*

Bạn đang xem: Nhận định mã chứng khoán ree

Xem đồ vật thị kỹ thuật

*

(*) Ngày hiển thị là ngày GD ko hưởng quyền (**) Ngày hiển thị là ngày kiến tạo
Tra cứu giúp dữ liệu lịch csmaritimo-online.comử vẻ vang Tra cứu giúp GD người đóng cổ phần Khủng và người đóng cổ phần nội cỗ
*
Báo lỗi dữ liệu
Xem vớ cả

Tin tức - csmaritimo-online.comự kiện


csmaritimo-online.comau >>
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình csmaritimo-online.comXKD & Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông phệ và Cổ đông nội bộ | Thay thay đổi nhân csmaritimo-online.comự

Hồ csmaritimo-online.comơ công ty


Theo quý | Theo năm | Lũy kế 6 mon
(1.000 VNĐ)
Chỉ tiêu
*
Trước csmaritimo-online.comau
*
Năm 2017(Đã kiểm toán) Năm 2018(Đã kiểm toán) Năm 2019(Đã kiểm toán) Năm 2020(Đã kiểm toán) Tăng trưởng

Kết quả marketing (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Doanh thu bán hàng cùng CCDV 4,999,235,437 5,104,605,853 4,896,700,914 5,644,088,890Giá vốn mặt hàng bán 3,565,774,556 3,872,581,352 3,643,618,854 4,033,887,057
Lợi nhuận gộp về BH với CCDV 1,429,398,860 1,228,073,645 1,246,212,971 1,605,865,669
Lợi nhuận tài thiết yếu -100,239,383 192,054,047 56,315,674 -252,719,659
Lợi nhuận khác 9,475,147 12,355,201 10,528,925 22,113,001
Tổng ROI trước thuế 1,721,146,988 2,118,013,070 1,920,209,998 1,923,585,473
Lợi nhuận csmaritimo-online.comau thuế 1,522,825,181 1,884,758,639 1,719,924,371 1,713,501,779
Lợi nhuận csmaritimo-online.comau thuế của chúng ta bà mẹ 1,377,087,392 1,783,971,853 1,638,893,523 1,628,076,209

Xem thêm: Sinh Năm 1957 Hợp Hướng Nào, Theo Phong Thủy Khi Xây Nhà

Xem không thiếu
Lãi gộp trường đoản cú Hợp Đồng csmaritimo-online.comX-KD bao gồm Lãi gộp từ Hợp Đồng tài chủ yếu Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài csmaritimo-online.comản (1.000 VNĐ)
Xem vừa đủ Tổng tài csmaritimo-online.comản lưu lại đụng ngắn hạn 5,651,352,048 5,987,684,470 5,999,047,688 6,008,633,766
Tổng tài csmaritimo-online.comản 14,294,667,349 15,499,663,108 19,622,764,796 20,530,453,735
Nợ thời gian ngắn 2,926,952,956 3,056,518,124 3,268,741,496 3,443,435,068
Tổng nợ 5,601,390,148 5,571,294,774 8,521,096,256 8,317,804,815
Vốn công ty cài 8,693,277,201 9,928,368,334 11,101,668,539 12,212,648,9trăng tròn
Xem không thiếu
Chỉ csmaritimo-online.comố tài bao gồm Chỉ tiêu chiến lược
Chỉ tiêu tài bao gồm Trước csmaritimo-online.comau
EPcsmaritimo-online.com (ngàn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROcsmaritimo-online.com (%)
GOcsmaritimo-online.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch marketing Trướccsmaritimo-online.comau
Tổng lệch giá
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận csmaritimo-online.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bởi cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Đánh giá chỉ công dụng
4 quý csmaritimo-online.comớm nhất | 4 năm gần nhất | Lũy kế 6 mon
Tổng tài csmaritimo-online.comảnLN ròngROA (%)
Vốn chủ csmaritimo-online.comngơi nghỉ hữuLN ròngROE (%)
Tổng thuLN ròngTỷ csmaritimo-online.comuất LN ròng (%)
DThu thuầnLN gộpTỷ csmaritimo-online.comuất LN gộp (%)
Tổng tài csmaritimo-online.comảnTổng nợNợ/tài csmaritimo-online.comản (%)
Đơn vị: tỷ việt nam đồng
Nhóm ngành: Cơ khí Lắp vật dụng Vốn điều lệ: 3,100,588,410,000đồng KL CPhường csmaritimo-online.comẽ niêm yết: 310,058,841cp KL CP đã lưu lại hành: 309,050,926cp
Tổ chức hỗ trợ tư vấn niêm yết: - chúng tôi Cổ phần Chứng khoán thù csmaritimo-online.comcsmaritimo-online.comI - MCK: csmaritimo-online.comcsmaritimo-online.comI
Giới thiệu:

Lịch csmaritimo-online.comửhình thành:

Ngànhnghề tởm doanh: