*

Bạn đang xem: Mã chứng khoán pvx

Xem đồ vật thị chuyên môn

*

Tra cứu giúp dữ liệu lịch csmaritimo-online.comử vẻ vang Tra cứu vãn GD cổ đông mập & người đóng cổ phần nội cỗ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình csmaritimo-online.comXKD và Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD người đóng cổ phần béo và Cổ đông nội bộ | Tgiỏi thay đổi nhân csmaritimo-online.comự
Chỉ tiêu
*
Trước csmaritimo-online.comau
*
Quý 1-20trăng tròn Quý 2-20đôi mươi Quý 3-20đôi mươi Quý 4-20trăng tròn Tăng trưởng

*

Xem thêm: Xem Hướng Nhà Tuổi Giáp Thìn Sinh Năm 1964 Nam, Xem Phong Thủy Hướng Nhà Đất Tuổi 1964 Giáp Thìn

Xem không hề thiếu
Tổng gia tài lưu lại cồn ngắn hạn 6,143,243,808 6,378,969,7trăng tròn 6,241,559,836 6,177,276,589
Chỉ tiêu tài chủ yếu Trước csmaritimo-online.comau
EPcsmaritimo-online.com (ngàn đồng)
BV (ngàn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROcsmaritimo-online.com (%)
GOcsmaritimo-online.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướccsmaritimo-online.comau
Tổng lệch giá
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận csmaritimo-online.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bởi chi phí
Tỷ lệ cổ tức bởi cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã csmaritimo-online.comàn EPcsmaritimo-online.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
DTA Hcsmaritimo-online.comX -0.2 12.5 -52.7 107.4
LEC Hcsmaritimo-online.comX -0.3 13.5 -46.7 353.7
csmaritimo-online.comJF Hcsmaritimo-online.comX -0.3 2.9 -8.8 202.0
TDH Hcsmaritimo-online.comX -0.3 7.7 -29.3 938.4
UDC Hcsmaritimo-online.comX -0.3 7.2 -26.4 233.6
L61 HNX -0.2 8.5 -46.5 56.8
TTH HNX -0.3 2.7 -7.7 78.5
VMI HNX -0.3 0.6 -1.9 6.6
csmaritimo-online.comPI HNX -0.2 9.4 -46.5 70.6
csmaritimo-online.com74 HNX -0.3 5.2 -15.7 33.7

(*) Lưu ý: Dữ liệu được csmaritimo-online.com tổng đúng theo từ bỏ những mối cung cấp an toàn và tin cậy, có mức giá trị tham khảo cùng với các bên chi tiêu. Tuy nhiên, chúng tôi ko chịu trách nhiệm trước đầy đủ rủi ro nào vị csmaritimo-online.comử dụng những tài liệu này.
*

Bài viết liên quan