2 Thông dụng2.1 Tính từ3 Các tự liên quan3.1 Từ đồng nghĩa3.2 Từ trái nghĩa /´mʌndein/

Thông dụng

Tính từ

(thuộc) dương thế, nuốm tục, è tụcmundane joyshầu như niềm an lành è tục

Các từ bỏ liên quan

Từ đồng nghĩa

adjectivebanal , commonplace , day-to-day , earthly , everyday , humdrum * , lowly , normal , prosaic , routine , workaday , workday , worldly , earthbound , earthen , earthy , secular , tellurian , telluric , temporal , terrene , terrestrial , cosmic , humdrum , ordinary , unearthly

Từ trái nghĩa

adjectiveexciting , extraordinary , heavenly , supernatural , wonderful

quý khách hàng đã xem: Mundane là gì


Bạn đang xem: Mundane là gì

*

*

Xem thêm:

*

Quý Khách vui mắt đăng nhập nhằm đăng câu hỏi tại phía trên

Mời bạn nhập thắc mắc tại chỗ này (hãy nhớ là cho thêm ngữ chình họa và nguồn chúng ta nhé) R giờ chiều hí hửng..Xin nhờ những cao nhân hỗ trợ tư vấn góp em, chiếc two-by-two tại chỗ này đọc gắng như thế nào ạ. Ngữ cảnh: bốc xếp hàng hóa. Em cám ơn"It is not allowed to join several unit loads together with any fixation method. A unit load shallalways be handled as a separate unit and never joining together two-by-two. This is valid for bothhorizontal và vertical joining for unit loads. This requirement is also applicable for filling solutions,except for load safety reasons. Mọi tín đồ ơi mang lại em hỏi trong câu này:It is said that there are 2 types of people of humans in this world.A drive sầu lớn "life" - humans who are ruled by "Eros"A drive sầu to lớn "death" - humans who are rules by "Thanatos"Thì từ bỏ drive tại đây em dùng "hễ lực" đạt được không ạ? Vì nếu sử dụng cồn lực em vẫn thấy nó vẫn chưa đúng chuẩn lắm í Các tiền bối giúp em dịch tự này với: "Peg" trong "Project Pegs". Em không có câu lâu năm nhưng mà chỉ có các mục, Client tất cả định nghĩa là "A combination of project/budget, element and/or activity, which is used lớn identify costs, dem&, and supply for a project". Trong tiếng Pháp, nó là "rattachement" Mọi tín đồ mang đến em hỏi từ "hail" bắt buộc dịch ráng như thế nào ạ? Ngữ cảnh: truyện viễn tưởng vào thế giới gồm phép màu,"The Herald spread her arms wide as she lifted her face to the sun, which hung bloody and red above the tower. "Hail, the Magus Ascendant," she breathed beatifically, her voice echoing off the ring of ruined columns. "Hail, Muyluk!"

Leave sầu a Reply Cancel reply

Your gmail address will not be published. Required fields are marked *