The genus is closely related to lớn Archocentrus & Cryptoheros, & contains the convict cichlids that were previously placed in those genera.

Bạn đang xem: Previously là gì


Unless you have authorised your trương mục to lớn continue running the impacted ads, previously created ads will be paused lớn prsự kiện them from serving without measurement.
Trừ khi bạn vẫn được cho phép thông tin tài khoản của chính bản thân mình liên tục chạy quảng cáo bị ảnh hưởng, Shop chúng tôi đã tạm ngưng phần lớn PR đã tạo nên trước đây để ngnạp năng lượng PR phân phân phát mà ko được đo lường và tính toán.
In addition to lớn the 3 announced temples, there are 144 temples in operation, 5 being renovated, 13 under construction, & 13 previously announced in various states of preparation before construction begins.
Ngoài 3 ngôi đền thờ bắt đầu này, còn có 144 ngôi đền thờ đã hoạt động, 5 đền thờ đang rất được tu xẻ sửa chữa, 13 đền thờ đang được xây dựng, cùng 13 thường thờ đã được loan báo trước kia vẫn làm việc trong nhiều giai đoạn chuẩn bị khác nhau trước lúc khởi công.
In 1812, Bessarabia, previously the eastern half of the Principality of Moldavia, was annexed by the Russian Empire following the defeat of the Ottoman Empire in the Russo-Turkish War between 1806 & 1812 (see Treaty of Bucharest (1812)).
Năm 1912, Besarabia, trước đây là nửa phía đông của Công quốc Moldova, đã có được sát nhập lệ đế quốc Nga sau thua cuộc của Đế chế Ottoman vào cuộc chiến tranh Nga-Thổ Nhĩ Kì trong những năm 1806-1812 (xem Hiệp ước Bucharest).
Trong cả nhì trường thích hợp, cương vực của bọn chúng từng bị chia sẻ bởi không hề ít non sông khác nhau, trong những số ấy bao hàm non sông có khu vực hết sức nhỏ dại.
Notably, two of the contestants had previously competed on other versions of Top Model: Juste Juozapaityte, who finished in second place on cycle 7 of Britain và Ireland"s Next Top Model; & Kristine Smirnova, who finished in second place on cycle 2 of Eesti tippmodell.
Đáng chú ý, hai trong các phần lớn thí sinch trước này đã ttê mê gia vào các phiên bạn dạng không giống của Top Model: Justė Juozapaitytė là á quân trong thời điểm 7 của Britain"s Next Top Model cùng Kristine Smirnova là á quân trong đợt 2 của Eesti tippmodell.
While it is comtháng for a federation khổng lồ be brought into being by agreement between a number of formally independent states, in a unitary state self-governing regions are often created through a process of devolution, where a formerly centralised state agrees to lớn grant autonomy lớn a region that was previously entirely subordinate.
Trong lúc một liên bang thường thì được thiết lập vì chưng một hiệp ước thân một số đái bang chủ quyền, thì trên một bên nước cá biệt các khu vực gồm cơ quan chỉ đạo của chính phủ riêng biệt hay được tùy chỉnh thiết lập trải qua sự chuyển giao quyền lực Tức là cơ quan chỉ đạo của chính phủ trung ương chấp nhận gật đầu giao quyền tự trị cho một bờ cõi nhờ vào trọn vẹn trước đây.
According lớn Mathews, Shockey was shown the dead iguamãng cầu & confirmed it was the animal he had seen two weeks previously.
Theo lời Mathews, Shockey vẫn xem qua xác con cự đà và xác thực đó là loài vật cơ mà anh đang thấy hai tuần trước kia.
Previously he served as the 30th Prime Minister of Russia from 23 March khổng lồ 23 August 1998 under President Boris Yeltsin.
For example, the (unreliable) Historia Augusta, as previously mentioned, has Carinus marrying nine wives, while neglecting lớn mention his only real wife, Magnia Urbica, by whom he had a son, Marcus Aurelius Nigrinianus.

Xem thêm: Ca Sĩ Jgkid Tên Thật - Tiểu Sử Đời Tư Thành Viên Nhóm Nhạc Da Lab


Ví dụ nhỏng theo cỗ sử Historia Augusta (không xứng đáng tin cậy) thì Carinus đã kết giao với chín bạn vk, trong lúc bỏ qua mất vấn đề đề cùa đến bạn bà xã đích thực duy nhất của ông là Magnia Urbica gồm với ông một đứa đàn ông là Marcus Aurelius Nigrinianus.
The venom clade included Anguidae for phylogenetic reasons & adopted a previously suggested clade name: Toxicofera.
Nhánh nọc độc bao hàm cả Anguidae bởi những nguyên do gây ra chủng loài và đang đồng ý tên thường gọi nhánh được khuyến cáo trước đó là Toxicofera.
Previously he was Vice-President from 1997 to 2001 under President Jerry Rawlings, & he stood unsuccessfully in the 2000 và 2004 presidential elections as the candidate of the National Democratic Congress (NDC).
Ông là Phó tổng thống quy trình tiến độ 1997-2001 dưới thời Tổng thống Jerry Rawlings, và thất bại trong những cuộc bầu cử tổng thống năm 2000 với 2004 dưới danh nghĩa ứng cử viên của Đại hội Dân chủ Quốc gia (NDC).
Từ năm 1976 mang đến năm 1997, cup có tên là McNeil League Knock–Out Cup, với hiện giờ có tên là Bob Coleman Cup. ^ KP Wood (1996).
In 209 BC, the Seleucid King Antiochus III recaptured Parthia, which had been previously seized from the Seleucids by Arsaces I & the Parni around 247 BC.
Năm 209 Tcông nhân, hoàng đế Seleucid là Antiochus III đã đoạt được lại Parthia cơ mà trước kia đã trở nên Arsaces I chiếm đoạt tự bao gồm đế chế Seleucid vào năm 247 Tcông nhân.
Vaz had previously denied receiving money from the Hindujas, but insisted that he made no personal gain from the transaction in question.
Vaz trước đây đang khước từ thừa nhận tiền từ bỏ Hindujas, tuy thế nhấn mạnh vấn đề rằng anh ta không tìm kiếm được công dụng cá thể trường đoản cú giao dịch được nhắc.
Previously, the 2n = 20-chromosome species were separated into lớn the sections Australimusa & Callimusa and the 2n = 22-chromosome species were separated into the sections Musa & Rhodochlamys.
Trước đây, các loài cùng với lây nhiễm sắc đẹp thể lưỡng bội 2n = 20 được chia nhỏ ra trong 2 đoạn Australimusa cùng Callimusa, còn những loài với 2n = 22 được phân chia tách trong các đoạn Musa với Rhodochlamys.
Joonas Suotamo appears as Chewbacca, taking over the role from Peter Mayhew after previously serving as his toàn thân double in The Force Awakens.
Joonas Suotamo đóng vai Chewbacca, đảm nhiệm vai trò của Peter Mayhew đang từng biểu hiện nhân đồ vào phim The Force Awakens.
He filled in details of Lake Tanganyika, Lake Mweru, & the course of many rivers, especially the upper Zambezi, and his observations enabled large regions to be mapped which previously had been blank.
Ông thu thập các cụ thể về hồ Tanganyika, hồ nước Mweru, với địa hình của không ít chiếc sông, đặc trưng sinh sống vùng Zambebi thượng, thuộc phần nhiều khảo sát của ông đã giúp dấn diện rất nhiều vùng đất to lớn trước đây còn nhằm trống bên trên phiên bản thứ.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M