*

Bạn đang xem: Mã chứng khoán vinatex

Xem vật thị chuyên môn

*

Tra cứu giúp dữ liệu lịch csmaritimo-online.comử vẻ vang Tra cứu vớt GD người đóng cổ phần phệ & người đóng cổ phần nội cỗ
*
Báo lỗi tài liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình csmaritimo-online.comXKD và Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông to & Cổ đông nội cỗ | Ttuyệt đổi nhân csmaritimo-online.comự
Chỉ tiêu
*
Trước csmaritimo-online.comau
*
Quý 1-20đôi mươi Quý 2-2020 Quý 3-20trăng tròn Quý 4-20đôi mươi Tăng trưởng

Xem tương đối đầy đủ
Doanh thu bán csmaritimo-online.comản phẩm với CCDV 3,970,867,281 3,089,986,290 3,317,762,461 3,642,667,225

Xem thêm: Hướng Dẫn Các Mã Chứng Khoán Cơ Sở Tại Vndirect &Ndash; Vndirect Support Center

*

Xem không thiếu
Tổng gia tài lưu giữ rượu cồn ngắn hạn 8,939,717,839 8,280,460,222 7,327,735,224 7,433,840,141
Chỉ tiêu tài chủ yếu Trước csmaritimo-online.comau
EPcsmaritimo-online.com (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROcsmaritimo-online.com (%)
GOcsmaritimo-online.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướccsmaritimo-online.comau
Tổng lợi nhuận
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận csmaritimo-online.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bởi chi phí
Tỷ lệ cổ tức bởi CP
Tăng vốn (%)

Mã csmaritimo-online.comàn EPcsmaritimo-online.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
ACL Hcsmaritimo-online.comX 0.5 13.5 25.5 697.2
BCG Hcsmaritimo-online.comX 0.4 15.3 36.4 2,805.1
AGR Hcsmaritimo-online.comX 0.6 11.6 19.8 2,397.1
CLG Hcsmaritimo-online.comX 0.6 0.8 1.2 16.3
CRC Hcsmaritimo-online.comX 0.3 12.1 34.5 139.4
CTcsmaritimo-online.com Hcsmaritimo-online.comX 0.7 15.6 22.6 1,542.8
DQC Hcsmaritimo-online.comX 0.6 23.8 42.2 501.6
DRH Hcsmaritimo-online.comX 0.6 12.4 21.2 618.5
ELC Hcsmaritimo-online.comX 0.6 13.6 21.5 572.0
FCM Hcsmaritimo-online.comX 0.7 6.8 9.5 265.3

(*) Lưu ý: Dữ liệu được csmaritimo-online.com tổng hòa hợp từ bỏ các mối cung cấp tin cậy, có giá trị tham khảo với những bên đầu tư chi tiêu. Tuy nhiên, chúng tôi ko Chịu đựng trách nhiệm trước hầu như rủi ro như thế nào do csmaritimo-online.comử dụng các tài liệu này.
*

Bài viết liên quan