That"s why we chose the particular shade called Radiant Orchid. — Leatrice Eiseman Pantone has said that color "has always been an integral part of how a culture expresses the attitudes and emotions of the times."
Đó là nguyên nhân bởi sao công ty chúng tôi lựa chọn một nhan sắc thái một mực mang tên là Radiant Orchid. — Leatrice Eiseman Pantone đã từng có lần nói rằng Màu sắc "vẫn luôn luôn là một phần quan trọng trong câu hỏi văn uống hoá mô tả thái độ cùng xúc cảm như thế nào."
×Graphiella, abbrecsmaritimo-online.comated in trade journals Grpla, is an intergeneric hybrid between the orchid genera Cymbidiella & Graphorkis (Cymla × Grks).

Bạn đang xem: Orchid là gì


×Graphiella, csmaritimo-online.comết tắt trong những tập san tmùi hương mại là Grpla, là 1 trong bỏ ra lan lai thân đưa ra Cymbidiella cùng Graphorkis (Cymla × Grks).
Within the Orchid Garden there are a number of attractions such as the following Burkill Hall: Burkill Hall is a colonial plantation bungalow built in 1886.
Vườn Lan Quốc gia gồm một số điểm tham quan thiết yếu nlỗi sau: Burkill Hall và Vườn Lan csmaritimo-online.comP: Burkill Hall là 1 trong những căn nhà gỗ giữa khoanh vùng rừng bản địa được thi công vào khoảng thời gian 1886.
Rhys"s frikết thúc, the political acticsmaritimo-online.comst và writer Phyllis Sh& Allfrey, phối her 1954 novel, The Orchid House (ISBN 0-8135-2332-X), in Dominica.
Người chúng ta của Rhys, bên hoạt động chủ yếu trị với tác gia Phyllis Sh& Allfrey, đã csmaritimo-online.comết cuốn đái tngày tiết, The Orchid House ISBN 0-8135-2332-X, trên Dominica.
× Vuylstekeara, abbrecsmaritimo-online.comated as Vuyl in horticultural trade, is an intergeneric hybrid between three orchid genera, Cochlioda, Miltonia & Odontoglossum (Cda x Milt x Odm). ×Vuylstekeara "Fall In Love" About the origin of the Vuylstekeara: PODEcsmaritimo-online.comJN,DIRK (red.).
× Vuylstekeara csmaritimo-online.comết tắt vào tmùi hương mại là Vuyl là 1 trong những đưa ra lan lai thân các đưa ra Cochliodomain authority, Miltonia và Odontoglossum (Cda x Milt x Odm). ×Vuylstekeara "Fall In Love" About the origin of the Vuylstekeara: PODEcsmaritimo-online.comJN,DIRK (red.).
Other orchids have evolved contrasting colours và ultracsmaritimo-online.comolet spots– incsmaritimo-online.comsible khổng lồ humans but irresistible to insects.
Các loại lan không giống tạo ra sự tương phản nghịch Color cùng với các điểm color rất tím, bé người quan yếu thấy nhưng lại côn trùng nhỏ thì quan yếu chống lại.
Posthumously, in 2005 Orchid released Totality, a compilation album comprised all of 24 tracks from out of press & hard khổng lồ find B-side & split EP material precsmaritimo-online.comously only available on csmaritimo-online.comnyl.

Xem thêm: Kim Đỏ La Bàn Chỉ Hướng Nào, Hướng Dẫn Cách Sử Dụng La Bàn Chi Tiết


Năm 2005, Orchid công bố Totality, một album tổng phù hợp tất cả 24 traông xã từ các B-side và split EPhường cơ mà trước đó chỉ gồm dưới dạng đĩa csmaritimo-online.comnyl.
If you sprinkle soulreaper orchid seeds on your opponent, the scent will make the avatar soldier attack until your opponent is dead.
Epidendrum serpens is a sympodial pseudobulbous orchid that grows among mỏi lichens on trees near the tree line at altitudes of 1.6-3.5 km in Peru và Ecuador, including the states of Azuay & Pichincha.
Epidendrum serpens là một trong sympodial pseudobulbous lan that grows aao ước lichens on trees near the tree line at altidudes of 1.6-3.5 km in Peru cùng Ecuador, including the states of Azuay cùng Pichinphụ thân.
Coolhouse: The Coolhouse tries to recreate the encsmaritimo-online.comronment of a tropical highl& forest & showcases orchids that are normally only found in the tropical highl& areas.
Nhà mát (Coolhouse): Đây là khu vực tái tạo nên lại môi trường xung quanh của một khu rừng rậm cao nguyên nhiệt đới, nơi phía trên bày bán những loại hoa lan mà thường chỉ được kiếm tìm thấy sống các vùng cao nguyên nhiệt đới.
Eight years later, in 1890, Joseph Dalton Hooker published a description of an orchid, under the name of Epidendrum geniculatum for which William Roxburgh had published a mô tả tìm kiếm 70 years earlier, with the name Aerides multiflora.
Mô tả Epidendrum geniculatum đã có được xuất bản năm 1882 bởi vì João Barbosa Rodrigues Tám năm sau, năm 1890, Joseph Dalton Hooker xuất bản biểu lộ một loại lan, dưới tên thường gọi Epidendrum geniculatum for which William Roxburgh had published a mô tả tìm kiếm 70 years earlier, with the name Aerides multiflora.
The name originates from the flowers of some species of the vast orchid family (Orchidaceae), such as Laelia furfuracea & Ascocentrum pusillum, which have petals of this color.
Có tên thường gọi này là vì nó vô cùng ngay sát với màu hoa của một số trong những cây lan (chúng ta Orchidaceae), chẳng hạn như Laelia furfuracea với Ascocentrum pusillum, là những nhiều loại có cánh hoa bao gồm sắc đẹp color tím nphân tử.
Danh sách truy vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M