ERD – Entity Relationship Diagram, cái thương hiệu ít nhiều thì rất nhiều cũng rất thân quen cùng với bạn bè chứ đọng hả