Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bài Viết: Nervous là gì


Bạn đang xem: Nervous là gì

*

*

*

*

Xem thêm: Độ Cao Bao Nhiêu Phải Đeo Dây An Toàn, Quy Định An Toàn Khi Làm Việc Trên Cao

nervous /”nə:vəs/ tính từ (thuộc) thần kinhthe nervous system: hệ thần kinhnervous breakdown (debility, depression, exhaustion, prostraction): sự hiện tượng suy nhược thần kinh dễ dẫn đến kích thích; nóng nảy, bực dọc; tuyệt hồi hộp; hay lo lắng, tuyệt hoảng loạnmost of the children are nervous in the dark: phần đông trẻ em thường hồi hộp vào nhẵn tốiphệ feel nervous about something: cảm giác bồn chồn lo ngại về Việc gìnervous temperament: tính lạnh nảy gồm dũng khí, tất cả khí lực, phệ mạnha man full of nervous energy: một fan đầy nghị lực cưng cửng cường (văn uống học) hùng mạnh; cô đọng, khúc chiếtnervous style: vnạp năng lượng hùng mạnh; vnạp năng lượng cô ứ đọng khúc chiết

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): nerve sầu, nerves, nervousness, unnerve, nervous, nervy, nerveless, unnerving, nervously, nervelessly, unnervingly


*

nervous

Từ điển Collocation

nervous adj.

VERBS appear, be, feel, look, seem, sound Both men appeared nervous. | become, get, grow | make sb Sit down?you”re making me nervous!

ADV. desperately, extremely, highly, really, very He had worked himself up inlớn a highly nervous state. | increasingly | almost | a bit, a little, pretty, quite, rather, slightly, somewhat | suddenly | clearly, obviously | understandably


PREPhường. about nervous about the wedding | at nervous at what might happen | of I was slightly nervous of hyên.

Từ điển WordNet

English Synonym cùng Antonym Dictionary

syn.: agitated disturbed edgy excited high-strung jittery restless ruffled shaken strained tense upset

Thể Loại: Share Kiến Thức Cộng Đồng


Leave a Reply Hủy

Lưu tên của mình, gmail, và website vào trình thông qua này mang đến lần comment tiếp nối của tớ.