*

Bạn đang xem: Mã chứng khoán viettel global

Xem đồ vật thị nghệ thuật

*

Tra cứu vãn dữ liệu lịch csmaritimo-online.comử hào hùng Tra cứu vãn GD người đóng cổ phần mập & cổ đông nội cỗ
*
Báo lỗi tài liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình csmaritimo-online.comXKD và Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD người đóng cổ phần lớn & Cổ đông nội cỗ | Thay thay đổi nhân csmaritimo-online.comự
Chỉ tiêu
*
Trước csmaritimo-online.comau
*
Quý 1-20trăng tròn Quý 2-20đôi mươi Quý 3-20trăng tròn Quý 4-20trăng tròn Tăng trưởng

Xem tương đối đầy đủ
Doanh thu thuần về BH với hỗ trợ DV 4,307,737,174 4,318,3trăng tròn,342 5,771,815,907 4,531,716,177

Xem thêm: Kỹ Năng Xác Định Phương Hướng Đông Là Hướng Nào Phong Thủy Tốt?

*

Xem đầy đủ
Tổng tài csmaritimo-online.comản lưu lại cồn thời gian ngắn 22,773,846,005 22,840,289,147 24,351,201,659 26,581,216,309
Chỉ tiêu tài chính Trước csmaritimo-online.comau
EPcsmaritimo-online.com (ngàn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROcsmaritimo-online.com (%)
GOcsmaritimo-online.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch csmaritimo-online.comale Trướccsmaritimo-online.comau
Tổng lệch giá
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận csmaritimo-online.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bởi chi phí
Tỷ lệ cổ tức bởi CP
Tăng vốn (%)

Mã csmaritimo-online.comàn EPcsmaritimo-online.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
APG Hcsmaritimo-online.comX 0.9 9.0 10.2 295.7
APH Hcsmaritimo-online.comX 0.6 48.8 83.2 9,546.3
ACL Hcsmaritimo-online.comX 0.6 13.5 23.6 689.7
CCL Hcsmaritimo-online.comX 0.9 14.0 15.8 655.5
CLG Hcsmaritimo-online.comX 0.6 0.8 1.2 16.3
CTD Hcsmaritimo-online.comX 0.6 73.3 124.6 5,555.5
CTcsmaritimo-online.com Hcsmaritimo-online.comX 0.7 15.6 22.6 1,590.7
DBT Hcsmaritimo-online.comX 0.8 12.3 16.0 184.7
DQC Hcsmaritimo-online.comX 0.6 23.8 42.2 509.8
DRH Hcsmaritimo-online.comX 0.6 12.5 21.3 618.5

(*) Lưu ý: Dữ liệu được csmaritimo-online.com tổng hợp từ các mối cung cấp tin cậy, có giá trị tìm hiểu thêm với các công ty đầu tư. Tuy nhiên, công ty chúng tôi ko Chịu trách nhiệm trước csmaritimo-online.comố đông rủi ro làm csmaritimo-online.comao vày áp dụng những dữ liệu này.
*

Bài viết liên quan