Ví dụ: This process starts with engineered three-dimensional concrete walls joined bự footings with rebar .

Công đoạn này mở đầu với mọi tường ngăn bê tông tía chiều được làm nối cùng với mọi tkhô hanh cốt thép.

Ví dụ: New tư vấn columns have sầu more rebar cùng less concrete lớn hỗ trợ tư vấn the floor above sầu.

Những cột bổ trợ new có không ít thanh khô cốt thnghiền và không nhiều bê tông rộng nhằm hỗ trợ sàn sinh sống phí tổn a bên trên.

Ví dụ: The walls are concrete reinforced with some rebar .

Những bức tường chắn đc khối bê tông với một trong những thanh hao cốt thxay.

Ví dụ: The lead wire from the zinch is connected to a lead attached lớn the steel rebar , và protection begins.

Dây dẫn từ bỏ kẽm được nối với một dây dẫn tích hợp thanh cốt thép, và bảo đảm mở màn.

Ví dụ: Details of the broken concrete và severed steel rebar may provide clues lớn the nature of the World Trade Center collapse.

Rõ ràng về bê tông bị vỡ lẽ và thxay cây bị giảm đứt hoàn toàn có thể tán thành mai mối mang đến thực tế của sự việc sụp đổ của Trung trung khu Kinch tế Xã hội.

Ví dụ: Another benefit was being able béo stoông xã the steel rebar on the large, high-capathành phố deck area.

Một ích lợi không giống là rất có thể dự trữ thép cây bên trên khu vực boong khổng lồ, năng suất khổng lồ.


Bạn đang xem: Rebar là gì

Ví dụ: For reinforcement, a pre-assembled steel rebar cage is lowered into lớn the pile through the plastic concrete.

Để gia vậy, một lồng cốt thép thép đc đính thêm ráp sẵn được hạ xuống cọc trải qua bê tông vật liệu nhựa.

Ví dụ: The workers would switch the crane bachồng cùng forth, depending on whichever was needed in the hole – rebar or concrete.

Những công nhân vẫn đưa nên trục hỗ tương, tùy theo ĐK như thế nào rất cần thiết trong lỗ – cốt thxay hoặc bê tông.

Ví dụ: Unfortunately, the fenceposts included three piece of steel rebar inside each post, which slowed things down a bit.

Thật rủi ro, phần đa hàng rào tất cả ba mhình ảnh thép cây ở trong những cột, làm lừ đừ phần lớn máy một chút.

Ví dụ: The panels they purchase have sầu pieces of rebar molded inlớn them béo serve as attachment points.

Những tấm bọn họ mua bao gồm mhình họa thnghiền cây đc đúc vào chúng để làm điểm đi kèm.

Ví dụ: In all, 160,000 cubic yards of concrete với 34 million pounds of rebar will be used on the bridge.

Tổng cùng, 160.000 mét khối hận bê tông & 34 triệu pound thxay cây để được vận dụng bên trên cây cầu.

Ví dụ: However, many contractors cùng precast manufacturers who use steel rebar phệ reinforce countertops report success.

Dù thế, những đơn vị thầu & công ty chế tạo đúc sẵn áp dụng thép cây nhằm củng cố kỉnh khía cạnh bàn report thành công xuất sắc.

Ví dụ: The pipes were put on over với centered around pieces of rebar rising from a concrete footing that follows the property line.


Những con đường ống được để lên đầu và triệu tập phủ quanh hầu hết mhình họa thnghiền cây nổi lên xuất phát điểm từ 1 bệ bê tông theo chiếc tài sản.

Ví dụ: Or perhaps, twisted, tangled strands of rebar poking through piles of concrete rubble in the demolished remains of a KS or a factory.

Hoặc chắc hẳn rằng, phần đông tua cốt thép xoắn, rối, chọc tập qua đống gạch bê tông vào tàn tích bị phá hủy của một khách sạn hoặc một xí nghiệp.

Ví dụ: Concrete walls với roofs reinforced with rebar had absorbed the blasts, or the shells had simply penetrated the ceilings, leaving only a hole.

Tường và mái bê tông được gia nạm bằng vật tư thnghiền cây sẽ dung nạp phần đa vụ nổ, hoặc đạn pháo chỉ đơn giản là chiếu qua xà nhà, chỉ để lại một lỗ hổng.

Ví dụ: When reinforcing is required, rebar is positioned in the preformed recesses of the block.

Khi đề nghị gia thay, cốt thxay đc khẳng định trong số những hốc được tạo nên hình sẵn của kăn năn.

Ví dụ: Positioners are built inlớn the forms for the steel rebar used lớn reinforce each joist, với a layer of mesh is placed in the dechồng.

Bộ khẳng định được sản xuất thành hầu hết dạng đến tkhô cứng cốt thxay được áp dụng để gia cố gắng từng tkhô giòn dầm, và một tấm lưới được đặt vào boong.


Ví dụ: I plan lớn use fiber concrete, without rebar or mesh, với Khủng pour the driveway in slabs.

Tôi ý định áp dụng bê tông gai, không có cốt thép hoặc lưới, and để đổ đường vào đầy đủ tấm.

Ví dụ: The tunnel was reinforced with concrete, rebar với lumber.

Đường hầm được gia nạm bởi bê tông, thnghiền cây & mộc ngã.

Ví dụ: Steel rebar within the concrete makes the concrete structure stronger.

Thnghiền cốt thnghiền vào bê tông khiến cho cấu trúc bê tông khỏe rộng.

reassurer, reaumur temperature scale, reaumur thermometer, rebalance, rebalancing, reballasting of the trachồng, rebar grade, rebar mat, rebar spacing, rebar tie encased in concrete, rebase, rebate coupon, rebate on bills not due, rebate plane, rebate rates,


*

Xem thêm:

Nhập lệ từ ITALY Với chiết xuất thực trang bị cơ học Loại bỏ nkhô giòn ráy tai Trẻ em và Người lớn. Mua tại: vimexcopharma.com


*

Nhtràn lên tự ITALY Đóng băng ổ loét miệng, nhiệt miệng Giảm đau nhanh, tạo lớp bảo vệ kéo dài. Mua tại: vimexcopharma.com


*

Nhtràn lên từ bỏ ITALY Đóng băng ổ loét miệng, nhiệt miệng Giảm đau nkhô cứng, tạo lớp bảo vệ kéo dài. Mua tại: vimexcopharma.com