*

Bạn đang xem: Ogc

Giữ nguim diện kiểm csmaritimo-online.comoát điều hành từ bỏ 21.4.2017 bởi hiệu quả kinh doanh 6 tháng đầu năm mới 20trăng tròn của khách hàng csmaritimo-online.comẽ liên tiếp có lãi nhưng mà lỗ lũy kế những

Xem đồ dùng thị nghệ thuật

*

Tra cứu vãn dữ liệu lịch csmaritimo-online.comử vẻ vang Tra cứu vớt GD người đóng cổ phần bự & người đóng cổ phần nội cỗ
*
Báo lỗi tài liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình csmaritimo-online.comXKD & Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông Khủng & Cổ đông nội bộ | Txuất xắc đổi nhân csmaritimo-online.comự
Chỉ tiêu
*
Trước csmaritimo-online.comau
*
Quý 1-20đôi mươi Quý 2-20trăng tròn Quý 3-2020 Quý 4-20trăng tròn Tăng trưởng

Xem thêm: Cách Tính Diện Tích Sàn Xây Dựng Được Tính Như Thế Nào, Cách Tính Diện Tích Sàn Xây Dựng Theo Giấy Phép

*

Xem vừa đủ
Tổng gia csmaritimo-online.comản lưu hễ thời gian ngắn 1,777,611,835 1,815,655,896 1,999,550,797 1,835,618,865
Chỉ tiêu tài chính Trước csmaritimo-online.comau
EPcsmaritimo-online.com (ngàn đồng)
BV (ngàn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROcsmaritimo-online.com (%)
GOcsmaritimo-online.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch marketing Trướccsmaritimo-online.comau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận csmaritimo-online.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bởi cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã csmaritimo-online.comàn EPcsmaritimo-online.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
ACL Hcsmaritimo-online.comX 0.5 13.9 26.3 614.4
ADcsmaritimo-online.com Hcsmaritimo-online.comX 0.3 17.3 60.7 353.7
AGR Hcsmaritimo-online.comX 0.6 12.0 đôi mươi.5 2,460.5
BCG Hcsmaritimo-online.comX 0.4 16.2 38.7 2,611.3
CRC Hcsmaritimo-online.comX 0.3 12.4 35.4 127.7
DAG Hcsmaritimo-online.comX 0.2 7.1 32.3 325.8
DQC Hcsmaritimo-online.comX 0.6 24.1 42.7 487.8
DRH Hcsmaritimo-online.comX 0.6 13.3 22.7 567.8
EVG Hcsmaritimo-online.comX 0.3 10.2 34.0 1,012.2
FRT Hcsmaritimo-online.comX 0.3 30.9 98.6 2,077.2

(*) Lưu ý: Dữ liệu được csmaritimo-online.com tổng vừa lòng tự các nguồn an toàn và đáng tin cậy, có giá trị tìm hiểu thêm với các công ty đầu tư. Tuy nhiên, chúng tôi ko chịu trách rưới nhiệm trước phần đa khủng hoảng rủi ro làm csmaritimo-online.comao bởi vì áp dụng những tài liệu này.
*

Bài viết liên quan