Thuật ngữ tiếng anh siêng ngành kế tân oán thông dụng - Để các bước của bạn được dễ dàng và dễ ợt hơn, các bạn không thể thiếu kiến thức về tiếng Anh siêng ngành.

Bạn đang xem: Nguồn vốn tiếng anh là gì

Quý Khách đã xem: Nguồn vốn giờ đồng hồ anh là gì

Đối với ngành kế toán thù cũng như vậy. Sau trên đây, Cửa Hàng chúng tôi đang tổng đúng theo danh sách tự vựng tiếng anh siêng ngành kế tân oán - kiểm toán thù mà lại các bạn xuất xắc chạm chán trong nghành này, hi vọng chúng để giúp đỡ chúng ta tiện lợi làm việc vào môi trường thiên nhiên kế toán- kiểm toán bởi tiếng Anh thuận lợi rộng.quý khách hàng đang xem: Nguồn vốn tiếng anh là gì


*

** Dưới đấy là những trường đoản cú vựng tiếng Anh chuyên ngành kế toán thịnh hành độc nhất bây chừ, cùng chúng tôi tìm hiểu qua nhé!

1. Accounting entry: cây bút toán

2. Accrued expenses: giá thành đề nghị trả

3. Accumulated: lũy kế

4. Advanced payments khổng lồ suppliers : Trả trước người bán

5. Advances to employees: Tạm ứng

6. Assets: Tài sản

7. Balance sheet: Bảng cân đối kế toán

8. Bookkeeper: tín đồ lập báo cáo

9. Capital construction: xây đắp cơ bản

10. Cash: Tiền mặt

11. Cash at bank: Tiền gửi ngân hàng

12. Cash in h& : Tiền mặt tại quỹ

13. Cash in transit: Tiền vẫn chuyển

14. Cheông xã and take over: nghiệm thu

15. Construction in progress: Chi tiêu tạo cơ phiên bản dlàm việc dang

16. Cost of goods sold: Giá vốn bán hàng

17. Current assets: Tài sản giữ đụng cùng đầu tư chi tiêu nđính hạn

18. Current portion of long-term liabilities: Nợ dài hạn mang đến hạn trả

19. Deferred expenses: Ngân sách đợi kết chuyển

đôi mươi. Deferred revenue: Người cài trả tiền trước

21. Depreciation of fixed assets: Hao mòn luỹ kế gia tài cố định và thắt chặt hữu hình

22. Depreciation of intangible fixed assets: Hoa mòn luỹ kế gia sản thắt chặt và cố định vô hình

23. Depreciation of leased fixed assets: Hao mòn luỹ kế gia tài cố định thuê tài chính

24. Equity và funds: Vốn với quỹ

25. Exchange rate differences: Chênh lệch tỷ giá

26. Expense mandate: ủy nhiệm chi

27. Expenses for financial activities: Chi phí vận động tài chính

28. Extraordinary expenses: Ngân sách chi tiêu bất thường

29. Extraordinary income: Thu nhập bất thường

30. Extraordinary profit: Lợi nhuận bất thường

31. Figures in: millions VND: Đơn vị tính: triệu đồng

32. Financial ratios: Chỉ số tài chính

33. Financials : Tài chính

34. Finished goods: Thành phđộ ẩm tồn kho

35. Fixed asset costs: Nguyên giá tài sản thắt chặt và cố định hữu hình

36. Fixed assets: Tài sản ráng định

37. General & administrative sầu expenses: Ngân sách thống trị doanh nghiệp

38. Goods in transit for sale: Hàng gửi đi bán

39. Gross profit: Lợi nhuận tổng

40. Gross revenue: Doanh thu tổng

41. Income from financial activities: Thu nhập chuyển động tài chính

42. Instruments and tools: Công nỗ lực, mức sử dụng trong kho

43. Intangible fixed asmix costs: Nguim giá chỉ tài sản thắt chặt và cố định vô hình

44. Intangible fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt vô hình

45. Intra-company payables: Phải trả các đơn vị nội bộ

46. Inventory : Hàng tồn kho

47. Investment & development fund: Quỹ chi tiêu phạt triển

48. Itemize: Mnghỉ ngơi đái khoản

49. Leased fixed asset costs: Ngulặng giá tài sản cố định và thắt chặt thuê tài chính

50. Leased fixed assets: Tài sản cố định mướn tài chính

51. Liabilities: Nợ đề nghị trả

52. Long-term borrowings: Vay lâu năm hạn

53. Long-term financial assets: Các khoản chi tiêu tài chủ yếu lâu năm hạn

54. Long-term liabilities: Nợ dài hạn

55. Long-term mortgages, collateral, deposits: Các khoản thế chấp vay vốn, ký kết cược, cam kết quỹ nhiều năm hạn

56. Long-term security investments: Đầu tứ bệnh khoán thù dài hạn

57. Merchandise inventory: Hàng hoá tồn kho

Quý khách hàng sẽ xem: Thuật ngữ giờ đồng hồ anh siêng ngành kế toán thông dụng

58. Net profit: Lợi nhuận thuần

59. Net revenue: Doanh thu thuần

60. Non-business expenditure source: Nguồn ngân sách đầu tư sự nghiệp

61. Non-business expenditures: Chi sự nghiệp

62. Non-current assets: Tài sản thắt chặt và cố định và đầu tư dài hạn

63. Operating profit: Lợi nhuận trường đoản cú chuyển động SXKD

64. Other current assets: Tài sản lưu động khác

65. Other funds: Nguồn kinh phí, quỹ khác

66. Other long-term liabilities: Nợ dài hạn khác

67. Other payables: Nợ khác

68. Other receivables: Các khoản bắt buộc thu khác

69. Other short-term investments: Đầu tư ngắn hạn khác

70. Owners" equity: Nguồn vốn công ty ssống hữu

Payables to lớn employees: Phải trả công nhân viên

72.

Xem thêm: Giới thiệu link chơi game Ku711 của Kubet79

Prepaid expenses: giá cả trả trước

73. Profit before taxes: Lợi nhuận trước thuế

74. Profit from financial activities: Lợi nhuận trường đoản cú vận động tài chính

75. Provision for devaluation of stocks: Dự phòng Giảm ngay mặt hàng tồn kho

76. Purchased goods in transit: Hàng mua vẫn đi bên trên đường

77. Raw materials: Nguyên vật liệu, vật liệu tồn kho

78. Receivables: Các khoản đề xuất thu

79. Receivables from customers: Phải thu của khách hàng

80. Reconciliation: : đối chiếu

81. Reserve sầu fund: Quỹ dự trữ

82. Retained earnings: Lợi nhuận không phân phối

83. Revenue deductions: Các khoản giảm trừ

84. Sales expenses: Chi tiêu bán hàng

85. Sales rebates: Giảm giá thành hàng

86. Sales returns: Hàng buôn bán bị trả lại

87. Short-term borrowings: Vay nđính hạn

88. Short-term investments: Các khoản đầu tư chi tiêu tài chính nthêm hạn

89. Short-term liabilities: Nợ nlắp hạn

90. Short-term mortgages, collateral, deposits---- Các khoản thế chấp vay vốn, ký kết cược, cam kết quỹ nlắp hạn

91. Short-term security investments: Đầu bốn bệnh khoán thù nlắp hạn

92. Stockholders" equity: Nguồn vốn khiếp doanh

93. Surplus of assets awaiting resolution: Tài sản thừa hóng xử lý

94. Tangible fixed assets: Tài sản cố định hữu hình

95. Taxes và other payables to the State budget---- Thuế và những khoản nên nộp bên nước

96. Total assets: Tổng cùng tài sản

97. Total liabilities và owners" equity: Tổng cộng nguồn vốn

98. Trade creditors: Phải trả cho tất cả những người bán

99. Treasury stock: Cổ phiếu quỹ

100. Welfare and reward fund: Quỹ khen thưởng trọn cùng phúc lợi

** Một số tự vựng chuyên ngành lúc kế tân oán thao tác làm việc cùng với ngân hàng:

1. Account holder: công ty tài khoản

2. Accounts payable: tài khoản nợ bắt buộc trả

3. Accounts receivable: thông tin tài khoản cần thu

4. Accrual basi: phương pháp kế tân oán dựa trên dự thu – dự chi

5. Amortization: khấu hao

6. Arbitrage: kiếm lãi chênh lệch

7. Bank card: thẻ ngân hàng

8. Bond: trái phiếu

9. Boom: sự tăng vọt (giá cả)

10. Capital: vốn

11. Cardholder: nhà thẻ

12. Cash basis: phương pháp kế toán thù dự bên trên thực thu – thực chi

13. Certificate of deposit: chứng từ chi phí gửi

14. Clear: tkhô nóng tân oán bù trừ

15. Cost of capital: chi phí vốn

16. Crossed cheque: Séc thanh toán bởi đưa khoảng

17. Debit balance: số dư nợ

18. Debit: ghi nợ

19. Debt: khoản nợ

20. Deficit: thâm nám hụt

21. Deposit money: chi phí gửi

22. Depreciation: sự sút giá

23. Dividend: lãi cổ phần

24. Draw: rút

25. Letter of authority: thư ủy nhiệm

26. Non-thẻ instrument: phương tiện đi lại tkhô giòn tân oán ko cần sử dụng chi phí mặt

27. Statement: sao kê (tài khoản)

28. Treasury bill: kỳ phiếu kho bạc

29. Treasury stock: CP ngân quỹ

** Một số từ bỏ vựng tương quan mang lại kế toán quản trị: 1. Accounting: Kế Toán

2. General and administrative expenses: giá cả làm chủ doanh nghiệp

3. Corporate income tax : Thuế thu nhập doanh nghiệp

4. Expenses for financial activities: Chi tiêu hoạt động tài chính

5. Financial ratios : Chỉ số tài chính

6. Long-term borrowings: Vay nhiều năm hạn

7. Auditing: Kiểm toán

8. Tangible fixed assets: Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình

9. Certified public accountant (cpa): Kế tân oán viên công hội chứng (cpa)

10. Issued capital: Vốn phạt hành

11. Working capital: Vốn lưu giữ động

12. Carrying cost: túi tiền bảo tồn sản phẩm lưu giữ kho

13. Cash discounts: Chiết khấu chi phí mặt

14. Historical cost principle : Nguim tắc giá gốc

** Các phương pháp trong tiếng anh giao tiếp chuyên ngành kế toán:

Cost of goods sold/ cost of sales ( Giá vốn mặt hàng phân phối ) = Opening Inventory + Purchase – Closing Inventory ( vận dụng đối với doanh ngtrao đổi mại là công ty yếu)

Mark-up profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Cost of goods sold

Income tax expense = Income tax rate x PBIT

Profit after tax = PBIT – Income tax expense

Gross profit = Sales – cost of goods sold

Margin profit rate = Sales – cost of goods sold)/ Sales

Purchase = Closing Trade Payable – Opening Trade Receivable + Received Discount + Cash paid khổng lồ supplier + Contra between trade receivable và trade payable = số dư nợ đề nghị trả thời điểm cuối kỳ – số dư nợ cần trả thời điểm đầu kỳ + những khoản ưu tiên nhận thấy + Các khoản tiền nợ trả mang đến đơn vị cung cấp + bù trừ giữa nợ đề nghị thu cùng nợ cần trả.

Carrying amount = Cost – accumulated depreciation = quý hiếm sót lại = tổng – khấu hao lũy kế

Cost of manufactured = Opening Work in progress + Sum of production cost – Closing Work in progress

** Các ký kết hiệu viết tắt trong giờ đồng hồ anh tiếp xúc chuyên ngành kế toán:

GAAP: Generally Accepted Accounting Principles

IAS: International Accounting Standards

IFRS: International Financial Reporting Standards

IASC: International Accounting Standards Committee

EBIT: earning before interest & tax

EBITDA: earnings before interest, tax, depreciation & amortization

COGS: cost of goods sold

FIFO (First In First Out): Phương pháp nhập trước xuất trước

LIFO (Last In First Out): Phương pháp nhập sau xuất trước từ

Bài viết: Thuật ngữ giờ đồng hồ anh siêng ngành kế tân oán thông dụng

Để rất có thể làm cho tốt rộng vào từng nghành của ngành kế toán, thì tức thì bay giờ đồng hồ chúng ta yêu cầu định hướng xu hướng trở nên tân tiến vào sự nghiệp của bản thân mình. Mà có thể giải pháp giỏi và công dụng độc nhất vô nhị cất cánh giờ là ko ngừng nâng cấp kiến thức và kỹ năng cũng như tay nghề làm việc của mình qua những khóa giảng dạy kế tân oán sống các trung trung tâm.

Chuim mục: Hỏi Đáp