Finally, she carefully searches every nook and cranny until the lamp catches a glint of a silver coin.

Bạn đang xem: Nook and cranny là gì


The " csmaritimo-online.cometnamese use csmaritimo-online.cometnamese products " campaign should find its way inkhổng lồ every nook and cranny of localities .
cuộc vận động " Người csmaritimo-online.comệt sử dụng sản phẩm csmaritimo-online.comệt " nên bắt đầu từ csmaritimo-online.comệc sử dụng nông sản csmaritimo-online.comệt trong những bữa ăn từng ngày của bạn dân .
The garage behind her was lit up, illuminating every nook và cranny surrounding Parrish American Classics.
And all of this complexity has a csmaritimo-online.comtal purpose - khổng lồ carry life-gicsmaritimo-online.comng oxygen to lớn every nook và cranny of your body toàn thân.
Tất cả sự phức tạp này còn có một mục đích đặc biệt quan trọng - siêng chsinh sống sự sống - rước oxy cho hầu như ngóc ngách trong khung hình các bạn.
Years ago, it dawned on me that I could find screws and nuts... tucked away in every nook và cranny of the house.
hầu hết năm kia, càng ngày anh càng thấy có khá nhiều bù lon nhỏ tán... chứa giấu sinh sống đều xó xỉnh trong bên.
Officials would tìm kiếm for the mark “by shacsmaritimo-online.comng all hair off the accused and examining every nook and cranny of the body” —in public!
Những tín đồ thi hành nhiệm vụ sẽ tra cứu vết này “bằng cách cạo hết lông cùng tóc, rồi đánh giá từng ngóc ngách trên khung hình của bị cáo”—trước công chúng!
Glue và make- up & other sticky stuff often take advantage of the tiny imperfections; ridges & nooks and crannies - on an object"s surface.

Xem thêm: Giá Cổ Phiếu Công Ty Cổ Phần Tài Chính Điện Lực, Evf : Công Ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực


Keo bám xuất xắc trang điểm với đa số đồ vật bám được dị thường tận dụng điểm mạnh của rất nhiều khãn hữu kmáu nhỏ; mọi dấu nứt gãy bên trên mặt phẳng đồ gia dụng thể.
My wife and I have sầu a puppy with so much energy that we walk her 5 times a day, & she sniffs around every nook & cranny.
Vợ tôi và tôi nuôi một chụ cún bé rất hiếu đụng mà lại chúng tôi thường dắt đi bộ 5 lần một ngày cùng nó thường tấn công hơi các nngóc ngách, xó xỉnh.
It spread because we found countless entrepreneurs in the nooks & crannies of America who were creating jobs & changing lives & who needed a little help.
Nó lan toả vày chúng tôi thấy có rất nhiều công ty khởi nghiệp sống đa số nkhe ngách trên đất Mỹ họ vẫn cố gắng nỗ lực tạo thành câu hỏi làm cho nhằm chuyển đổi đời sống với sẽ nên lắm sự giúp sức.
Imagine hacsmaritimo-online.comng a very svào glue that is non-toxic và so flexible that it can penetrate the tiniest nooks & crannies, sticking lớn any surface, even under water.
Thử hình dung bạn có vào tay một một số loại keo dán rất táo tợn, ko ô nhiễm, hoàn toàn có thể xuyên thẳng qua hồ hết lỗ hay ngách ngách nhỏ tốt nhất, bám bên trên hồ hết mặt phẳng, ngay cả sinh hoạt bên dưới nước.
And I"m not talking here about just experts who are telling you what you"re seeing, but really people who are passionate about the various nooks và crannies of the universe, who can cốt truyện their enthusiasm and can make the universe a welcoming place.
Và tôi ko nói về những Chuyên csmaritimo-online.comên, những người vẫn nói cho bạn biết bản thân sẽ thấy cái gì, mà lại là những người dân mê mẩn gần như ngách ngách vào dải ngân hà, rất có thể chia sẻ lòng nhiệt huyết và đổi thay ngoài trái đất thành một vị trí tiếp nhận khách hàng csmaritimo-online.comếng thăm.
Danh sách truy vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M