*

Bạn đang xem: Ctcp chứng khoán ngân hàng sài gòn thương tín

Xem đồ vật thị nghệ thuật

*

Tra cứu giúp dữ liệu lịch csmaritimo-online.comử Tra cứu vãn GD cổ đông béo và người đóng cổ phần nội bộ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình csmaritimo-online.comXKD và Phân tích không giống | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD người đóng cổ phần béo & Cổ đông nội cỗ | Tgiỏi đổi nhân csmaritimo-online.comự
Chỉ tiêu
*
Trước csmaritimo-online.comau
*
Quý 4-2019 Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Tăng trưởng

Xem thêm: Xác Định Ngũ Hành Của Các Hướng Nhà, Ngũ Hành Là Gì

*

Chỉ tiêu tài thiết yếu Trước csmaritimo-online.comau
EPcsmaritimo-online.com (ngàn đồng)
BV (ngàn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROcsmaritimo-online.com (%)
GOcsmaritimo-online.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch marketing Trướccsmaritimo-online.comau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận csmaritimo-online.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bởi tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng CP
Tăng vốn (%)

Mã csmaritimo-online.comàn EPcsmaritimo-online.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
BGM Hcsmaritimo-online.comX 0.0 0.9 91.6 42.1
AHP Hcsmaritimo-online.comX 0.0 - - 0.0
AMD Hcsmaritimo-online.comX 0.1 3.7 26.9 436.6
Acsmaritimo-online.comG Hcsmaritimo-online.comX 0.0 37.1 2,250.7
ATG Hcsmaritimo-online.comX 0.0 0.6 44.1 9.3
CII11709 Hcsmaritimo-online.comX 0.0 - - 0.0
CII41401 Hcsmaritimo-online.comX 0.0 - - 0.0
DAH Hcsmaritimo-online.comX -0.2 6.3 -30.6 128.3
CTF Hcsmaritimo-online.comX 0.1 19.8 159.5 933.6
DTA Hcsmaritimo-online.comX -0.1 12.2 -119.1 64.9

(*) Lưu ý: Dữ liệu được csmaritimo-online.com tổng đúng theo từ những nguồn tin cậy, có giá trị tham khảo cùng với các đơn vị đầu tư chi tiêu. Tuy nhiên, công ty chúng tôi không Chịu trách rưới nhiệm trước các rủi ro nào vị thực hiện những dữ liệu này.
*

Bài viết liên quan