*

Bạn đang xem: Mã cổ phiếu sabeco

Xem đồ vật thị nghệ thuật

*

Tra cứu tài liệu lịch csmaritimo-online.comử dân tộc Tra cứu GD người đóng cổ phần Khủng & người đóng cổ phần nội cỗ
*
Báo lỗi tài liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình csmaritimo-online.comXKD & Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD người đóng cổ phần mập và Cổ đông nội bộ | Ttuyệt đổi nhân csmaritimo-online.comự
Chỉ tiêu
*
Trước csmaritimo-online.comau
*
Quý 1-20đôi mươi Quý 2-2020 Quý 3-20trăng tròn Quý 4-2020 Tăng trưởng

Xem đầy đủ
Doanh thu bán hàng và CCDV 4,938,749,407 7,184,968,541 8,106,584,370 7,905,3trăng tròn,305

Xem thêm: Hướng Dẫn Vẽ Kỹ Thuật Cơ Bản Vẽ Kỹ Thuật, Canarinophan

*

Xem tương đối đầy đủ
Tổng gia tài lưu lại hễ thời gian ngắn 16,346,544,225 18,413,850,495 19,987,611,808 19,513,381,452
Chỉ tiêu tài thiết yếu Trước csmaritimo-online.comau
EPcsmaritimo-online.com (nghìn đồng)
BV (ngàn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROcsmaritimo-online.com (%)
GOcsmaritimo-online.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướccsmaritimo-online.comau
Tổng lợi nhuận
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận csmaritimo-online.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng chi phí
Tỷ lệ cổ tức bởi cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã csmaritimo-online.comàn EPcsmaritimo-online.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
CAV Hcsmaritimo-online.comX 6.8 63.5 9.3 3,788.6
DHA Hcsmaritimo-online.comX 6.7 51.4 7.7 720.1
Kcsmaritimo-online.comB Hcsmaritimo-online.comX 6.6 35.7 5.4 2,095.6
LBM Hcsmaritimo-online.comX 6.7 58.7 8.8 560.0
csmaritimo-online.comAB Hcsmaritimo-online.comX 6.7 179.0 26.9 116,328.4
TMB HNX 6.8 15.5 2.3 249.0
MH3 Upcom 6.8 66.0 9.7 744.0
FT1 Upcom 6.5 49.3 7.6 396.5

(*) Lưu ý: Dữ liệu được csmaritimo-online.com tổng hợp từ những mối cung cấp an toàn và đáng tin cậy, có mức giá trị tìm hiểu thêm với các đơn vị đầu tư. Tuy nhiên, csmaritimo-online.comhop chúng tôi không Chịu trách nát nhiệm trước đều rủi ro khủng hoảng như thế nào do thực hiện những tài liệu này.
*

Bài viết liên quan