải vóc hoa…) ngoại động từ kể lại, lặp lạihis language will not bear repeating: lời lẽ của hắn chẳng thể nói lại được (bởi vì quá thô tục) làm cho lạito repeat an action: có tác dụng lại một hành động đọc trực thuộc lòngkhổng lồ repeat a poem: phát âm trực thuộc lòng một bài bác thơ kể lại; thuật lạito lớn repeat a secret: đề cập lại một điều túng bấn mật tập phê duyệt (một vai, một vnghỉ ngơi kịch…)to repeat onself: nói đi đề cập lại, lặp đi lặp lại nội hễ từ tái diễn, lặp đi lặp lại, đề cập đi kể lại ợ (thức ăn)sour food sometimes repeats: nạp năng lượng thức ăn uống chua đôi lúc bị ợ (trường đoản cú Mỹ,nghĩa Mỹ), (trường đoản cú lóng) bỏ thăm gian lận những lần (vào cuộc bầu cử)làm cho lạilặpARR (automatic repeat request): đề xuất lặp trường đoản cú độngautomatic repeat request (ARQ): trải đời lặp trường đoản cú độngautomatic repeat request (ARQ): tự những hiểu biết lặp lạikey repeat: lặp khóaprog repeat indicator: đèn báo chương trình lặp lạirepeat character: ký kết tự lặp lạirepeat counter: bộ đếm lặprepeat delay: hoãn lặp lạirepeat indication: đề xuất lặp lạirepeat indication: chỉ thị lặp lạirepeat key: phím lặprepeat operator: tân oán tử lặprepeat point: điểm lặprepeat rate: tỉ suất lặp lạirepeat rate: vận tốc lặprepeat test: sự đánh giá lặp lạirepeat test: sự test lặp lạirows lớn repeat at top: hàng lặp lại sinh sống đầu tranglặp lạiautomatic repeat request (ARQ): trường đoản cú trải nghiệm lặp lạiprog repeat indicator: đèn báo chương trình lặp lạirepeat character: ký kết trường đoản cú lặp lạirepeat delay: hoãn lặp lạirepeat indication: thử khám phá lặp lạirepeat indication: thông tư lặp lạirepeat rate: tỉ suất lặp lạirepeat test: sự khám nghiệm lặp lạirepeat test: sự test lặp lạirows khổng lồ repeat at top: hàng tái diễn sinh sống đầu trangsự chạy lạisự lặp lạiautomatic repeat requestđòi hỏi lập tự độngrepeat key strokesự gõ phím lắprepeat last findsearch lạirepeat testsự nâng cấp chất lượngrepeat testsự test kiểm tra lạirepeat testsự test lạichào bán tiếpđáp ứng lại (mặt hàng hóa) bán tiếpcung ứng lại (hàng hóa…)làm lạilặp lạirepeat demand: yêu cầu lặp lạirepeat purchase: việc chọn mua lặp lạirepeat sales: sự chào bán lặp lạisở hữu tiếpkể lạisự đăng lại (trên báo)sự đặt đơn hàng lại (lần nữa)sự lăng xê lạitiết mục vạc lạihuyết mục tái phát (của vô tuyến, phạt thanh)repeat an orderđặt đơn hàng lạirepeat an order (to…)đặt hàng lạirepeat buyerngười tiêu dùng phần đông đặn, thường xuyên xuyênrepeat buyerngười mua lạirepeat buyingsự thiết lập lạirepeat buyingviệc chọn mua mọi đặnrepeat customer/tourist/visitorkhách/ khách hàng/ du khách cũrepeat offergiá chỉ kính chào lạirepeat offersự kính chào giá lạirepeat price increasessự tăng giá liên tụcrepeat salessự tái tiêu thụrepeat salestái tiêu thú o lặp lại § repeat formation tester : bộ thử vỉa lặp lại § repeat section : mặt cắt lặp lại

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): repeat, repetition, repeat, repeated, repetitive/repetitious, repeatedly, repetitively

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): repeat, repetition, repeat, repeated, repetitive/repetitious, repeatedly, repetitively

*
*

*

repeat

Từ điển Collocation

repeat verb

ADV.

Bạn đang xem: Repeat là gì

just, merely, simply There is no point in merely repeating what we”ve sầu done before. | again | constantly, continually, endlessly, indefinitely, over & over (again) constantly repeating the same mistakes A single note repeated over and over again, throbbing in my head. | consistently, persistently, regularly | exactly, faithfully, word for word She faithfully repeated everything he had told her. He repeated what she had said word for word. | mechanically, parrot-fashion, parrot-like students repeating drills parrot-fashion | blandly, desperately, helplessly, lamely ‘Oh,’ she repeated lamely. | slowly | quietly, softly | patiently | stubbornly

VERB + REPEAT can/could only I can only repeat what I have already said khổng lồ other journalists.

Xem thêm:

| be necessary khổng lồ, need khổng lồ It may be necessary khổng lồ repeat the dose several times khổng lồ effect a cure.

PREPhường. after The students repeated each sentence after their teacher. | to You must not repeat this lớn anyone.

PHRASES keep repeating sb/sth She kept repeating it over and over again lượt thích a robot.

Từ điển WordNet

Microsoft Computer Dictionary

n. A commvà in Microsoft Word that causes all information contained in either the last commvà dialog box or the last uninterrupted editing session khổng lồ be repeated.

English Synonym và Antonym Dictionary

repeats|repeated|repeatingsyn.: duplicate emang lại recite reiterate discontinue