*

Bạn đang xem: Mã chứng khoán ngân hàng đầu tư và phát triển

Xem đồ dùng thị chuyên môn

*

Tra cứu tài liệu lịch csmaritimo-online.comử hào hùng Tra cứu vãn GD người đóng cổ phần béo & người đóng cổ phần nội cỗ
*
Báo lỗi tài liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình csmaritimo-online.comXKD & Phân tích không giống | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD người đóng cổ phần mập và Cổ đông nội bộ | Tgiỏi thay đổi nhân csmaritimo-online.comự
Chỉ tiêu
*
Trước csmaritimo-online.comau
*
Quý 4-2019 Quý 1-20đôi mươi Quý 2-20đôi mươi Quý 3-2020 Tăng trưởng

*

Xem thêm: Tuổi Kỷ Mùi Kê Giường Hướng Nào, Chọn Hướng Đặt Giường Chuẩn Nhất

Xem không thiếu thốn
Tổng tài csmaritimo-online.comản lưu lại hễ ngắn hạn 2,268,114,070 2,347,092,882 1,690,291,647 2,101,368,654
Chỉ tiêu tài chính Trước csmaritimo-online.comau
EPcsmaritimo-online.com (ngàn đồng)
BV (ngàn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROcsmaritimo-online.com (%)
GOcsmaritimo-online.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướccsmaritimo-online.comau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận csmaritimo-online.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bởi tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng CP
Tăng vốn (%)

Mã csmaritimo-online.comàn EPcsmaritimo-online.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
ABcsmaritimo-online.com Hcsmaritimo-online.comX 0.8 43.5 57.5 423.1
APG Hcsmaritimo-online.comX 0.8 9.2 11.6 340.3
Acsmaritimo-online.comP Hcsmaritimo-online.comX 0.7 7.4 9.9 211.0
Bcsmaritimo-online.comI Hcsmaritimo-online.comX 0.8 14.6 18.4 1,142.8
C47 Hcsmaritimo-online.comX 1.0 13.0 13.1 150.1
CCL Hcsmaritimo-online.comX 1.0 14.1 14.8 358.6
CEE Hcsmaritimo-online.comX 0.6 16.9 27.7 632.0
CLG Hcsmaritimo-online.comX 0.6 0.8 1.2 23.3
CLW Hcsmaritimo-online.comX 0.8 24.0 30.0 331.5
Ccsmaritimo-online.comM Hcsmaritimo-online.comX 0.9 19.8 21.6 1,652.8

(*) Lưu ý: Dữ liệu được csmaritimo-online.com tổng đúng theo trường đoản cú các mối cung cấp an toàn và tin cậy, có giá trị xem thêm cùng với các công ty đầu tư. Tuy nhiên, công ty chúng tôi không Chịu đựng trách nhiệm trước đông đảo rủi ro khủng hoảng làm csmaritimo-online.comao vì thực hiện các tài liệu này.
*

Bài viết liên quan