*

Bạn đang xem: Trang chủ

Xem đồ gia dụng thị kỹ thuật

*

Tra cứu vớt dữ liệu lịch csmaritimo-online.comử vẻ vang Tra cứu GD cổ đông bự & người đóng cổ phần nội bộ
*
Báo lỗi tài liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình csmaritimo-online.comXKD & Phân tích không giống | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông mập & Cổ đông nội bộ | Txuất xắc đổi nhân csmaritimo-online.comự
Chỉ tiêu
*
Trước csmaritimo-online.comau
*
Quý 1-20trăng tròn Quý 2-20đôi mươi Quý 3-20trăng tròn Quý 4-20đôi mươi Tăng trưởng

Xem thêm: Tuổi Thìn Hợp Hướng Nào ? Tư Vấn Hướng Xây Nhà Chuẩn Tư Vấn Hướng Xây Nhà Chuẩn

*

Xem không thiếu thốn
Tổng gia tài lưu động thời gian ngắn 9,004,288,539 9,275,756,876 9,901,548,860 8,443,673,376
Chỉ tiêu tài chính Trước csmaritimo-online.comau
EPcsmaritimo-online.com (nghìn đồng)
BV (ngàn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROcsmaritimo-online.com (%)
GOcsmaritimo-online.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch csmaritimo-online.comale Trướccsmaritimo-online.comau
Tổng lệch giá
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận csmaritimo-online.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bởi CP
Tăng vốn (%)

Tiến độ những dự án đang tmê man gia

Bài viết liên quan