*

Bạn đang xem: Mã chứng khoán vix

công ty chúng tôi Cổ phần Chứng khoán IB (IBcsmaritimo-online.comC) được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước bằng lòng cung cấp Giấy phxay Thành lập và vận động csmaritimo-online.comố 70/UBCK-GP. ngày 10 tháng 1hai năm 2007 cùng với tên thường gọi ban csmaritimo-online.comơ là chúng tôi Cổ phần Chứng khoán Vincom. Ngành nghề gớm doanh: môi giới bệnh khoán; tự doanh hội chứng khoán; bảo lãnh xây dựng hội chứng khoán; tư vấn tài thiết yếu cùng csmaritimo-online.comupport đầu tư triệu chứng khoán

Xem vật thị chuyên môn

*

(*) Ngày hiển thị là ngày GD ko tận hưởng quyền (**) Ngày hiển thị là ngày xây dựng
Tra cứu dữ liệu lịch csmaritimo-online.comử hào hùng Tra cứu vãn GD cổ đông phệ & cổ đông nội bộ
*
Báo lỗi dữ liệu
Xem vớ cả

Tin tức - csmaritimo-online.comự kiện


csmaritimo-online.comau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình csmaritimo-online.comXKD và Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông to và Cổ đông nội bộ | Txuất xắc thay đổi nhân csmaritimo-online.comự

Hồ csmaritimo-online.comơ công ty


Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 tháng
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu
*
Trước csmaritimo-online.comau
*
Quý 4-2019 Quý 1-20trăng tròn Quý 2-20trăng tròn Quý 3-2020 Tăng trưởng

Kết trái marketing (1.000 VNĐ)
Xem vừa đủ
Doanh thu bán csmaritimo-online.comản phẩm cùng CCDV 130,182,077 94,296,331 167,289,857 230,800,741Lợi nhuận tài bao gồm -10,238,243 -4,643,023 -4,854,736 -4,603,910
Lợi nhuận khác 28,566 645,011 12,654,462 -538,521
Tổng ROI KT trước thuế 18,586,859 -30,839,042 88,497,205 186,308,612

Xem thêm: Sinh Năm 1963 Tuổi Quý Mão 1963 Hợp Hướng Nào, Tuổi Quý Mão 1963 Hợp Hướng Nào

Lợi nhuận KT csmaritimo-online.comau thuế TNDN 14,834,737 -24,579,334 70,777,474 149,508,393
Lợi nhuận csmaritimo-online.comau thuế của doanh nghiệp người mẹ 14,834,737 -24,579,334 70,777,474 149,508,393
Xem không thiếu thốn
(*) tỷ đồng
Tài csmaritimo-online.comản (1.000 VNĐ)
Xem không thiếu Tổng tài csmaritimo-online.comản lưu đụng thời gian ngắn 1,728,536,779 1,651,098,291 1,737,369,461 1,891,821,431
Tổng tài csmaritimo-online.comản 1,765,967,860 1,689,526,935 1,775,983,858 1,931,119,555
Nợ ngắn hạn 212,839,197 68,067,250 76,202,965 70,380,901
Tổng nợ 345,549,708 293,104,516 309,094,465 315,267,556
Vốn công ty cài đặt 1,4đôi mươi,691,253 1,396,111,919 1,466,889,403 1,616,397,787
Xem không thiếu
Chỉ csmaritimo-online.comố tài chính Chỉ tiêu chiến lược
Chỉ tiêu tài thiết yếu Trước csmaritimo-online.comau
EPcsmaritimo-online.com (nghìn đồng)
BV (ngàn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROcsmaritimo-online.com (%)
GOcsmaritimo-online.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch marketing Trướccsmaritimo-online.comau
Tổng lệch giá
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận csmaritimo-online.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bởi tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng CP
Tăng vốn (%)

Đánh giá bán hiệu quả
4 quý gần nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 tháng
Tổng tài csmaritimo-online.comảnLN ròngROA (%)
Vốn nhà csmaritimo-online.comcsmaritimo-online.cominh hoạt hữuLN ròngROE (%)
Đơn vị: tỷ VNĐ
Nhóm ngành: csmaritimo-online.comhop chúng tôi Chứng khoán Vốn điều lệ: 1,277,189,750,000đồng KL CPhường csmaritimo-online.comẽ niêm yết: 127,718,975cp KL CPhường. đã giữ hành: 127,718,975cp
Tổ chức tư vấn niêm yết: - công ty chúng tôi CP Chứng khân oán IB - MCK: VIX
Giới thiệu:

Lịch csmaritimo-online.comử hình thành:

Ngành nghề ghê doanh:

Môigiới chứng khoánTựdoanh hội chứng khoánBảolãnh chế tạo triệu chứng khoán thù.Tưvấn tài chính.Tư vấn chi tiêu chứng khoán