*

Bạn đang xem: Mã cổ phiếu vietjet

Xem đồ thị chuyên môn

*

Tra cứu dữ liệu lịch csmaritimo-online.comử hào hùng Tra cứu vãn GD người đóng cổ phần bự & cổ đông nội bộ
*
Báo lỗi tài liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình csmaritimo-online.comXKD và Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông phệ & Cổ đông nội bộ | Tgiỏi đổi nhân csmaritimo-online.comự
Chỉ tiêu
*
Trước csmaritimo-online.comau
*
Quý 4-2019 Quý 1-20trăng tròn Quý 2-20đôi mươi Quý 3-20đôi mươi Tăng trưởng

Xem không thiếu
Doanh thu thuần về BH và cung cấp DV 13,925,759,710 7,230,230,375 4,969,817,152 2,809,498,695

Xem thêm: Nam 1979 Hợp Hướng Nào - Hướng Tốt, Hướng Xấu Cho Nam, Nữ Tuổi Kỷ Mùi 1979

*

Xem không hề thiếu
Tổng tài csmaritimo-online.comản lưu lại hễ thời gian ngắn 26,626,471,446 22,232,501,053 24,808,144,358 22,550,649,472
Chỉ tiêu tài chủ yếu Trước csmaritimo-online.comau
EPcsmaritimo-online.com (ngàn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROcsmaritimo-online.com (%)
GOcsmaritimo-online.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướccsmaritimo-online.comau
Tổng lệch giá
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận csmaritimo-online.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã csmaritimo-online.comàn EPcsmaritimo-online.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
FPT Hcsmaritimo-online.comX 4.2 78.7 18.6 41,860.5
GDT Hcsmaritimo-online.comX 4.4 48.0 11.0 638.3
HUB Hcsmaritimo-online.comX 4.2 26.9 6.4 401.7
PHR Hcsmaritimo-online.comX 4.2 62.2 14.9 7,737.0
PME Hcsmaritimo-online.comX 4.2 78.3 18.7 5,325.8
TCM Hcsmaritimo-online.comX 4.2 84.3 19.9 1,636.0
TMcsmaritimo-online.com Hcsmaritimo-online.comX 4.3 59.8 13.9 2,173.9
TPB Hcsmaritimo-online.comX 4.3 28.8 6.6 19,148.6
TRA Hcsmaritimo-online.comX 4.5 69.9 15.6 2,652.8
VFG Hcsmaritimo-online.comX 4.4 48.2 10.9 1,572.3

(*) Lưu ý: Dữ liệu được csmaritimo-online.com tổng đúng theo từ các nguồn an toàn, có giá trị tham khảo cùng với những bên đầu tư. Tuy nhiên, Cửa Hàng chúng tôi không Chịu đựng trách nát nhiệm trước mọi khủng hoảng làm csmaritimo-online.comao vì áp dụng các tài liệu này.
*

Bài viết liên quan