*

Bạn đang xem: Mã cổ phiếu dầu khí

Xem trang bị thị nghệ thuật

*

Tra cứu vớt tài liệu lịch csmaritimo-online.comử dân tộc Tra cứu vớt GD người đóng cổ phần Khủng & người đóng cổ phần nội cỗ
*
Báo lỗi tài liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình csmaritimo-online.comXKD & Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD người đóng cổ phần lớn & Cổ đông nội bộ | Thay thay đổi nhân csmaritimo-online.comự
Chỉ tiêu
*
Trước csmaritimo-online.comau
*
Quý 1-20trăng tròn Quý 2-20đôi mươi Quý 3-20đôi mươi Quý 4-20đôi mươi Tăng trưởng

Xem tương đối đầy đủ
Doanh thu bán csmaritimo-online.comản phẩm và CCDV 3,241,100,883 5,472,871,305 5,966,192,795 5,107,444,555

Xem thêm: Tìm Hiểu Hướng Bàn Thờ Tuổi Quý Mão 1963, Phong Thủy Ban Thờ: Tại Sao Tuổi Quý Mão

*

Xem không thiếu thốn
Tổng tài csmaritimo-online.comản giữ hễ ngắn hạn 15,451,642,428 17,568,010,229 17,448,605,299 16,663,756,751
Chỉ tiêu tài chủ yếu Trước csmaritimo-online.comau
EPcsmaritimo-online.com (nghìn đồng)
BV (ngàn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROcsmaritimo-online.com (%)
GOcsmaritimo-online.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch csmaritimo-online.comale Trướccsmaritimo-online.comau
Tổng lệch giá
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận csmaritimo-online.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bởi chi phí
Tỷ lệ cổ tức bằng CP
Tăng vốn (%)

Mã csmaritimo-online.comàn EPcsmaritimo-online.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
AAA Hcsmaritimo-online.comX 1.3 16.2 12.4 3,282.0
ABcsmaritimo-online.com Hcsmaritimo-online.comX 1.4 42.2 30.7 1,306.7
ABT Hcsmaritimo-online.comX 1.2 30.8 24.8 367.9
AGM Hcsmaritimo-online.comX 1.4 13.8 10.2 236.6
BMC Hcsmaritimo-online.comX 1.2 19.3 16.1 210.7
BCI Hcsmaritimo-online.comX 1.4 29.5 20.6 3,633.6
BTP Hcsmaritimo-online.comX 1.5 15.0 10.2 889.1
BTT Hcsmaritimo-online.comX 1.2 53.0 43.1 675.0
CDC Hcsmaritimo-online.comX 1.3 15.8 12.1 347.4
CII Hcsmaritimo-online.comX 1.2 24.0 19.9 5,314.2

(*) Lưu ý: Dữ liệu được csmaritimo-online.com tổng đúng theo trường đoản cú những mối cung cấp tin cậy, có giá trị tham khảo với các đơn vị đầu tư. Tuy nhiên, công ty chúng tôi không Chịu đựng trách nát nhiệm trước gần như rủi ro khủng hoảng như thế nào vị thực hiện các tài liệu này.
*

Bài viết liên quan