Tất cả phần nhiều tòa nhà này được xây tự 70 mang đến 80 xác suất nguyên liệu tái chế, số đông thứ đã bị tống vào thiết bị xới đất, đụn rác, giỏi đống đốt.

Bạn đang xem: Máy cày tiếng anh là gì


All these houses are built from between 70 and 80 percent recycled material, stuff that was headed lớn the mulcher, the landfill, the burn pile.
Chikatilo được Gọi với các chiếc tên như kẻ vật dụng tể sống Rostov tốt máy xới Rostov do đa phần các vụ giết người của Chikatilo được triển khai tại vùng Rostov của Nga.
Chikatilo was known by such titles as the Rostov Ripper và the Butcher of Rostov because the majority of his murders were committed in the Rostov Oblast of the Russian SFSR.
Và chúng ta chú ý bao quanh cùng có một một sườn đồi vùng phía đằng sau chúng ta chỗ khu dân cư cùng với các cái máy ủi vẫn xới đất
And you turn around, và there"s a hillside behind you with a neighborhood going in, và bulldozers are pushing piles of soil bachồng và forth.
Nhưng phải ghi dìm rằng tất cả bài toán tôn tạo này sẽ không phải chỉ là chuyển máy ủi sắp tới với cày xới toàn cục tỉnh thành.

Xem thêm: Weibo Trung Quốc: Cách Dịch Weibo Sang Tiếng Việt Trên Weibo


But it"s important to lớn note that all of this retrofitting is not occurring -- just bulldozers are coming and just plowing down the whole đô thị.
Tuy nhiên, vào thời gian dứt phun, Vàng Pao đã sử dụng sự cung ứng của CIA mang lại quân nhóm dân tộc bản địa miền núi tín đồ H"Mông của ông nhằm bước đầu đào xới dải khu đất đường sân bay nđính thêm được dùng làm yểm trợ hậu cần cho quân của chính mình bằng máy cất cánh trực thăng cùng máy bay đường nthêm.
However, during the truce, Vang Pao used his CIA supported Hmong army of hilltribesmen to lớn begin grubbing out short landing strips lớn be used for logistical tư vấn of his troops by helicopters and STOL aircraft.
8 Và chúng tôi gia tăng dân số khôn xiết gấp rút, và sống lan phủ khắp xứ đọng, và trlàm csmaritimo-online.comệc bắt buộc khôn cùng phú quý về tiến thưởng, bạc, các đồ quý giá, những phong cách xây dựng thẩm mỹ bằng gỗ, các dinch thự, máy móc, với luôn luôn cả Fe, đồng, thau, thxay, có tác dụng được đầy đủ các loại hình thức cày xới đất, với akhí giới chiến tranh—nên, giống như những mũi tên bén nhọn, ống đựng tên, lao, giáo, với toàn bộ gần như máy nhằm sẵn sàng đến chiến tranh.
8 And we multiplied exceedingly, & spread upon the face of the land, & became exceedingly rich in agold, & in silver, and in precious things, and in fine bworkmanship of wood, in buildings, and in cmachinery, and also in iron and copper, và brass và steel, making all manner of tools of every kind to lớn till the ground, & dweapons of war—yea, the sharp pointed arrow, & the quiver, & the dart, và the javelin, và all preparations for war.