Câu hỏi:Nguyên ổn tố hoá học là những nguyên tử có cùng:

A.số khối.

B.số notron.

C.số proton.

D.số notron và số proton.

Bạn đang xem: Nguyên tố hóa học là những nguyên tố có cùng

Lời giải:

Đáp án đúng:C -số proton.

Nguyên tố hóa học là những nguyên tử bao gồm thuộc số proton

Giải thích:

Ngulặng tố hóa học là tập hợp những nguyên tử gồm cùng số proton, số electron

Ví dụ: Tất cả các ngulặng tử có cùng số đơn vị điện tích hạt nhân là 17 đều là nguim tố clo.

*

Kiến thức mở rộng:

I. Nguyên ổn tố hóa học

1. Định nghĩa nguyên tố hóa học

Ngulặng tố hóa học là những ngulặng tử tất cả cùng điện tích hạt nhân (thuộc số proton, số electron)

Ví dụ: Tất cả những ngulặng tử bao gồm thuộc số đơn vị điện tích hạt nhân là 17 đều là nguim tố clo.

- Khoa họcđã tìmđược bên trên 110 nguyên tố.

- Có 98 nguyên tố trong tự nhiên,còn lại là ngulặng tố nhân tạo.

- Oxi là nguyên tố chiếm gần khối nửa khối lượng vỏ tráiđất.

2. Số hiệu nguim tử

Số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử của một ngulặng tố được gọi là số hiệu nguim tử của nguyên ổn tố đó, kí hiệu Z.

Xem thêm: Satoshi Là Gì? 1 Satoshi Bằng Bao Nhiêu Vnd 1 Bitcoin Bằng Bao Nhiêu Satoshi Www

3. Kí hiệu ngulặng tử

Số đơn vị điện tích hạt nhân và số khối được coi là những đặc trưng cơ bản của ngulặng tử. Người ta kí hiệu ngulặng tử như sau:

X : kí hiệu của ngulặng tố

Z: số hiệu nguyên ổn tử (bằng số proton, bằng số electron)

A: số khối (A = Z + N)

=> Kí hiệu ngulặng tử :AZX

II. Đồng vị


Các đồng vị của cùng một nguyên ổn tố hóa học là những nguyên ổn tử tất cả cùng số proton nhưng không giống nhau về số nơtron, bởi vì đó số khối A của bọn chúng khác biệt.

Ví dụ: nguim tố H gồm 3 đồng vị là

*

III. Ngulặng tử và nguyên tử khối mức độ vừa phải của những nguyên tố hóa học

1. Nguyên tử khối

- Ngulặng tử khối là khối lượng tương đối của nguyên ổn tử được tính bằng đơn vị cacbon. Mỗi nguim tố bao gồm ngulặng tử khối riêng rẽ.

- Khối lượng của một ngulặng tử bằng tổng khối lượng của proton, nơtron, với electron trong nguim tử đó, nhưng do khối lượng của electron thừa nhỏ so với hạt nhân bắt buộc tất cả thể bỏ qua. Vì vậy, khối lượng của nguyên ổn tử coi như bằng tổng khối lượng của các proton cùng nơtron trong hạt nhân ngulặng tử.

=>mNT = mp + mn

- khi không cần độ đúng mực cao, nguyên tử khối coi như bằng số khối.

Ví dụ: Phường gồm Z = 15 với N = 16 => nguyên tử khối của Phường là 31

2. Nguyên tử khối trung bình

*

Trong đó A1 và A2 là số khối của 2 đồng vị

X1 và X2là phần trăm số ngulặng tử của 2 đồng

IV. Ngulặng tắc xếp những nguyên tố trong bảng tuần hoàn

- Ngulặng tắc 1:Các nguyên tố được xếp theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguim tử.

- Ngulặng tắc 2:Các nguyên ổn tố tất cả cùng số lớp electron vào nguyên ổn tử được xếp thành một hàng.

- Ngulặng tắc 3:Các nguyên tố bao gồm thuộc số electron hóa trị trong nguyên tử được sắp xếp thành một cột.

+ Electron hóa trị là những electron có khả năng tsay mê gia hiện ra liên kết hóa học (electron lớp quanh đó thuộc hoặc phân lớp kế bên cạnh cùng chưa bão hòa).