Một cuộc dò xét 2006 của tạp chí Washingtonian về nhân sự của Đồi Capitol xếp McCain đứng hạng nhì fan nóng tính tốt nhất vào Thượng viện.

Bạn đang xem: Nóng tính tiếng anh là gì


A 2006 Washingtonian survey of Capitol Hill staff ranked McCain as having the second "Hotdemo Temper" in the Senate.
Để ví dụ, tôi tuyệt đối ko phán xét rất nhiều người đồng tính dễ nóng giận với phần nhiều người nhút hèn, đều vị thánh...
For instance, I vị absolutely no justice at all to the nervous Nellies & the shrinking violets, the saints...
Dưới đó là một số hình thức Kinh Thánh đã hỗ trợ những ngườitính nóng nảy, hung hăng trsinh sống bắt buộc điềm tĩnh hơn:
Following are some Bible principles that have sầu helped many wrathful và violent people to lớn become peaceable:
Soup thao tác làm việc tốt nhất nhưng không có - cũng có thể sẽ là luôn luôn luôn tiêu tạo nên tín đồ lạnh nóng tính, cô đã đi, cực kỳ thích hợp lúc vạc chỉ ra một các loại new của quy tắc,
Soup does very well without -- Maybe it"s always pepper that makes people hot - tempered,"she went on, very much pleased at having found out a new kind of rule,
A boy raised in such an environment may grow up to become “a man given lớn anger,” one who is “disposed to rage.”
Ngay cả các Chuyên Viên cũng nỗ lực cố gắng góp người ta kiểm soát và điều hành tính tình nóng nảy, cho dù họ tin rằng tính nóng giận xuất phát điểm từ trong ren của một người.
In fact, even those experts who believe that anger is rooted in a person’s genetic makeup work hard to help people control such tendencies.
Sir William, một người bầy ông lập dị và thường nóng tính, là một trong những người vẽ màu nước năng lực cùng là bên sưu tập của trường phái Ấn tượng.

Xem thêm: Phong Thủy Phòng Thờ: 9 Điều Cấm Kỵ & Những Điều Cấm Kỵ Khi Đặt Bàn Thờ Gia Tiên


Sir William, an eccentric & often foul-tempered man, was a talented watercolourist và collector of Impressionists.
Ê Li Sê có một tánh tình hiền đức nhẹ cùng nhiều cảm, không giống với thầy của ông là Ê Li là người tính khí nóng nảy.
Elisha had a gentle và affectionate disposition, without that fiery zeal by which his master, Elijah, was distinguished.
Chị Briana, hiện tại 21 tuổi, đến biết: “Tôi từng cho là người không giống buộc phải chấp nhận tính nóng nảy của bản thân.
Tất cả hầu hết điều này vẫn làm cho xã hội khoa học tảo lưng lại với d"Herelle, người cơ mà vì chưng tính phương pháp nóng nảy của chính mình đã làm cho nảy sinh người chống so với ông.
All this led lớn important parts of the scientific community turning against d"Herelle, who, known for his temper, had made not a few enemies.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M