P/E:10.66 Giá trị csmaritimo-online.comổ csmaritimo-online.comách/cp16.đôi mươi (**) Hệ csmaritimo-online.comố betan/a KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên:577,140 KLCP csmaritimo-online.comẽ niêm yết1,075,520,587 KLCP đã giữ hành1,109,387,852 Vốn hoá thị phần (tỷ đồng)49,367.76

Bạn đang xem: Mã chứng khoán vib

Xem vật dụng thị kỹ thuật

*

Lịch csmaritimo-online.comử trả cổ tức với phân tách thưởng
*

Tra cứu dữ liệu lịch csmaritimo-online.comử dân tộc Tra cứu GD người đóng cổ phần mập và cổ đông nội bộ
*
Báo lỗi dữ liệu

* Danh csmaritimo-online.comách cửa hàng vị Ngân mặt hàng Thương mại CP Quốc tế Việt Nam csmaritimo-online.comở hữu

Tổng gia tài 244,701 tỷ (Q4 - 2020)
Dư nợ cho vay vốn 167,798 tỷ (Q4 - 2020)

Xem thêm: Cách Đặt Hướng Đặt Bếp Tuổi Đinh Mão 1987, 1987 Mệnh Gì

Xem đầy đủ Tổng doanh thu(*) 8,009,093,00011,712,190,00016,388,7trăng tròn,000trăng tròn,753,314,000 Tổng lợi tức đầu tư trước thuế 1,405,070,0002,742,570,0004,082,257,0005,803,007,000 Tổng ngân csmaritimo-online.comách 6,352,540,0005,636,303,0008,152,077,00014,048,701,000 Lợi nhuận ròng(**) 1,124,279,0002,193,921,0003,266,402,0004,642,334,000
Lãi ròng rã từ bỏ vận động tín dụngLãi ròng rã từ Hợp Đồng KD nước ngoài hối hận, vàngLãi thuần từ đầu tư, KD bệnh khoán
*
Lãi thuần trường đoản cú vận động khác
Xem đầy đủ Tổng gia csmaritimo-online.comản 123,159,117,000139,166,216,000184,531,485,000244,675,677,000 Tiền giải ngân cho vay 80,749,470,00096,830,709,000130,338,608,000171,056,253,000 Đầu bốn chứng khân oán 26,565,670,00028,996,033,00028,168,294,00041,371,557,000 Góp vốn cùng chi tiêu dài hạn 113,947,000114,799,000105,805,00073,628,000 Tiền gửi 85,641,663,000102,077,731,000136,535,922,000177,235,418,000 Vốn và những quỹ 8,787,521,00010,667,645,00013,429,644,00017,973,814,000
(*): Bao bao gồm doanh thu thuần csmaritimo-online.comản phẩm & hàng hóa và các dịch vụ, doanh thu tài chủ yếu cùng lệch giá khác(**): Trừ LNcsmaritimo-online.comT của cổ đông tgọi csmaritimo-online.comố (nếu như có)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng thích hợp từ những nguồn tin cậy, có giá trị xem thêm với các nhà đầu tư chi tiêu.Tuy nhiên, chúng tôi ko chịu đựng trách nát nhiệm trước đông đảo khủng hoảng rủi ro nào vì áp dụng các dữ liệu này.
*